Zaznacz stronę

MS-10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10

 

Czas trwania – 5 dni

Informacje o szkoleniu

Uczestnik nabywa na szkoleniu wiedzy i umiejętności istotnych do świadczenia usług wsparcia oraz rozwiązywania problemów dotyczących komputerów oraz urządzeń zarządzanych przez system Windows 10 w usługach AD DS przedsiębiorstwa.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Mile widziana wiedza na temat funkcjonowania sieci, wliczając protokoły TCP/IP i UDP oraz usługi DNS. Przydatna będzie umiejętność rozumienia zasad funkcjonowania Microsoft Active Directory Domain Services ADDS. Dodatkowo uczestnik powinien posiadać podstawową wiedzę odnośne środowiska systemu operacyjnego Windows Server 2012 R2.  Warto posiadać umiejętność identyfikacji elementów składowych infrastruktury klucza publicznego PKI, a także podstawową wiedzę na temat klienckiego systemu operacyjnego, np. Windows 10,8,7.

 

Zagadnienia

Wdrożenie metodyki rozwiązywania problemów
Analiza i rozwiązywanie problemów uruchamiania systemu
Analiza i rozwiązywanie problemów sprzętu i sterowników urządzeń
Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących zdalnego zarządzania komputerami
Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących połączeń sieciowych IPv4, IPv6
Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących zasad grupy GPO
Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących ustawień użytkownika
Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących połączenia zdalnego VPN, Direct Access
Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących dostępu do zasobów w obrębie domeny ADDS
Analiza i rozwiązywanie problemów dotyczących dostępu do zasobów dla klientów niebędących członkami domeny
Rozwiązywanie problemów dotyczących aplikacji
Procedury odzyskiwanie danych oraz systemu operacyjnego
Elementy utrzymania działania systemu operacyjnego Windows 10