Cloud Computing

Cloud Computing


Introduction to Cloud Computing Training
  Opis szkolenia:


Dowiedz się, w jaki sposób infrastruktura informatyczna może skorzystać z rozwiązania Cloud Computing. Kurs będzie zagłębiać się przegląd koncepcji Cloud oraz atrybutów, cech modeli dostawczych i rodzajów chmur. Ponadto omówimy zalety i wady cloud computing, korzyści i ryzyka, podstawowe architektury i omówimy jak zacząć projektowanie środowiska cloud. Kurs ten jest pierwszym w ścieżce certyfikacji IBM w zakresie technologii Cloud Computing


Po zakończeniu kursu, kursanci poznają:

 • Korzyści biznesowe w chmurze
 • Cechy środowiska chmury
 • Definiowanie katalogu usług w otoczeniu cloud computing
 • Rozróżnienia pomiędzy różnymi rodzajami chmur
 • Rozróżniania różnych modeli świadczenia usług
 • Rozróżnia cloud computing i sieci komputerowych
 • Opis środowisk Software Defined
 • Sposoby automatyzacji procesów biznesowych
 • Rozpoznawanie cechy chmur i architektury
 • Wyjaśnić zasady zarządzania sieciowego Chmury
 • Podsumować składowanie danych w chmurze i strategii bezpieczeństwa użytkownika
 • Zrozumieć wykorzystanie usługi sieci Web w cloud computing
 • Zidentyfikować aspekty modelu ITIL V3
Advanced Cloud Solutions using IBM SmartCloud Orchestrator on x86 Platform Training
  Opis szkolenia:


Celem tego kursu nauczenie zaawansowanych umiejętności w pracy z chmurą jako użytkownik, programista i administrator. Typowe przykłady i rozwiązania prezentowane pochodzą z IBM SmartCloud Orchestrator. Kurs opiera się o praktyczne ćwiczenia laboratoryjne.


Kurs zgłębia następujące tematy:

 • Wyjaśnienie podstawowych wymagań i przeprowadzenie  instalacji, konfiguracji i zarządzania środowiska cloud
 • Praca z elementami SmartCloud Orchestrator i OpenStack jak typowe oprogramowania w chmurze
 • Konfigurowanie środowiska zasobów w chmurze, profili i wzorców maszyn wirtualnych do automatyzacji usług i ich wdrażenia
Implementing Cloud Manager with OpenStack on x86 Architecture Servers
  Opis szkolenia:


Kurs dostarcza wiedzy praktycznej o tym jak zainstalować, skonfigurować i zarządzać IBM Chmura Manager z OpenStack i tzw. Self-Service portalem dla interfejsów użytkownika do chmury, OpenStack, VMware vSphere i różnych innych wersji technologii cloud. Kurs wykorzystuje połączenie wykładów i ćwiczeń przy użyciu przez instruktorów maszyn wirtualnych aby zapewnić studentowi wiedzę praktyczną w odniesieniu do poruszanych zagadnień.


Tematy poruszane podczas szkolenia:

 • Opis IBM Cloud Manager z OpenStack x86 podstawowych funkcje i pojęcia
 • Definiowanie architektury IBM Cloud Meneger z OpenStack
 • Opis infrastruktury wirtualnej którą IBM Cloud Manager wspiera w oparciu o OpenStack
 • Zdefiniowanie kluczowych terminologii IBM Cloud Manager-a z OpenStack dla architektury x86 i podstawowej infrastruktury wirtualnej
 • Wyjaśnienie, jak zaimplementować IBM Cloud Manager z OpenStack oraz portal samoobsługowy na infrastrukturze opartej na wirtualizacji IBM System x lub x86
 • Instalowanie i konfigurowanie produktu IBM Cloud Manager z OpenStack x86
 • Wykonanie wybranych zadań przy wykorzystaniu IBM Cloud Manager z OpenStack i portalu Self-Service:
  • Wykonywania funkcji administracyjnych
  • Zarządzanie maszynami wirtualnymi
  • Zmiany konfiguracji IBM Cloud Managera z OpenStack x86
  • Praca z projektami, obciążeniem, rozliczanie i księgowanie, pomiary życzenie i zatwierdzenia cyklu
  • Lista kluczowych kroków w celu rozwiązania problemów IBM Cloud Manager
OpenStack Integration with IBM System Storage Training
  Opis szkolenia:


