IBM

Firma Atom-tech oferuje pełną obsługę technologii firmy IBM, poczynając od doboru rozwiązań i produktów, poprzez usługi wdrożenia i obsługi, na wsparciu technicznym i konsultacjach kończąc.
IBM Infosphere BigInsights Enterprise Edition

IBM InfoSphere BigInsights Enterprise Edition udostępnia funkcje analizy wielkich zbiorów danych na platformie klasy korporacyjnej. Produkt ten łączy komponenty projektu Open Source Apache Hadoop z funkcjami klasy korporacyjnej oraz mechanizmami integracji, pozwalając na realizację analiz na bardzo dużą skalę, na platformie charakteryzującej się wysoką odpornością na błędy. Oprogramowanie zapewnia maksymalną elastyczność, obsługując dane ustrukturyzowane, częściowo ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane w ich rodzimym formacie.

InfoSphere BigInsights Enterprise Edition:

 • Udostępnia zaawansowane funkcje analityczne bazujące na technologii Hadoop i spełnia wymagania związane z analizą wielkich zbiorów danych.
 • Jest rozwiązaniem zaprojektowanym pod kątem wydajności i łatwości używania, oferującym zoptymalizowane funkcje, wizualizacje, rozbudowane narzędzia programistyczne i zaawansowane funkcje analityczne.
 • Oferuje narzędzia z dziedziny zarządzania, bezpieczeństwa i zapewnienia niezawodności, które szczególnie przydatne okazują się we wdrożeniach o dużej skali i sprawiają, że inwestycja w rozwiązanie analityczne jest bardziej efektywna.
 • Współdziała z systemami informacyjnymi IBM i innych producentów, a tym samym upraszcza i usprawnia realizację zadań wymagających operowania na danych.
IBM Endpoint Manager

IBM Endpoint Manager — produkty z tej rodziny, oparte na technologii IBM Bigfix — pomagają w inteligentnym i efektywnym zarządzaniu punktami końcowymi oraz zapewnieniu im bezpieczeństwa. Oprogramowanie to zapewnia widoczność fizycznych i wirtualnych punktów końcowych — serwerów, komputerów desktop, notebooków, smartfonów, tabletów i urządzeń specjalistycznych, takich jak terminale POS, bankomaty i kioski samoobsługowe — i umożliwia zarządzanie nimi. Ułatwia rozwiązywanie problemów, zapewnienie bezpieczeństwa i uzyskiwanie informacji z punktów końcowych w czasie bliskim rzeczywistemu.
Produkty:

 • IBM Endpoint Manager for Datacenters: Umożliwia zaawansowaną automatyzację zadań i sekwencji zadań wykonywanych na serwerach.
 • IBM Endpoint Manager for Mobile Devices: Hurtownia danych klasy korporacyjnej dla małych i średnich przedsiębiorstw, charakteryzująca się niewielkimi całkowitymi kosztami użytkowania.
 • IBM Endpoint Manager for Power Management: Umożliwia precyzyjne egzekwowanie strategii oszczędzania energii w skali całej organizacji, bez wpływu na bezpieczeństwo i produktywność pracy użytkowników.
 • IBM Endpoint Manager for Server Automation: Umożliwia zaawansowaną automatyzację zadań i sekwencji zadań wykonywanych na serwerach, nie wymagając od użytkowników umiejętności programowania.
IBM PureData for Analytics

IBM PureData for Analytics oparty na technologii Netezza to proste, dedykowane urządzenie zdolne do realizacji poważnych zadań analitycznych. Upraszcza i optymalizuje obsługę danych na potrzeby aplikacji analitycznych, pozwalając na wykonywanie bardzo skomplikowanych algorytmów w czasie rzędu minut, a nie godzin.

