Zaznacz stronę

MS 20483 Programming in C#

 

Czas trwania – 5 dni

 

Informacje o szkoleniu
Na szkoleniu uczestnik zapozna się z zagadnieniami umożliwiającymi programowanie w języku C#. zostanie zaznajomiony ze strukturą C#, składnią języka oraz implementacją rozwiązań potrzebnych do programowania z wykorzystaniem .NET Framework 4.5.
Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Mile widziane roczne doświadczenie w programowaniu w języku zorientowanym obiektowo. (C++, Java, Visual Basic). Znajomość IDE Visual Studio.

 

Zagadnienia
Przegląd składni C#.
Przegląd pisania aplikacji w C#.
Typy danych, operatory i wyrażenia.
Konstrukcje języka programowania C#.
Tworzenie metod, obsługa wyjątków i monitorowanie aplikacji.
Tworzenie i wywoływanie metod.
Tworzenie metod przeciążonych i używanie parametrów wyjściowych i opcjonalnych.
Obsługa wyjątków.
Monitorowanie aplikacji.
Pisanie kodu w aplikacjach z graficznym interfejsem użytkownika.
Implementacja struktur i wyliczeń.
Organizacja danych w kolekcje.
Obsługa zdarzeń.
Tworzenie klas i implementacja typowanych kolekcji.
Tworzenie klas.
Definiowanie i implementacja interfejsów.
Implementacja typowanych kolekcji.
Tworzenie hierarchii klas przy użyciu dziedziczenia.
Tworzenie hierarchii klas.
Rozszerzanie klas .NET Framework.
Tworzenie typów rodzajowych.
Odczyt i zapis danych lokalnych
Odczyt i zapis plików.
Serializacja i deserializacja danych.
Wykonywanie operacji I/O przy użyciu strumieni.
Dostęp do baz danych.
Tworzenie i używanie modeli Entity Framework.
Odpytywanie danych przy użyciu LINQ.
Aktualizacja danych przy użyciu LINQ.
Dostęp do danych zdalnych.
Dostęp do danych w sieci Web.
Dostęp do danych w chmurze.
Projektowanie interfejsu użytkownika w aplikacjach graficznych.
Używanie XAML do definiowania interfejsu użytkownika.
Wiązanie kontrolek z danymi.
Stosowanie stylów w interfejsie użytkownika.
Ulepszanie wydajności i responsywności aplikacji.
Implementacja wielozadaniowości przy użyciu zadań i wyrażeń lambda.
Wykonywanie operacji asynchronicznie.
Synchronizacja równoległego dostępu do danych.
Integracja z kodem niezarządzalnym.
Tworzenie i używanie obiektów dynamicznych.
Zarządzanie cyklem życia obiektów i kontrola zasobów niezarządzalnych.
Tworzenie typów wielokrotnego użycia i podzespołów.
Zapoznawanie się z metadanymi obiektu.
Tworzenie i używanie własnych podzespołów.
Generowanie kodu zarządzalnego.
Wersjonowanie, podpisywanie i instalacja podzespołów.
Szyfrowanie i deszyfrowanie danych.
Implementacja szyfrowania symetrycznego.
Implementacja szyfrowania asymetrycznego.