Zaznacz stronę

MS-10962 Advanced Automated Administration with Windows PowerShell

 

Czas trwania – 3 dni

Informacje o szkoleniu

Kurs jest kontynuacją szkolenia 10961B i pozwala nabyć umiejętność tworzenia bardziej skalowalnych i użytecznych skryptów PowerShell, efektem czego jest możliwość budowania własnych narzędzi Windows PowerShell.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Należy posiadać wiedzę i doświadczenie w pracy z Windows PowerShell lub wiedzę z zakresu kursu: „10961 Automating Administration With Windows PowerShell”. Dodatkowo doświadczenie w administracji Windows Server i stacjami klienckimi lub w obsłudze serwerów i usług aplikacyjnych, w tym aplikacji tj. Exchange, SharePoint i SQL.

 

Zagadnienia

Tworzenie zaawansowanych funkcji.

Konwertowanie komend do zaawansowanych funkcji.
tworzenie modułów skryptowych.
Definiowanie atrybutów parametrów i walidacja wprowadzanych danych.
Tworzenie funkcji korzystających z wielu obiektów.
Tworzenie funkcji akceptujących dane z potoków.
Korzystanie z funkcji zwracających zaawansowane rezultaty.
Dokumentowanie funkcji z wykorzystaniem wbudowanej pomocy.
Obsługa parametrów -Whatif i -Confirm.

Wykorzystanie Cmdlets i Microsoft .NET Framework w Windows PowerShell.

Uruchamianie komend.
Korzystanie z Microsoft .NET Framework w Windows PowerShell.

Programowanie kontrolerów skryptów.

Omówienie kontrolerów skryptów.
Tworzenie skryptów pokazujących interfejs użytkownika.
Tworzenie kontrolerów skryptów  generujących raporty.

Obsługa błędów skryptu.

Omówienie obsługi błędów.
Praca z błędami w skrypcie.

Korzystanie z plików XML.

Odczyt, manipulacja i zapis danych w XML.

Zarządzanie konfiguracją serwera poprzez użycie Desired State Configuration.

Omówienie Desired State Configuration.
Tworzenie i wdrażanie DSC.

Analizowanie i debugowanie skryptów.

Debugowanie w Windows PowerShell.
Analizowanie i debugowanie istniejących skryptów.

Zrozumienie przepływów pracy w Windows PowerShell.