Zaznacz stronę

MS-20347 Enabling and Managing Office 365

Czas trwania szkolenia – 5 dni

 

Informacje o szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do administratorów, którzy planują wdrożenia, zajmują się wdrożeniami oraz obsługują na bieżąco aktualne środowisko usług Office 365 włączając w to zarządzanie tożsamością użytkowników. Podczas szkolenia uczestnikowi zostaje przybliżona tematyka planowania, wdrażania, dalszego rozwoju infrastruktury przedstawiając wszystkie zależności usług powiązanych jak AD, DS, DNS, AD FS. Kurs porusza tematykę zewnętrznych usług dostępowych, przekazywania tożsamości w usługach Exchange Server, Microsoft Lync Server, Skype for Business Server and Microsoft SharePoint Server.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Wymagane jest minimum dwuletnie doświadczenie w administrowaniu systemami Windows Server 2012 bądź Windows Server 2012 R2, minimum roczne doświadczenie pracy z usługami AD DS, a także minimum roczne doświadczenie pracy z usługami typu DNS. Mile widziane jest doświadczenie w codziennej pracy z certyfikatami, włączając strukturę klucza publicznego (PKI) jak również doświadczenie w codziennej pracy z Windows PowerShell. Przydatne będzie doświadczenie w pracy z Exchange Server 2013 bądź nowszymi, Lync Server 2013 lub nowszymi Skype for Business Server 2015, SharePoint Server 2013 bądź nowszymi.

 

Zagadnienia

Planowanie i wdrażanie Microsoft Office 365
Przegląd funkcjonalności Office 365
Planowanie wdrożenia pilotażu
Zarządzanie użytkownikami i grupami Microsoft Office 365
Zarządzanie kontami użytkowników i licencjami
Zarządzanie hasłami i procesem uwierzytelnienia
Zarządzanie grupami zebezpieczeń w Office 365
Zarządzanie kontami użytkowników i grupami w Office 365 przy pomocy Windows PowerShell
Konfiguracja dostępu administracyjnego
Konfiguracja połączeń klientów do Microsoft Office 365
Planowanie dla klientów Office 365
Planowanie połączeń dla klientów Office 365
Konfiguracja połączeń dla klientów Office 365
Planowanie i konfiguracja synchronizacji z usługą katalogową Active Directory
Planowanie i przygotowywanie synchronizacji z usługą katalogową Active Directory
Implementowanie synchronizacji usługi katalogowej Active Directory z Office 365 z wykorzystaniem Azure AD Connect
Zarządzanie tożsamością i synchronizacją Office 365 z usługą katalogową Active Directory
Planowanie i wdrażanie Office 2016 ProPlus
Przegląd pakietu Office 365 ProPlus
Planowanie i zarządzanie wdrożeniami Office 365 ProPlus
Planowanie i zarządzanie scentralizowanymi wdrożeniami Office 365 ProPlus
Planowanie i zarządzanie odbiorcami i uprawnieniami w Exchange Online
Omówienie Exchange Online
Zarządzanie odbiorcami Exchange Online
Planowanie i konfiguracja uprawnień w Exchange Online
Planowanie i konfiguracja usług Microsoft Exchange Online
Planowanie i konfiguracja przepływu poczty w Office 365
Planowanie i konfiguracja ochrony poczty w Office 365
Planowanie i konfiguracja polis dostępowych dla klientów
Migracja do Exchange Online
Planowanie i wdrażanie Skype for Business Online
Planowanie i konfiguracja ustawień usługi Skype for Business Online
Konfiguracja użytkowników i połączeń klientów do usługi Skype for Business Online
Planowanie integracji usług głosowych z Skype for Business Online
Planowanie i konfiguracja SharePoint Online
Konfiguracja usług SharePoint Online
Planowanie i konfiguracja kolekcji witryn SharePoint
Planowanie i konfiguracja udostępniania dla użytkowników zewnętrznych
Planowanie i konfiguracja współpracy w Office 365
Planowanie i zarządzanie usługą Yammer Enterprise
Planowanie i konfiguracja OneDrive for Business
Konfiguracja grup w Office 365
Planowanie i konfiguracja Rights Management Service
Przegląd funkcji zgodności w Office 365
Planowanie i konfiguracja Azure Rights Management w Office 365
Zarządzanie funkcjami zgodności w Office 365
Monitoring i rozwiązywanie problemów w Microsoft Office 365
Rozwiązywanie problemów w Office 365
Monitoring kondycji usług Office 365
Planowanie i konfiguracja przekazywania poświadczeń
Zrozumienie idei przekazywania poświadczeń
Planowanie wdrożenia Active Directory Federation Services
Wdrażanie AD FS w usługach tożsamości Office 365
Planowanie i implementacja rozwiązań hybrydowych