Kurs ten ma na celu zapewnienie ogólnego zrozumienia integracji produktów IBM do przechowywania danych z OpenStack. Został stworzony tak aby nauczyć wszystkich czynności od podstaw instalacji IBM Cloud Manager z OpenStack aż po tworzenie zaawansowanych zadań administracyjnych. Obejmuje podstawy cloud computing z punktu widzenia dzisiejszych technologii w oparciu o IBM Cloud Manager z Open Stack, wyjaśnia jego główne komponenty, ich zalety, pokazując, jak wdrażać rozwiązania. Będzie obejmować również konfigurację, których administrator musi mieć świadomość, pokazując wiele przypadków użycia. Pokazuje tworzenie konfiguracji Cinder do podłączenia zewnętrznych pamięci blokowych, tworzenia woluminów, podłączania volumenów do instancji, bootowanie z volumentów migawek, migracji.

GST11GPL IBM Cloud Object Storage - Implementation and Administration

Opis szkolenia:


Kurs ten ma na celu wprowadzić do tematyki zarządzania pamięcią obiektową, opartą o produkt IBM Cloud Object Storage. Zagadnienia to zaznajomienie się z produktem, instalacja, konfiguracja, rozwiązywanie problemów oraz integracja z innymi produktami z rodziny IBM Spectrum.

MS-10979 Microsoft Azure Fundamentals

Opis szkolenia:


Kurs zawiera instrukcje użytkowania i praktykę we wdrażaniu Microsoft Azure. Program szkolenia obejmuje podstawowe pojęcia przetwarzania w chmurze, konkretne funkcje Microsoft Azure, używane codziennie w administracji zasobami chmury. Kurs uczy podstawowych pojęć Microsoft Azure oraz podstawowego wdrożenia: subskrypcji Azure, website, maszyny wirtualne, pamięć masowa, sieci wirtualne, baz danych i Microsoft Azure Active Directory.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Doświadczenie zawodowe w zakresie technologii informatycznych.
Znajomość website-ów.
Podstawowa znajomość Active Directory oraz pojęć takich jak: domeny,
użytkownicy i kontrolery domeny.
Podstawowa znajomość pojęć baz danych: tabela i proste zapytania.

Zagadnienia

Wprowadzenie do Microsoft Azure
czym jest cloud computing?
czym jest Azure?
zarządzanie Azure
zarządzanie subskrypcja i bilingiem
Maszyny wirtualne w Microsoft Azure
tworzenie i konfigurowanie maszyn wirtualnych
konfiguracja dysków
Websites i usługi chmury
tworzenie i konfigurowanie website-ów
wdrożenie i monitorowanie website-ów
tworzenie i wdrożenie usługi chmury
Sieci wirtualne
wprowadzenie do sieci wirtualnych tworzenie sieci wirtualnej
wdrożenie sieci Point-to-site
Pamieć masowa chmury
zrozumienie pamieci masowej chmury
tworzenie i zarządzanie pamiecią masowej
Bazy danych Microsoft Azure 
zrozumienie opcji instalacji relacyjnej bazy danych
tworzenie i połączenie się z SQL Bazy danych
Azure Active Directory
przegląd Azure AD
zarządzanie uwierzytelnianiem
Narzędzia zarządzania Microsoft Azure
Azure PowerShell
Azure SDK i interfejs linii poleceń Azure Cross-Platform
Red Hat

Red Hat


Red Hat System Administration I
Opis szkolenia:


Pierwszy kurs w ścieżce rozwoju jest przeznaczony dla osób zaczynających pracę z systemem Red Hat Enterprise Linux. Kurs koncentruje się na zadaniach administracyjnych, które wykonuje się w codziennej pracy. Aktywnie angażując słuchacza na zadaniach praktycznych, dyskusjach oraz wielu innych formach aktywności podczas zajęć, szkolenie daje solidne podstawy do efektywnego zarządzania systemami klasy Enterprise. Omówione narzędzia GUI, jak i odpowiadające im polecenia linii komend pozwalają po ukończeniu szkolenia na wykonywanie takich czynności jak instalacja systemu operacyjnego, zarządzanie łącznością sieciową systemu, zarządzanie pamięciami masowymi czy proste zarządzanie bezpieczeństwem systemu.

