Zaznacz stronę

MS-10961 Automating Administration with Windows PowerShell

 

Czas trwania – 5 dni

Informacje o kursie

Szkolenie dostarcza podstawowych umiejętności i wiedzy niezbędnych do używania Windows PowerShell 3.0 w automatyzowaniu administracji systemów operacyjnych Windows. Uczestnicy poznają cechy pracy z linią poleceń i technik pozwalających na zarządzanie wieloma produktami firmy Microsoft (Windows Server, Windows Client, Exchange Server, SharePoint Server, SQL Server, System Center i innymi). Podczas szkolenia poruszana jest tematyka związana z wykonywaniem i monitorowaniem skryptów, podłączaniem się do sesji zdalnych,Windows PowerShell Web Access.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Mile widziane jest przynajmniej minimalne doświadczenie praktyczne z zakresu Windows Server i Windows Client, doświadczenie w instalacji i konfiguracji Windows Server w obrębie istniejących i nowych środowisk, a także wiedza z zakresu konfiguracji sieciowej. Dodatkowo warto znać podstawy Active Directory, konfiguracji dyskowej, a także podstawowa wiedza z zakresu Windows Server 2012 i Windows 8.

 

Zagadnienia

Początek pracy z Windows PowerShell

Informacje ogólne i historia.
Wyszukiwanie i uruchamianie komend.

Praca z Windows PowerShell Pipeline

Praca z wykorzystaniem pipeline.
Eksport, import i konwertowanie danych.
Filtrowanie obiektów z pipeline.
Wyliczanie obiektów przy wykorzystaniu pipeline.

Zrozumienie funkcjonowania pipeline w Windows PowerShell

Przekazywanie danych w pipeline wg wartości.
Przekazywanie danych w pipeline wg nazwy właściwości.

Używanie PSProviders i PSDrives

Zrozumienie PSProviders i PSDrives.
Stosowanie PSDrives.

Formatowanie efektu wyjściowego

Stosowanie formatowania podstawowego.
Stosowanie formatowania zaawansowanego.
Przekierowanie sformatowanego efektu wyjściowego.

Stosowanie Windows Management Instrumentation / Common Information Model (WMI/CIM)

Zrozumienie WMI/CIM.
Wysyłanie kwerend dzięki WMI/CIM.
Dokonywanie zmian przy użyciu WMI/CIM.

Przygotowanie do wykonywania skryptów

Wykorzystanie zmiennych.
Aspekty bezpieczeństwa podczas wykonywania skryptów.
Praca z poświadczeniami alternatywnymi.

Przejście od komendy do skryptu do modułu

Przejście od komendy do skryptu.
Przejście od skryptu do funkcji do modułu.
Dołączenie podstawowej obsługi błędów.
Stosowanie podstawowych konstrukcji skryptowych.
Głębsze poznanie metod skryptowych.

Administracja komputerami zdalnymi

Podstawowe funkcje zdalne.
Używanie sesji zdalnych.
Funkcje zdalne dla administracji delegowanej.

Połączenie wszystkich poznanych elementów

Planowanie skryptu.

Korzystanie z zadań wykonywanych w tle oraz zadań zaplanowanych

Używanie zadań wykonywanych w tle.
Używanie zadań zaplanowanych.

Stosowanie zaawansowanych technik i profili Windows PowerShell

Zaawansowane techniki PowerShell.
Tworzenie profili skryptowych.