Zaznacz stronę

MS-20410 Installing and Configuring Windows Server 2012

Czas trwania – 5 dni

 

Informacje o szkoleniu

Szkolenie zapoznaje uczestnika z zagadnieniami instalacji i konfiguracji Windows Server 2012.  Ponadto dostarcza umiejętności pozwalających na instalację kontrolerów domeny, zarządzanie obiektami Active Directory Domain Services, konfigurację adresacji IPv4 oraz IPv6 a także obiektów zasad grupowych w środowiskach scentralizowanych. Uczy obsługi usług plików i wydruku oraz wirtualizacji Hyper-V.

Szkolenie jest pierwszym w kolejności z serii trzech, które dostarczają wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia podstawowej infrastruktury systemu Windows Server 2012 w środowisku przedsiębiorstwa.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Mile widziana jest podstawowa wiedza z zakresu sieci komputerowytch, a także doświadczenie w konfiguracji zabezpieczeń i administracji w środowisku korporacyjnym. Ponadto doświadczenie w konfiguracji i wspierania klientów systemów operacyjnych Windows. Przydatna będzie również podstawowa wiedza w zakresie technologii wirtualizacji (laboratoria na szkoleniu realizowane są w środowisku Hyper-V)

 

Dla jakiej grupy odbiorców jest dedykowane szkolenie?

Szkolenie MS 20410 przeznaczone jest dla profesjonalistów IT potrzebujących zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania i konfiguracji środowiska Windows 2012 R2 Server.

 

Zagadnienia

Instalacja i konfiguracja Windows Server 2012

Wprowadzenie do Windows Server 2012.

Przegląd zarządzania Windows Server 2012.
Instalacja Windows Server 2012.
Konfiguracja po instalacyjna Windows Server 2012.
Wprowadzenie do Windows PowerShell.

 

Wprowadzenie do usługi Active Directory Domain Services

Omówienie AD DS.
Omówienie Kontrolerów Domeny.
Instalacja Kontrolera Domeny.

 

Zarządzanie obiektami usługi Active Directory

Zarządzanie kontami użytkowników.
Zarządzanie grupami.
Zarządzanie kontami komputerów.
Delegowanie administracji.

 

Automatyzacja administracji AD DS

Wykorzystanie narzędzi Command Line w administrowaniu.
Wykorzystanie Windows PowerShell w administrowaniu.
Wykonywanie dużych operacji z wykorzystaniem Windows PowerShell.

 

Wdrożenie IPv4

Omówienie TCP/IP.
Adresacja IPv4.
Podsieci i nadsieci.
Konfiguracja i rozwiązywanie problemów komunikacji z IPv4.

 

Wdrożenie DHCP

Instalacja roli DHCP.
Konfiguracja zakresów DHCP.
Zarządzanie bazą DHCP.
Zabezpieczanie i monitorowanie DHCP.

 

Implementacja DNS

Rozwiązywanie nazw w środowisku klienckim i serwerowym Windows.
Instalacja i zarządzanie serwerem DNS.
Zarządzanie strefami DNS.

 

Implementacja IPv6

Omówienie IPv6.
Adresacja IPv6.
Współistnienie z IPv6.
Technologie tłumaczenia IPv6.

 

Implementacja magazynów lokalnych

Wprowadzenie do magazynów.
Zarządzanie dyskami i wolumenami.
Implementacja przestrzeni przechowywania.

 

Implementacja usług plików i wydruku

Zabezpieczanie plików i folderów.
Ochrona plików i folderów udostępnionych z wykorzystaniem kopii w tle.
Konfiguracja wydruków sieciowych.

 

Implementacja Zasad Grupowych

Wprowadzenie do Zasad Grupowych.
Przetwarzanie Zasad Grupowych.
Implementacja magazynu centralnego dla szablonów administracyjnych.

 

Zabezpieczanie Windows Server za pomocą obiektów Zasad Grupowych

Omówienie zabezpieczeń Windows.
Ustawienia zabezpieczeń.
Ograniczenia oprogramowania.
Konfiguracja usługi Windows Firewall with Advanced Security.

 

Implementacja wirtualizacji serwerowej za pomocą Hyper-V

Omówienie technologii wirtualizacji.
Implementacja Hyper-V.
Zarządzanie przestrzenią dyskową maszyn wirtualnych.
Zarządzanie sieciami wirtualnymi.