Zaznacz stronę

MS-20411 Administering Windows Server® 2012

Czas trwania – 5 dni

 

Informacje o kursie

Kurs jest drugą częścią, z serii trzech kursów, które dostarczają wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrożenia systemu Windows Server 2012 w istniejącym środowisku przedsiębiorstwa. Kurs obejmuje przede wszystkim omówienie zadań administracyjnych niezbędnych do utrzymania systemu Windows Server 2012, takich jak infrastruktura i zarządzanie obiektami użytkowników i grup, dostęp do sieci i bezpieczeństwo danych.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Należy posiadać co najmniej jeden rok doświadczenia w pracy z systemem Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2 lub Windows Server 2012. Dobrą znajomość i zrozumienie Active Directory oraz infrastruktury sieciowej.  Należy mieć wiedzę z zakresu kursu „20410A: Instalowanie i konfigurowanie systemu Windows Server 2012”

 

Zagadnienia

Implementacja infrastruktury Zasad Grupowych.

Wprowadzenie do Zasad Grupowych.
Implementacja i administracja GPO.
Zarządzanie zakresem Zasad Grupowych.
Przetwarzanie Zasad Grupowych.
Rozwiązywanie problemów z Zasadami Grupowymi.

Zarządzanie środowiskiem użytkowników za pomocą Zasad Grupowych.

Implementacja szablonów administracyjnych.
Konfiguracja folderów przekierowanych oraz skryptów.
Konfiguracja Preferencji Zasad Grupowych.
Zarządzanie oprogramowaniem za pomocą GPO.

Zarządzanie kontami użytkowników oraz kontami usług.

Automatyzacja przy tworzeniu kont użytkowników.
Konfiguracja polityki haseł i ustawienia opcji blokowania konta.
Tworzenie i administracja kontami użytkowników.
Konfiguracja atrybutów obiektu użytkownika.
Konfiguracja Managed Service Accounts.

Utrzymanie Active Directory Domain Services.

Implementacja wirtualnych kontrolerów domeny.
Implementacja kontrolerów domeny tylko do odczytu.
Administracja AD DS.
Zarządzanie bazą AD DS.

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z DNS.

Instalacja roli serwera DNS.
Konfiguracja roli serwera DNS.
Konfiguracja stref DNS.
Konfiguracja transferów stref DNS.
Zarządzanie i rozwiązywanie problemów z DNS.

Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z dostępem zdalnym.

Konfiguracja dostępu sieciowego.

Konfiguracja dostępu VPN.
Omówienie polityk sieciowych.
Rozwiązywanie problemów z usługą Routing and Remote Access.
Konfiguracja Direct Access.

Instalacja, konfiguracja i rozwiązywanie problemów z rolą Network Policy Server.

Instalacja i konfiguracja Network Policy Server.
Konfiguracja serwerów i klientów RADIUS.
Metody uwierzytelniania NPS.
Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z serwerem Network Policy Server.

Implementacja Network Access Protection.

Omówienie Network Access Protection.
Konfiguracja NAP.
Monitorowanie i rozwiązywaniem problemów z NAP.

Optymalizacja usług plikowych

Omówienie FSRM.
Wykorzystanie FSRM w zarządzaniu limitami przydziałów, filtrów plików oraz raportach.

Wykorzystania przestrzeni dyskowych.
Implementacja zarządzania klasyfikacją treści oraz zadań zarządzania plikami.
Omówienie DFS.
Konfiguracja przestrzeni nazw DFS.
Konfiguracja i rozwiązywanie problemów z replikacją DFS.

Konfiguracja szyfrowania i zaawansowanych polityk audytu.
Szyfrowanie plików za pomocą EFS.
Konfiguracja zaawansowanych polityk audytu.

Wdrożenie i utrzymanie Serwera Obrazów.

Omówienie usługi Windows Deployment Services.
Wdrożenie WDS.
Administracja WDS.

Zarządzanie aktualizacjami.

Omówienie WSUS.
wdrażanie aktualizacji za pomocą WSUS.

Monitorowanie Windows Server 2012.

Narzędzia monitorowania.
Używanie monitora wydajności.
Monitorowanie Dziennika Zdarzeń.