Zaznacz stronę

MS-20414 Implementing an Advanced Server Infrastructure

Czas trwania – 5 dni

 

Informacje o szkoleniu

Szkolenie zapoznaje uczestnika z zaawansowanymi funkcjami dostępnymi w Windows Server 2012. Uczestnik nabywa umiejętności pozwalających na planowanie i implementację wirtualizacji serwera, magazynów, sieci, wdrożeń maszyn wirtualnych, monitorowania środowiska, zapewnienia wysokiej dostępności, usług infrastruktury kluczy publicznych oraz federacji i zarządzania prawami.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Uczestnicy powinni posiadać doświadczenie w pracy z poprzednimi wersjami systemów operacyjnych Windows Server, lub Windows Server 2012, lub posiadają certyfikat (MCSA) lub równoważne kwalifikacje.

 

Dla jakiej grupy odbiorców jest dedykowane szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla profesjonalistów IT odpowiedzialnych za planowanie, projektowanie i wdrożenie infrastruktury fizycznej (m.in. usług sieciowych) w środowisku Windows Server 2012 i Active Directory.

 

Zagadnienia

Planowanie i implementacja strategii wirtualizacji serwera 

Omówienie komponentów System Center 2012.

Integracja wirtualizacji serwera oraz System Center 2012.

Planowanie i implementacja środowiska utrzymania wirtualizacji serwera.

 

Planowanie i implementacja wirtualizacji magazynów i sieci 

Planowanie wirtualizacji dla infrastruktury magazynu.

Implementacja wirtualizacji dla infrastruktury magazynu.

Planowanie i implementacja wirtualizacji dla infrastruktury sieciowej.

 

Planowanie i wdrażanie maszyn wirtualnych 

Planowanie konfiguracji maszyny wirtualnej.

Przygotowanie do wdrażania maszyny wirtualnej w VMM.

Wdrażanie maszyn wirtualnych.

 

Planowanie i implementacja rozwiązania administracji wirtualizacją 

Planowanie i implementacja administracją System Center.

Planowanie i implementacja Self-Service w System Center.

Planowanie i implementacja automatyzacją w System Center.

 

Planowanie i implementacja strategii monitorowania serwera 

Planowanie monitorowanie w Windows Server 2012.

Omówienie System Center Operations Manager.

Planowanie i konfiguracja komponentów monitorowania.

Konfiguracja integracji w VMM.

 

Planowanie i implementacja wysokiej dostępności dla usług plików i aplikacji 

Planowanie i implementacja Storage Spaces.

Planowanie i implementacja DFS.

Planowanie i implementacja NLB.

 

Planowanie i implementacja infrastruktury wysokiej dostępności za pomocą klastrów pracy awaryjnej 

Planowanie infrastruktury klastrów pracy awaryjnej.

Implementacja klastrów pracy awaryjnej.

Integracja klastrów pracy awaryjnej z wirtualizacją serwera.

Planowanie klastrów pracy awaryjnej w środowisku wielolokacyjnym.

 

Planowanie i implementacja infrastruktury aktualizacji serwera 

Planowanie i implementacja wdrażania Windows Server Update Services.

Planowanie aktualizacji oprogramowania w System Center 2012 Configuration Manager.

Planowanie i implementacja aktualizacji w infrastrukturze wirtualizacji serwera.

 

Planowanie i implementacja strategii ciągłości biznesowej 

Wprowadzenie do planowania ciągłości biznesowej.

Planowanie i implementacja strategii kopii zapasowych.

Planowanie i implementacja odtwarzania danych.

Planowanie i implementacja kopii zapasowych maszyn wirtualnych i ich odtwarzania.

 

Planowanie i implementacja infrastruktury kluczy publicznych 

Planowanie i implementacja wdrażania urzędu certyfikatów.

Planowanie i implementacja szablonów certyfikatów.

Planowanie i implementacja dystrybucji i odwoływania certyfikatów.

Planowanie i implementacja archiwizacji kluczy i ich odtwarzania.

 

Planowanie i implementacja infrastruktury federacją tożsamości 

Planowanie i implementacja infrastruktury serwera AD FS.

Planowanie i implementacja dostawców oświadczeń AD FS.

Planowanie i implementacja oświadczeń AD FS oraz reguł oświadczeń.

 

Planowanie i implementacja infrastruktury zarządzania prawami 

Planowanie i implementacja klastra AD RMS.

Planowanie i implementacja szablonów AD RMS oraz zasad.

Planowanie i implementacja dostępu zdalnego do usług AD RMS.

Planowanie i implementacja integracji AD RMS z Dynamic Access Control.