Oto najważniejsze cechy urządzenia PureData System for Analytics:

 • Znakomita wydajność
  • Szybkość obsługi zapytań od 10 do 100 razy większa w porównaniu z tradycyjnymi systemami w konfiguracjach indywidualnych
  • Błyskawiczna gotowość do działania — ładuje dane z szybkością 5 TB/godzinę.2
  • Opatentowany mechanizm filtrowania danych oparty na programowalnym sprzęcie jest zdolny do niezwykle szybkiego przetwarzania złożonych zapytań.
  • Architektura asymetrycznego przetwarzania masowo równoległego zapewnia skalowalność potrzebną do pracy z wielkimi zbiorami danych (big data).
 • Inteligentne analizy:
  • Korzysta z platformy Netezza stworzonej z myślą o inteligentnej obsłudze aplikacji bazodanowych i zawierającej sprzętowe układy FPGA (field programmable gate arrays) wspomagające zadania analityczne.
  • Oferuje ponad 200 funkcji analitycznych operujących bezpośrednio na bazie danych.
  • Dzięki obsłudze języka PMML (Predictive Model Markup Language) umożliwia wykonywanie zadań prognozowania i oceny bezpośrednio w bazie danych.
  • Oferuje funkcje analizy geoprzestrzennej, dzięki którym można skorelować informacje transakcyjne z lokalizacją.
 • Prostota i łatwość używania:
  • Minimalne wymagania co do strojenia i administracji oraz duża odporność.
  • Integracja sprzętu, oprogramowania i pamięci masowych przyspiesza wdrażanie aplikacji analitycznych i rozwiązań z dziedziny business intelligence.
  • Urządzenie można wdrożyć bardzo szybko — już po kilku godzinach będzie gotowe na załadowanie danych.
  • System niemal wcale nie wymaga wstępnych prac projektowych, a zakres bieżącej administracji jest ograniczony do minimum.
  • Nie wymaga indeksowania ani strojenia.
  • Daje się w prosty sposób integrować z platformami IBM i innych firm do pracy z wielkimi zbiorami danych.
  • Umożliwia integrację z aplikacjami analitycznymi, ETL i BI za pośrednictwem standardowych interfejsów ODBC i JDBC.
  • Udostępnia pojedynczą konsolę administracyjną
IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager)

IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager) to platforma ochrony danych, która udostępnia przedsiębiorstwom pojedynczy punkt zarządzania tworzeniem i odtwarzaniem kopii zapasowych. Jest to flagowy produkt w rodzinie IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager).
Umożliwia niezawodne, ekonomiczne tworzenie kopii i szybkie odtwarzanie w środowiskach wirtualnych, fizycznych i w chmurach różnej wielkości.
Zastosowanie oprogramowania IBM Spectrum Protect przynosi szereg korzyści:

 • Niższe koszty ochrony danych to więcej środków na innowacje. Zmniejsza koszty infrastruktury tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych nawet o 38%.1
 • Ochrona danych i pewność, że będzie je można odtworzyć. Umożliwia efektywne i wizualne sterowanie kopiami zapasowymi — wirtualnymi, fizycznymi i w chmurze — z jednego miejsca, w sposób sprzyjający wysokiej efektywności pracy administratora.
 • Elastyczne rozwiązania dla organizacji o różnej wielkości. Spectrum Protect to rozwiązanie skalowalne, odpowiednie zarówno do obsługi podstawowych aplikacji, jak i dużych obciążeń korporacyjnych.
 • Niższe koszty ochrony danych to więcej środków na innowacje
 • Przejście na oprogramowanie Spectrum Protect może przynieść redukcję kosztów infrastruktury obsługi kopii zapasowych nawet o 38 procent — na co wskazuje ponad 450 raportów analitycznych Butterfly.
 • „Nielimitowane” kopie przyrostowe w połączeniu z deduplikacją danych mogą w środowiskach wirtualnych i fizycznych ograniczyć objętość kopii zapasowych nawet o 95%.3

Bezpieczne zarządzanie danymi i niezawodna ochrona

 • Produkt jest łatwy w obsłudze za sprawą kokpitu IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager) Operations Center, funkcji administracyjnych sterowanych strategiami i mechanizmów integracji z chmurą.
 • Administratorzy VMware mogą zarządzać tworzeniem i odtwarzaniem kopii zapasowych, korzystając z interfejsów użytkownika, do jakich są przyzwyczajeni. Nie są wymagane bezpośrednie interakcje z serwerami kopii zapasowych.
 • Sterowniki do obsługi kopii zapasowych w chmurze OpenStack, podobnie jak integracja z VMware vCloud, otwierają drogę do automatyzacji tworzenia kopii i uproszczenia procesów odtwarzania.