Red Hat System Administration II
Opis szkolenia:


Red Hat System Administration II to szkolenie opracowane dla specjalistów IT, pracujących w pełnym wymiarze jako administratorzy systemów Red Hat Enterprise Linux. Uczestnicy biorą udział w aktywnościach zwiększających zaangażowanie, poprawiających zapamiętywanie oraz rozumienie często skomplikowanych mechanizmów. Opierając się na solidnych podstawach zdobytych na szkoleniu System Administration I, uczestnicy zagłębią się w detale narzędzi wykorzystywanych w codziennej administracji systemem. Pod koniec szkolenia, uczestnik będzie potrafił, zarządzać zaawansowanymi pamięciami masowymi, systemami plików, zarządzać oprogramowaniem czy kontrolą dostępu.  

Red Hat Command Line Skills
Opis szkolenia:


Red Hat Command Line Skills to szkolenie dla specjalistów IT, pragnących nauczyć się sprawnej i profesjonalnej obsługi systemu Red Hat Enterprise Linux wyłącznie z zastosowaniem powłoki wiersza poleceń (SHELL).

RHCSA Rapid Track Course
Opis szkolenia:


RHCSA Rapid Track Course to szkolenie opracowane dla doświadczonych administratorów systemów Linux, pragnących pogłębić swoją wiedzę tak, aby przystąpić do egzaminu RHCSA. Techniki nauczania wykorzystane na kursie maksymalizują proces zapamiętywania oraz poznawania nowych pojęć.

VMware

VMware


 • VMware vSphere: Install Configure Manage [V6.5]
 • VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.5]
 • VMware Site Recovery Manager: Install Configure Manage [V6.1]
 • VMware vSphere: What’s New [V5.5 to V6.5]
 • VMware Horizon 7: Design Workshop [V7]
 • VMware Horizon 7: Install, Configure, Manage
 • VMware vRealize Automation: Install, Configure, Manage [V7.3]
 • VMware Cloud Automation: Design and Deploy [v7.1]
JBoss

JBoss


Administrowanie platformą aplikacyjną JBoss
Opis szkolenia:


W ramach zajęć prezentujemy najlepsze praktyki w zakresie instalacji i konfiguracji JBoss Enterprise Application Platform 6, poprzez warsztaty praktyczne, prezentacje procedur i rozwiązywanie zbliżonych do rzeczywistych zadań, którym administrator powinien sprostać, aby skutecznie wdrażać i zarządzać aplikacjami na JBoss Enterprise Application Platform. Po ukończeniu tego kursu słuchacz powinien być przygotowany do zdawania egzaminu Certified JBoss Application Administrator (JBCAA).

Zaawansowane Administrowanie platformą aplikacyjną JBoss
Opis szkolenia:


Kurs przeznaczony jest dla doświadczonych administratorów systemów odpowiedzialnych za wdrażanie i administrowanie JBoss Enterprise Application Platform (EAP) w dużych środowiskach produkcyjnych. W ramach zajęć poruszamy tematy związane z klastrami, strojeniem wydajności i estymowaniem rezerw mocy obliczeniowej w instancjach JBoss EAP. Oprócz wiedzy dotyczącej bezpośrednio zaawansowanych aspektów administracji JBoss Operations Network, słuchacze zapoznawani są z zagadnieniami związanymi z identyfikacją wąskich gardeł przetwarzania oraz konfiguracją JVM dla większych obciążeń. Prezentowane są właściwe praktyki dotyczące np. równoważenia obciążenia i replikacji oraz sposoby uaktualniania działających instancji aplikacji.

JBoss Hibernate Technology
Opis szkolenia:


JBoss Hibernate dostarcza wydajnego mechanizmu mapowania relacyjno-obiektowego. Trzydniowe szkolenie JBoss Hibernate Technology (JB297) dostarcza programistom używającym języka Java wiedzę i umiejętności potrzebne do pełnego wykorzystania stosu technologicznego Java Hibernate Application Stack. Kurs skupia się na szerokim zastosowaniu elementów Hibernate Core, Hibernate EntityManager, adnotacji oraz użycia najlepszych praktyk wytwórczych. Hibernate pomaga programistom w produkcji i utrzymaniu dobrze zaprojektowanych, niezawodnych aplikacji biznesowych przy jednoczesnej optymalizacji wydajności i zmniejszeniu kosztów utrzymania oprogramowania. Ten kurs również zawiera zagadnienia z zakresu testowania, narzędzi Hibernate, które są dobrze dostosowane do aplikacji Java nowej generacji.

