Zaznacz stronę

MS-20532 Developing Microsoft Azure Solutions

 

Czas trwania – 4 dni

Informacje o kursie

Kurs prezentuje korzyści, której daje programiście środowisko Microsoft Azure. Pokazuje proces przeniesienia produkcyjnych aplikacji, które to zostały zbudowane w oparciu o wzorzec MVC do infrastruktury Microsoft Azure oraz rozszerzenie ich możliwości dzięki właściwościom platformy chmurowej.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Należy posiadać wiedzę z usług dostępnych na platformie Azure.

Umieć konfigurować i wdrażać aplikacje webowe.

Posiadać umiejętność tworzenia Azure WebSites przy użyciu galerii.

Wiedzieć jak wdrożyć i monitorować Azure WebSites.

A ponadto wiedzieć jak tworzyć i konfigurować maszyny wirtualne Azure.

Umieć opisać związek między usługami chmury, a maszynami wirtualnymi.

Wiedzieć jak wdrożyć istniejące pakiety usług chmury.

Wiedzieć jak tworzyć i zarządzać kontem pamięci masowej.

Wiedzieć jak zarządzać blob-ami i konternerami przypisanymi do konta pamięci masowej.

Wiedzieć jak tworzyć, konfigurować i podłączyć do instancji baz danych SQL.

Potrafić określić skutki importowania bazy danych Standalone SQL.

Wiedzieć jak zarządzać użytkownikami, grupami i subskrypcjami w instancji Azure Active Directory.

Należy posiać umiejętność tworzenia sieci wirtualnej.

Wiedzieć jak wdrożyć punkt dostępu do sieci.

 

Zagadnienia

Tworzenie przy pomocy platformy Microsoft Azure.

Usługi Azure.

Portale zarządzania.

Tworzenie środowiska programistycznego przy użyciu maszyn wirtualnych Azure .

Tworzenie maszyn wirtualnych Azure .

Obciążenie maszyny wirtualnej Azure.

Migracja instancji maszyn wirtualnych Azure.

Zarządzanie infrastrukturą w Azure.

Wirtualne sieci Azure.

Wysoce dostępne maszyny wirtualnej Azure.

Zarządzanie konfiguracją maszyn wirtualnych.

Dostosowywanie sieci maszyny wirtualnej Azure.

Infrastruktura webowa w ramach platformy Azure.

Azure Web Sites.

Hosting aplikacje webowych w Azure.

konfiguracja Azure Web Site.

Publikacja Azure Web Site.

Monitorowanie Azure Web Site.

Projektowanie żywotnych aplikcji chmurowych.

Zastosowanie praktyk projektowania dla aplikacji wysoko dostępnych .

Budowania aplikacji wysokiej wydajności z wykorzystaniem ASP.NET.

Najczęstsze szablony aplikacji chmurowych.

Buforowanie danych aplikacji.

Logika przetwarzania w tle przy użyciu Azure.

Zrozumienie usług chmurowych.

Cloud Service Web Role.

Dostosowywanie konfiguracji usług chmurowych.

Aktualizacja i zarządzanie wdrożeniami usług chmurowych Azure.

Cloud Service Worker Roles.

Przetwarzanie Cloud Service Worker Role.

Buforowanie danych za pomocą ról.

Analiza aplkikacji w instancjach Cloud Service Role.

Przechowywanie danych tabelarycznych w Azure.

Przegląd bazy danych SQL Azure.

Zarządzanie baza danych SQL  w Azure.

Korzystanie z baz danych SQL Azure przy pomocy narzędzi SQL Server.

Migracja danych do bazy danych SQL Azure.

Replikacja i odzyskiwanie instancji baz danych SQL Azure przegląd pamięci masowej Azure.

Przegląd pamięci masowej Azure tabel.

Transakcje bytu tabeli.

Przechowywanie plików i plików mediów w Azure.

Azure Storage Blobs.

Kontrola dostępu do Blob-ów i kontenerów pamięci masowej.

Monitorowanie Blob-ów pamięci masowej.

Konfigurowanie kont pamięci masowej Azure.

Pliki Azure.

Wgrywanie i migracja danych pamięci masowej.

Przchowywanie danych w kolejkach przy użyciu Azure.

Mechanizm kolejkowy Azure.

Przegląd kolejek pamięci masowej.

Obsługa wiadomości kolejki pamięci masowej.

Szyna usługi Azure.

Kolejki szyny usługi Azure.

Przekazywanie szyny usługi Azure.

Hub-y powiadomień szyny usługi Azure.

Automatyzacja integracji z zasobami Azure.

Biblioteki klienckie Azure SDK.

Zarządzanie usługą Azure przy użyciu PowerShell.

Interfejs REST Azure

Menedżer zasobów Azure

Wdrożenie zabezpieczeń aplikacji webowych z wykorzystaniem Azure.

Azure Active Directory.

Katalogi AD Azure.

Usługi kontroli dostępu AD Azure.

Identyfikacja wielo-czynnikowa AD Azure.

Wdrożenie aplikacji webowych w Azure.

Strategie wdrożenia dla aplikacji webowych.

Wdrożenie Azure Web Sites.

Wdrożenie usług chmurowych Azure.

Ciągła integracja.

Monitorowanie aplikacji w chmurze.

 

 

Który egzamin potwierdza zdobyte umiejętności?

70-532: Developing Microsoft Azure Solutions.