Kubernetes Fundamentals

Czas trwania – 1 dzień

Informacje o szkoleniu
Szkolenie porusza zagadnienia związane z wymaganiami stawianymi przed platformami orkiestracyjnymi wraz z ich realizacją na przykładzie środowiska Docker Swarm. Omawiana jest wysoka dostępność usług (High Availability – HA) oraz automatyzacja i load-balancing wraz z autodiscoveringiem i autorejestracjąusług. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Wymagana jest wiedza związana z platformą Docker oraz systemami Linux/Unix. Uczestnik musi posiadać
również elementarną wiedzę na temat systemów kontroli wersji opartych o git oraz zagadnień
dotyczących sieci TCP/IP.

Zagadnienia
Zakres szkolenia:
1. Czym jest Kubernetes?
2. Architektura Kubernetesa;
3. Instalacja;
4. Pody;
5. Serwisy;
6. Deployment na klastrze Kubernetesa.