Budowanie aplikacji w oparciu o Seam na platformie JBoss
Opis szkolenia:


Szkolenie to dostarcza doświadczonym programistom Java wiedzy i umiejętności niezbędnych do tworzenia i zarządzania złożonymi systemami IT, opartymi o platformę aplikacyjną JBoss oraz Framework SEAM. Kurs skupia się na rdzeniu technologii JBoos Seam: szybkim tworzeniu aplikacji, standardach UR, integracji Java Persistence APO (JPA) i bezpieczeństwie aplikacji oraz integracji z JBoss Developer Studio. Ćwiczenia i wykłady przybliżają zasady działania silnika aplikacyjnego, zarządzania procesami biznesowymi, serwisami sieciowymi. Dodatkowo poruszane są zagadnienia związane ze standardem SR-299 CDI obecnym w stosie technologicznym Java EE 6.

Zaawansowane programowanie aplikacji dla przedsiębiorstw z użyciem platformy JBoss
Opis szkolenia:


JBoss Enterprise Advanced Development pogłębia wiedzę na temat platformy aplikacyjnej JBoss Enterprise Application Platform (EAP) w wersji 5, z naciskiem na zaawansowane usługi platform i interfejsów programowania aplikacji (API). To szkolenie stawia wyzwania doświadczonym programistom Java EE poprzez bardzo głębokie wniknięcie w JBoss EAP, funkcje, aspekty wewnętrzne, Java EE oraz najlepsze praktyki tworzenia komponentów i oprogramowania. Wykorzystanie JBoss EAP 5 umożliwia uczestnikom budowanie, wdrażanie i utrzymanie najbardziej wydajnych, skalowalnych aplikacji. Korzystamy z JBoss Developer Studio jako środowiska programistycznego (IDE). Praktyczne laboratoria umożliwią programistom zdobycie doświadczenia i zapoznanie się z JBoss Cache, JGroups, clusteringiem, dynamicznym proxy, transakcjami, wiadomościami i strojeniem wydajności.

Java

Java


Java- otwarty język programowania

Opis szkolenia:


W IT skutecznie zajął nisze, które do tej pory były domeną innych języków programowania. Począwszy od systemów mobilnych, poprzez aplikacje samodzielne głównego nurtu, aż po portale internetowe oraz aplikacje typu e-commerce. Bywa także stosowany z powodzeniem jako język programowania okazjonalnego czyli typowy szwajcarski scyzoryk programisty. Dzięki staraniom społeczności i polityce twórców języka, Java obecnie jest językiem otwartym i dopuszczającym implementacje na licencjach otwartych źródeł. Jednocześnie rozwój języka i technologii z nim związanych, pozwala bezpiecznie stosować go w ramach realiów biznesowych z zamkniętym kodem. Taki stan rzeczy pozwala dostarczać wiedzę (dosłownie i w przenośni) u źródeł, a wiedza ta znajduje swoje bezpośrednie zastosowanie na rynku na którym z różnych powodów właściciele rozwiązań podejmują decyzje o zamknięciu kodu oraz nie chcą otwierać dostępu do kodu źródłowego.

Symantec

Symantec


 • Symantec Data Loss Prevention 14: Administration
 • Symantec PGP Universal Server 3.2 and PGP Desktop 10.2: Administration
 • Symantec Endpoint Protection 14.x Manage and Configure
 • Symantec Endpoint Protection 14.0: Maintain and Troubleshoot
Symantec

Symantec


 • Symantec Data Loss Prevention 14: Administration
 • Symantec PGP Universal Server 3.2 and PGP Desktop 10.2: Administration
 • Symantec Endpoint Protection 14.x Manage and Configure
 • Symantec Endpoint Protection 14.0: Maintain and Troubleshoot
loga partnerow