Zaznacz stronę

MS 20533 Implementing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

 

Czas trwania – 5 dni

Informacje o kursie

Kurs wprowadza uczestnika do Microsoft Azure na przykładzie administrowania strukturą powiązań usług w chmurze jak i powiązań hybrydowych.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Należy posiadać Certyfikacje Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA) Windows Server 2012, a także rozumieć następujące zagadnienia:

-Lokalne technologie wirtualizacji, w tym: maszyny wirtualne, sieci wirtualne, wirtualne

twarde dyski (VHD).

-Konfiguracje sieci, w tym: technologii TCP / IP, Domain Name System (DNS), wirtualne sieci

prywatne (VPN), zapory i szyfrowanie.

-Strony internetowe, w tym: w jaki sposób tworzyć, konfigurować, monitorować i wdrożyć

stronę w Internet Information Services (IIS).

-Pojęcia Active Directory, w tym: domena, las, kontroler domeny, replikacja, protokół

Kerberos, Pojęcia Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

-Pojęcia baz danych, w tym: tabela, kwerenda, Structured Query Language (SQL) oraz schemat

bazy danych.

-Odzyskiwanie baz danych po awarii, w tym: tworzenie kopii zapasowych i przywracanie

danych.

 

Zagadnienia

Wprowadzenie do Azure.

Przegląd technologii chmurowych.

Przegląd Azure..

Zarządzanie Azure przy pomocy portali Azure

Zarządzanie Azure przy pomocy Windows PowerShell.

Przegląd menedżera zasob.ów Azure.

Usługi zarządzania Azure.

Wdrożenie i zarządzanie sieciami Azure.

Przegląd sieci Azure.

Wdrożenie i zarządzania sieciami wirtualnymi Azure.

Konfiguracja sieci wirtualnych Azure.

konfiguracja łączności sieci wirtualnej Azure.

Przegląd sieci Azure w Infrastruktura jako Usługa (IaaS) w wersji 1 (v1).

Wdrożenie maszyn wirtualnych.

Przegląd maszyn wirtualnych IaaS v2.

Planowanie maszyn wirtualnych Azure .

Wdrożenie maszyn wirtualnych Azure IaaS v2

Authoring szablonów maszyn wirtualnych menedżera zasobów Azure.

Przegląd maszyn wirtualnych IaaS v1.

Zarządzanie maszynami wirtualnymi.

Konfiguracja maszyn wirtualnych.

konfiguracja dysków maszyn wirtualnych.

Zarządzanie i monitorowanie maszyn wirtualnych Azure.

Zarządzanie maszynami wirtualnymi IaaS v1.

Wdrożenie usług Azure Web App.

Wprowadzenie do usług Azure App.

Planowanie wdrożenia Azure Web App.

Wdrożenie i utrzymanie aplikacji webowych.

Konfiguracja aplikacji webowych.

Monitorowanie aplikacji webowych i WebJobs.

Wdrożenie aplikacji mobilnych.

Przegląd menedżera ruchu Azure.

Planowanie i wdrożenie pamięci masowej, usług tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania.

Planowanie pamięci masowej.

Wdrożenie i zarządzanie pamięcią masową.

Wdrożenie sieci Azure Content Delivery.

Wdrożenie kopii zapasowych Azure.

Planowanie i wdrożenie dla Azure Site Recovery.

Planowanie i wdrożenie bazy danych SQL Azure.

Planowanie przechowywania danych relacyjnych w Azure.

Wdrożenie bazy danych SQL Azure.

Zarządzanie bezpieczeństwem bazy danych SQL Azure.

Monitorowanie bazy danych SQL Azure.

Zarządzanie ciągłością działania bazy danych SQL Azure.

Wdrożenie usług chmurowych PaaS .

Planowanie, tworzenie i wdrożenie usług chmurowych PaaS.

Zarządzanie usługami w chmurze.

Wdrożenie Active Directory Azure.

Tworzenie i zarządzanie częściami Azure AD.

Konfiguracja dostęp do zasobów i aplikacji z Azure AD.

Przegląd pamięci masowej Azure AD Premium.

Zarządzanie usługą Active Directory w środowisku hybrydowym.

Rozszerzenie lokalnej Active Directory na Azure.

Wdrożenie synchronizacji katalogów (Azure AD Connect).

wdrożenie federacji z Active Directory Federation Services (AD FS) oraz Web Application Proxy.

Wdrożenie zarządzania i automatyzacji opartej na Azure 

Wdrożenie pakietu Microsoft Operations Management

Wdrożenie automatyzacji Azure

Wdrożenie Runbooks

Zarządzanie automatyzacją