Zaznacz stronę

MS-20339-1 Planning and Administering SharePoint 2016

 

Czas trwania – 5 dni

Informacje o kursie

Szkolenie daje wiedze i umiejętności nięzbędne do planowania i administrowania środowiskiem Microsoft SharePoint 2016. Na kursie omawiane są sposoby wdrażania, zarządzania i rozwiązywania problemów w środowisku SharePoint.

 

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Mile widziane jest doświadczenie w zarządzaniu oprogramowaniem w środowisku Windows Server 2012 lub Windows Server 2012 R2, a także umiejętność wdrażania zarządzania aplikacjami natywnymi, wirtualnymi i pracującymi w chmurze. Dodatkowo ważne jest aby potencjalny uczestnik posiadał takie umiejętności jak:

Umiejętność administrowania Internet Information Services (IIS),

Umiejętność konfiguracji Active Directory w zakresie uwierzytelniania, autoryzacji oraz magazynu użytkownika.

Nieodzowne będzie posiadanie doświadczenia w zarządzaniu zdalnym aplikacjami za pomocą PowerShell 4.0. jak również w zarządzaniu bazami danych i ról serwera w SQL Server. Przyda się również umiejętność nawiązywania połączeń do Microsoft SQL Server, a także

wdrożenie z bezpieczeństwa opartego na claims i korzystanie z wirtualnych maszyn Microsoft Hyper-V

 

Zagadnienia

Wprowadzenie do SharePoint 2016

Podstawowe komponenty wdrażania SharePoint

Nowe funkcjonalności w SharePoint 2016

Opcje wdrożeniowe SharePoint 2016

Projektowanie architektury informacji

Identyfikacja wymagań biznesowych

Zrozumienie wymagań biznesowych

Organizacja informacji w SharePoint Server 2016

Planowanie odnajdywania

Projektowanie architektury logicznej

Wprowadzenie do architektury logicznej SharePoint 2016

Dokumentowanie architektury logicznej

Projektowanie architektury fizycznej

Projektowanie komponentów fizycznych na potrzeby wdrożenia SharePoint

Projektowanie komponentów wspierających na potrzeby wdrożenia SharePoint

Topologie farm SharePoint

Mapowanie projektu architektury logicznej do projektu architektury fizycznej

Instalacja i konfiguracja SharePoint 2016

Instalacja SharePoint 2016

Skryptowa instalacja i konfiguracja SharePoint 2016

Konfiguracja ustawień farmy SharePoint Server 2016

Tworzenie aplikacji Web i zbiorów witryn

Tworzenie aplikacji Web

Konfiguracja aplikacji Web

Tworzenie i konfiguracja zbiorów witryn

Planowanie i konfiguracja aplikacji usług

Wprowadzenie do architektury aplikacji usług

Tworzenie i konfiguracja aplikacji usług

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

Konfigurowanie autoryzacji w SharePoint 2016

Zarządzanie dostępem do zawartości

Konfiguracja uwierzytelniania w SharePoint 2016

Przegląd uwierzytelniania

Konfiguracja uwierzytelniania federacyjnego

konfiguracja uwierzytelniania między serwerami

Zabezpieczanie wdrożenia SharePoint 2016

Zabezpieczanie platformy

Konfiguracja zabezpieczeń na poziomie farmy

Zarządzanie taksnonomią

Zarządzanie rodzajami zawartości

Zrozumienie zarządzanych metadanych

Konfigurowanie usługi zarządzanych metadanych

Konfigurowanie profili użytkowników

Konfigurowanie aplikacji usługi profili użytkowników

Zarządzanie profilami użytkowników i odbiorców

Konfigurowanie Enterprise Search

Poznanie architektury aplikacji usługi Service

Konfigurowanie Enterprise Search

Zarządzanie Enterprise Search

Monitorowanie i utrzymanie środowiska SharePoint 2016 

Monitorowanie środowiska SharePoint 2016

Tuning i optymalizacja środowiska SharePoint 2016

Planowanie i konfigurowanie cache

Rozwiązywanie problemów w środowisku SharePoint 2016