Zaznacz stronę

MS-20486 Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications

 

Czas trwania szkolenia – 5 dni

 

Informacje o szkoleniu
Na szkolenie uczestnik zostanie zapoznany z technologią i narzędziami .NET Framework, które są wykorzystywane do tworzenia zaawansowanych aplikacji webowych według wzorca MVC.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Doświadczenie w programowaniu aplikacji przy użyciu ASP.NET i C#.

 

Zagadnienia
Zapoznanie z ASP.NET MVC 4.
Wprowadzenie do technologii Web firmy Microsoft.
Omówienie ASP.NET 4.5.
Wprowadzenie do ASP.NET MVC 4.
Projektowanie aplikacji Web w ASP.NET MVC 4
Planowanie.
Projektowanie modeli, kontrolerów oraz widoków.
Tworzenie modeli ASP.NET MVC 4.
Tworzenie modeli MVC.
Praca z danymi.
Tworzenie kontrolerów ASP.NET MVC 4.
Pisanie kontrolerów i akcji.
Pisanie filtrów akcji.
Tworzenie widoków ASP.NET MVC 4.
Tworzenie widoków w składni Razor.
Wykorzystanie HTML Helpers.
Ponowne wykorzystanie kodu w widokach.
Testowanie i analizowanie aplikacji Web ASP.NET MVC 4.
Jednostki komponentów testowania MVC.
Implementacja strategii obsługi wyjątków.
Strukturyzowanie aplikacji Web ASP.NET MVC 4.
Analiza architektury informacji.
Konfigurowanie tras.
Tworzenie struktury nawigacji.
Stosowanie styli do aplikacji Web ASP.NET MVC 4.
Wykorzystanie szablonów widoków.
Stosowanie CSS do aplikacji MVC.
Tworzenie adaptywnego interfejsu użytkownika.
Tworzenie reagujących stron w aplikacjach Web ASP.NET MVC 4.
Wykorzystanie AJAX i aktualizacji części kodu.
Implementacja strategii buforowania.
Wykorzystanie JavaScript oraz jQuery w reagowaniu aplikacji Web MVC.
Renderowanie i uruchamianie kodu JavaScript.
Wykorzystanie jQuery i jQueryUI.
Kontrolowanie dostępu do aplikacji Web ASP.NET MVC 4.
Implementacja uwierzytelniania i autoryzacji.
Przyznawanie ról i członkostwa.
Tworzenie odpornych aplikacji Web ASP.NET MVC 4.
Tworzenie bezpiecznych witryn.
Zarządzanie stanem.
Wykorzystanie Windows Azure Web Services w aplikacjach ASP.NET MVC 4.
Wprowadzenie do Windows Azure.
Projektowanie i pisanie Windows Azure Services.
Zawieranie Windows Azure Services w aplikacjach Web.
Implementacja Web APIs w aplikacjach Web ASP.NET MVC 4.
Tworzenie Web API.
Odwołania Web API z aplikacji Web i aplikacji mobilnych.
Obsługiwanie żądań w aplikacjach Web ASP.NET MVC 4.
Wykorzystanie modułów HTTP i obsługa http.
Wykorzystanie Web Sockets.
Wdrażanie aplikacji Web ASP.NET MVC 4.
Wdrażanie aplikacji Web.
Wdrażanie aplikacji MVC 4.