Zaznacz stronę

MS-10969 Active Directory services with Windows Server

Czas trwania – 5 dni

Informacje o kursie

Kurs dostarcza wiedzy i umiejętności praktycznych z usługi Active Directory. Poruszane są usługi takie jak Active Directory Domain Services, Group Policy, Dynamic Access Control, Work Folders, Workplace Join, Certificate Services, Rights Management Services, Federation Services oraz Windows Azure Active Directory. Podczas szkolenia uczestnicy uczą się zarządzania informacją oraz sposobów jej ochrony. Kurs dedykowany jest profesjonalistą IT mających doświadczenie w Active Directory Domain Services (AD DS) oraz szukających jednego szkolenia, które pozwoli poszerzyć wiedzę z zakresu zaawansowanych technologii ochrony dostępu i informacji w systemach Windows Server 2012 i Windows Server 2012 R2.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Przed przystąpieniem do kursu uczestnik powinien:

Posiadać doświadczenie w pracy z AD DS.

Posiadać doświadczenia w pracy w środowisku Windows Server.

Znać takie zagadnienia jak rozpoznawanie nazw, adresowanie IP, Domain Name System (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) znać Hyper-V oraz koncepcje wirtualizacji.

 

Zagadnienia

Omówienie kontroli dostępu

Wstęp do koncepcji ochrony danych w biznesie.

Omówienie zagdnień ochrony danych zastosowanych w Windows Server 2012.

Omówienie Forefront Identify Manager 2010 R2.

Zaawansowane wdrożenia i administracja AD DS 

Wdrożenie AD DS.

Wdrożenie i klonowanie wirtualnych kontrolerów domeny.

Wdrożenie kontrolerów domeny w Windows Azure.

Administracja AD DS.

Zabezpieczanie AD DS 

Zabezpieczanie kontrolerów domeny.

Wdrożenie zabezpieczeń kont.

Wdrożenie audytu uwierzytelniania.

Wdrożenie i administr cja AD DS. Sites and Replication

Przegląd AD DS. Replication.

Konfiguracja AD DS Sites.

Konfigurowanie i monitorowanie AD DS. Replication.

Wdrożenie Group Policy 

Wstęp do Group Policy.

Wdrożenie i administracja GPOs.

Zasięg i sposób działania GPOs.

Rozwiązywanie problemów z GPOs.

Zarządzanie użytkownikami przy użyciu Group Policy 

Wdrożenie Administrative Templates.

Konfiguracja Folder Redirection oraz skryptów.

Konfigurowanie Group Policy Preferences.

Wdrażanie i zarządzanie AD CS 

Wdrażanie AD CS.

Administracja AD CS.

Rozwiązywanie problemów z AD CS.

Wdrożenie i używanie certyfikatów 

Konfiguracja Certificate Templates.

Wydawanie i użytkowanie certyfikatów.

Konfiguracja infrastruktury Key Recover.

Wdrożenie i administracja AD RMS 

Wdrożenie i zarządzanie AD RMS.

Konfiguracja AD RMS Content Protection.

Konfigurowanie zdalnego dostępu do AD RMS.

Wdrożenie i administracja AD FS

Omówienie i wdrożenie AD FS.

Konfiguracja wewnętrznych aplikacji pod kątem AD FS.

Konfiguracja AD FS pomiędzy dwoma organizacjami.

Konfiguracja Web Application Proxy.

Wdrożenie ochrony dostępu do plików (DAC) 

Omówienie Dynamic Access Control (DAC).

Wdrożenie komponentów DAC.

Wdrożenie Access Denied Assistance.

Wdrożenie Work Folders.

Wdrożenie Workplace Join.

Monitorowanie, zarządzanie i odzyskiwanie AD DS

Monitorowanie i zarządzanie bazą AD DS.

Opcje Backup & Recovery AD DS.

Wdrożenie Windows Azure Active Directory

Omówienie Windows Azure AD.

Zarządzanie kontami w Windows Azure.

Wdrożenie i administracja AD LDS

Omówienie i wdrożenie AD LDS.

Konfigurowanie instancji i partycji AD LDS.

Konfigurowanie replikacji AD LDS.

Integracja AD LDS z AD DS.