Zaznacz stronę

MS-50414 Microsoft Windows PowerShell v2 For Administrators

 

Czas trwania – 4 dni

Informacje o kursie
Kurs zapewnia studentom wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania Microsoft Windows PowerShell v2 w administracji środowiskiem MS Windows. Przedstawione jest zarówno środowisko linii poleceń jak i tworzenie skryptów w celu automatyzacji zadań administracyjnych.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Mile widziane doświadczenie w zarządzaniu systemami operacyjnymi Windows. Znajmość Windows Server 2008, Windows Server 2008R2 lub Windows 7.

 

Zagadnienia
Wprowadzenie do PowerShell – Podstawy
Co to jest PowerShell?
Cmdlets PowerShell.
Snapins PowerShell.
Moduły PowerShell.
Zdalne wykonanie PowerShell.
Nawigacja w PowerShell.
Profile PowerShell.

Potoki PowerShell, skrypty i ich składnia
Potoki.
Skrypty.
Składnia, bloki skryptów.
Zmienne i typy danych, zakresy zmiennych i kolekcje
Zmienne i typy danych.
Zakresy zmiennych.
Kolekcje.

Bezpieczeństwo
Wykonywanie skryptów.
Podpisywanie skrypty.
Żądanie poświadczenia i używanie bezpiecznych ciągów.
Zabezpieczenia zdalnych sesji.

Zdalne zarządzanie
Konfigurowanie zdalnego zarządzania.
Korzystanie ze zdalnego wywołania PowerShell.
Korzystanie z zadań.

Warunki kontroli potoków skryptów
Foreach i for.
While / Do While / Do Until.
IF / Switch.
Break / Continue.

Funkcje, filtry i moduły
Funkcje i filtry.
Skrypty z funkcjami i parametrami.
Moduły.

Obsługa błędów
Obsługa błędów.
Try / catch / finally.
Debugowanie skryptu.

Użycie w administracji
Manipulowanie plikami i folderami.
Modyfikowanie rejestru systemowego
Praca z wydarzenia.
Praca z obiektami usługi Active Directory.
Zaawansowane skrypty.