Dlaczego właśnie to szkolenie?

Celem szkolenia jest poznanie mechanizmów sprawnego wdrożenia wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

brak wymagań

Czego się nauczysz?

Moduł 1: Wprowadzenie do RODO

 • Ważne definicje

(dane osobowe, przetwarzanie i ograniczenie przetwarzania, administrator a podmiot przetwarzający, wiążące reguły korporacyjne i transgraniczne przetwarzanie, profilowanie, pseudonimizacja)

 • Kluczowe zmiany i procedury

(Analiza ryzyka – Privacy Impact Assessment, Privacy by Design, Privacy by Default, rejestr czynności przetwarzania, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, zgłaszanie incydentów)

 • Podstawowe zasady

(zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość, ograniczenie celu, minimalizacja danych, prawidłowość, ograniczenie przechowywania, integralność i poufność, rozliczalność)

Moduł 2: Zasady przetwarzania danych osobowych w praktyce

 • Legalność – zgodność z prawem
 • Celowość – ograniczenie celu
 • Adekwatność – minimalizacja danych
 • Prawidłowość – merytoryczna poprawność
 • Czasowość – ograniczenie przechowywania
 • Integralność i poufność
 • Przejrzystość
 • Rozliczalność

Moduł 3: Czynniki ryzyka w ochronie danych osobowych

 • Analiza ryzyka – DPIA
 • Privacy by Design
 • Privacy by Default
 • Rejestr czynności przetwarzania
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Zgłaszanie incydentów

Moduł 4: Przetwarzanie danych osobowych w zatrudnieniu – kierunek zmian

 • Proces rekrutacji
 • Okres zatrudnienia
 • Monitoring
 • Dane biometryczne
 • Dane wrażliwe
 • Co dalej?

Moduł 5: Rozwiązania IT wspierające proces wdrożenia ochrony danych osobowych

 • Organizacja IT (kontrola uprawnień, kontrola dostępu)
 • Mapowanie procesów przetwarzania danych osobowych i identyfikacja zbiorów danych
 • Zabezpieczenie fizyczne danych (szyfrowanie, dostęp)
 • Pseudonimizacja

Moduł 6: Analiza przypadku – Synergia prawa i IT na przykładzie audytu i wdrożenia systemu ochrony danych osobowych

 

Warsztaty realizowane wspólnie z: http://szkolenierodo.sobczyk.com.pl/

Szczegółowy program i dodatkowe informacje dostępne na stronie.