Zaznacz stronę

MS-20487 Developing Windows Azure and Web Services

 

Czas trwania – 5 dni

Informacje o kursie

Kurs prezentuje wiedzę i umiejętności potrzebne do zaprojektowania usług dostępu do lokalnych i zdalnych danych z różnych źródeł danych. Uczy jak tworzyć usługi służące do wielu zastosowań przy użyciu serwerów dedykowanych i Windows Azure.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Warto posiadać doświadczenie w programowaniu C#, w programowaniu z ADO. NET, a także rozumieć struktury danych XML.

 

Zagadnienia

Wprowadzenie do usług i technologii chmur.

Kluczowe komponenty i aplikacje rozproszone.

Dane i technologie dostępu do danych.

Technologie usług.

Chmura obliczeniowa.

Wysyłanie kwerend i przetwarzanie danych za pomocą Entity Framework. 

Omówienie ADO.NET

Tworzenie modelu danych z encjami.

Odpytywanie danych.

Wysyłanie kwerend.

Przetwarzanie danych.

Tworzenie i wykorzystanie usług ASP.NET Web API. 

Usługi http.

Tworzenie ASP.NET Web API service.

Obsługiwanie żądań i odpowiedzi http.

Przechowywanie i wykorzystanie usług ASP.NET Web API.

Rozszerzanie i ochrona usług ASP.NET Web API. 

Przetwarzanie potokowe żądań ASP.NET Web API.

Przetwarzanie potokowe odpowiedzi ASP.NET Web API.

Tworzenie usług OData.

Implementacja zabezpieczeń w usługach ASP.NET Web API.

Zagnieżdżanie zależności w kontrolerach.

Tworzenie usług WCF 

Wprowadzenie do tworzenia usług WCF.

Tworzenie i implementacja kontraktów.

Konfiguracja i utrzymywanie usług WCF.

Wykorzystanie usług WCF.

Projektowanie i rozszerzanie usług WCF 

Stosowanie wytycznych projektowania do kontraktów usług.

Obsługa transakcji rozproszonych.

Architektura potoków WCF.

Rozszerzanie potoków WCF.

Implementacja zabezpieczeń w usługach WCF. 

Zabezpieczanie transportu.

Zabezpieczanie wiadomości.

Konfiguracja uwierzytelniania usług i autoryzacji.

Windows Azure Service Bus.

Przekaźniki Windows Azure Service Bus.

Kolejki Windows Azure Service Bus.

Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników.

Utrzymywanie usług.

Utrzymywanie usług on-premises.

Utrzymywanie usług w Windows Azure.

Wdrażanie usług. 

Wdrażanie Web z Visual Studio.

Tworzenie i wdrażanie pakietów aplikacji Web.

Narzędzia wiersza poleceń do wdrażania pakietów Web.

Wdrażanie w Windows Azure.

Ciągłość dostarczania z TFS i GIT.

Dobre praktyki w zakresie wdrażania.

Magazyn Windows Azure. 

Wprowadzenie do magazynu Windows Azure.

Magazyn Windows Azure Blob Storage.

Magazyn Windows Azure Table Storage.

Magazyn Windows Azure Queue Storage.

Ograniczanie dostępu do Windows Azure Storage.

Monitorowanie i diagnostyka. 

Przygotowanie diagnostyki za pomocą śledzenia.

Konfigurowanie diagnostyki usług.

Monitorowanie IIS.

Monitorowanie usług za pomocą diagnostyki Windows Azure.

Analizowanie za pomocą IntelliTrace.

Zbieranie wyników Windows Azure.

Zarządzanie tożsamością oraz kontrola dostępu.

Koncepcja tożsamości opartej na oświadczeniach.

Usługa kontroli dostępu.

Konfigurowanie usług do wykorzystania tożsamości federacyjnej.

Obsługa tożsamości federacyjnych.

Skalowanie usług.

Wprowadzenie do skalowania.

Równoważenie obciążenia.

Skalowanie usług on-premises z rozproszonym buforowaniem.

Buforowanie Windows Azure.

Ostrzeżenia skalowania usług.

Skalowanie globalne.