Elastyczne rozwiązania dla organizacji o różnej wielkości

 • Spectrum Protect jest rozwiązaniem wysoce skalowalnym — jeden serwer kopii zapasowych może chronić miliardy obiektów obiektów oraz importować, deduplikować i replikować do 20 terabajtów nowych i zmienionych danych klienckich na dobę.
 • Platforma jest w stanie chronić nawet dziesięć razy więcej danych użytkowników dziennie w przeliczeniu na jeden serwer kopii zapasowych.
 • Dostępne są wersje podstawowe, przeznaczone dla małych i średnich organizacji, oferowane są w specjalnych cenach i konfiguracjach. Wersje te są w pełni funkcjonalne, a klienci mają do wyboru różne warianty pojemności i zestawy komponentów.
IBM WebSphere Application Server

IBM WebSphere Application Server umożliwia zbudowanie szybkiego, elastycznego środowiska wykonawczego opartego na serwerze aplikacji Java. Oferuje wysoką niezawodność i odporność jako platforma aplikacyjna przeznaczona m.in. dla aplikacji mobilnych i działających w chmurze. Dobrze nadaje się zarówno do budowy konfiguracji jednoserwerowych, jak i środowisk o średniej wielkości, a także do realizacji dużych wdrożeń wymagających zastosowania konfiguracji klastrowej na poziomie WWW, obejmującej wiele instancji serwera aplikacji.

Klient może wybrać taki profil serwera WebSphere Application Server, który będzie najlepiej dopasowany do konkretnych potrzeb operacyjnych i biznesowych. Ta edycja uprawnia do nieograniczonego korzystania z profilu pełnego i Liberty Profile w zastosowaniach programistycznych i produkcyjnych.
Oto najważniejsze korzyści, jakie przynosi WebSphere Application Server:

 • Większa produktywność pracy programistów dzięki obsłudze standardów otwartych i różnych modeli programowania, w tym „lekkich” opcji odpowiednich dla wdrożeń w środowisku WWW.
 • Wdrażanie aplikacji i usług oraz zarządzanie nimi bez ograniczeń czasowych, związanych z miejscem lub typem urządzenia.
 • Zawiera profil Liberty — dynamiczny profil serwera aplikacji zapewniający dużą swobodę zestawiania komponentów.
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa i skuteczniejsza kontrola za sprawą zintegrowanych narzędzi wspomagających administrację i zarządzanie.
IBM Notes i Domino

IBM Notes i Domino – w skład rodziny produktów wchodzi oprogramowanie klienckie i serwerowe do obsługi poczty elektronicznej, wiadomości błyskawicznych i pracy grupowej, które może działać w wielu różnych środowiskach operacyjnych. Produkty te mogą przybliżyć Twoją organizację do modelu biznesu społecznościowego i ułatwiają szybkie tworzenie oraz wdrażanie aplikacji wspomagających pracę grupową i przepływy pracy. Umożliwiają dużym i małym przedsiębiorstwom usprawnienie bieżącej działalności i procesów decyzyjnych oraz osiągnięcie wyższej produktywności pracy.
Wybrane produkty:
IBM Domino: Produkt stanowi ekonomiczną i bezpieczną platformę dla aplikacji społecznościowych, wspomagających pracę grupową i komunikację.

IBM Domino Collaboration and Messaging Express: Produkt udostępnia bezpieczne, w pełni funkcjonalne środowisko dla aplikacji i poczty elektronicznej przeznaczone dla średnich przedsiębiorstw.

IBM Domino Designer: Wysoce produktywne środowisko do tworzenia aplikacji działających na platformie IBM Notes i Domino.

IBM Notes: Instalowany lokalnie klient dla biznesu społecznościowego.

loga partnerzy