Zaznacz stronę

MS-20413 Designing and Implementing a Server Infrastructure

Czas trwania – 5 dni

 

Informacje o szkoleniu

Szkolenie zapoznaje uczestnika z zagadnieniami planowania, projektowania i wdrażania fizycznej i logicznej infrastruktury Active Directory Domain Services w środowisku Windows Server 2012. Zdobycie umiejętności pozwalających na przygotowanie systemu rozpoznawania nazw, integracji aplikacji, optymalizacji automatyzacji i utrzymania.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Należy rozumieć protokół TCP/IP oraz posiadać praktyczne doświadczenie z zakresu Windows Server 2012 i Acitve Drectory. Praktyczne doświadczenie z zakresu Windows Server 2012 i Active Directory. Dodatkowo cenna będzie wiedza z zakresu skryptów i plików wsadowych, jak również znajomość narzędzi wykorzystywanych w obrazowaniu, pakowaniu i wdrażaniu
Posiadanie certyfikatu Windows 2012 MCSA lub równoważna wiedza.

 

Dla jakiej grupy odbiorców jest dedykowane szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wiedzę z zakresu systemów operacyjnych Windows (stacji roboczych i serwerów), Active Directory i usług sieciowych. Szkolenie kierowane jest do profesjonalistów IT odpowiedzialnych za planowanie, projektowanie i wdrażanie usługi Active Directory w oparciu o system Windows Server 2012 oraz przygotowujących się do egzaminu 70-431 Designing and Implementing a Server Infrastructure.

 

Zagadnienia

Planowanie aktualizacji i migracji serwerów

Analiza przed migracja lub aktualizacją serwerów.
Tworzenie planu migracji i aktualizacji.
Planowanie wirtualizacji.

Planowanie i wdrażanie infrastruktury serwerów

Wybór właściwej strategii tworzenia obrazów serwerów.
Wybór właściwej strategii automatyzacji wdrażania.
Wdrażanie strategii automatyzacji.

Projektowanie i utrzymanie konfiguracji adresów IP oraz rozwiązań zarządzania adresacją

Projektowanie i wdrażanie DHCP.
Planowanie i wdrażanie zakresów DHCP.
Planowanie i wdrażanie mechanizmów IPAM (IP Address Management).

Projektowanie i wdrażanie mechanizmów rozwiązywania nazw

Planowanie strategii wdrażania serwerów DNS.
Projektowanie przestrzeni nazw DNS.
Projektowanie i wdrażanie stref DNS.
Projektowanie i konfiguracja replikacji i delegacji stref DNS.
Optymalizacja serwerów DNS.
Projektowanie wysokiejdostępności i bezpieczeństwa usługi DNS.

Projektowanie i wdrażanie lasu usług katalogowych Active Directory i infrastruktury domenowej

Projektowanie lasu usług Active Directory Domain Services.
Projektowanie i wdrażanie relacji zaufania lasów Active Directory.
Projektowanie i wdrażanie domen Active Directory.
Projektowanie przestrzeni nazw DNS w środowisku Active Directory.
Projektowanie relacji zaufania domen Active Directory.

Projektowanie i wdrażanie struktury jednostek organizacyjnych (OU) oraz modelu uprawnień usług Active Directory

Lanowanie delegacji zadań administracyjnych usług Active Directory.
Projektowanie struktury jednostek organizacyjnych.
Projektowanie i wdrażanie strategii grup w domenach Active Directory.

Projektowanie i wdrażanie strategi obiektów Group Policy

Zbieranie informacji wymaganych do projektowanie Group Policy.
Projektowanie i wdrażanie GPO.
Projektowanie przetwarzanie obiektów GPO.
Planowanie zarządzania Group Policy.

Projektowanie i wdrażanie fizycznej topologi usług katalogowych Active Directory

Projektowanie i wdrażanie lokalizacji Active Directory.
Projektowanie replikacji Active Directory.
Planowanie rozmieszczenia kontrolerów domen Active Directory.
Wirtualizacja kontrolerów domen.
Projektowanie wysokiej dostępności kontrolerów domen.

Panowanie i wdrażanie składnic danych

Analiza możliwych do użycia składnic danych.
Planowanie i wdrażanie iSCSI SAN.

Planowanie i wdrażanie serwerów plików

Planowanie i wdrażanie rozproszonego systemu plików DFS.
Planowanie i wdrażanie mechanizmu BranchCache.
Planowanie i wdrażanie mechanizmu Dynamic Access Control.

Projektowanie i wdrażanie usług kontroli dostępu do sieci

Planowanie i wdrażanie usług zdalnego dostępu.
Projektowanie uwierzytelnienia RADIUS z użyciem serwerów NPS.
Projektowanie sieci granicznej.
Planowanie i wdrażanie mechanizmu DirectAccess.

Projektowanie i wdrażanie mechanizmów ochrony sieci

Wprowadzenie do projektowania mechanizmów zabezpieczeń sieci.
Identyfikacja najważniejszych zagrożeń bezpieczeństwa sieci.
Projektowanie i wdrażanie strategii dla Windows Firewall.
Projektowanie i wdrażanie infrastruktury mechanizmów Network Access Protection.