Zaznacz stronę

MS-20697-1 Implementing and Managing Windows 10

 

Czas trwania – 5 dni

Informacje o kursie

Szkolenie dostarcza wiedzę i umiejętności z zakresu instalacji i konfiguracji systemu Windows 10, bezpieczeństwa danych, zabezpieczania urządzeń, sieci, aktualizacji systemu oraz przywracania danych i systemu. Szkolenie dedykowane administratorom i specjalistom IT odpowiedzialnym za konfigurację, administrację i wsparcie użytkowników i urządzeń z systemem Windows 10.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Niezbędna jest wiedza z podstaw sieci (TCP/IP, UDP, DNS), a także z zakresu Active Directory Domain Services. Dodatkowo mile widziana jest wiedza z podstaw poruszania się w systemach Windows Server 2008, Windows Server 2012, jak również wiedza z zakresu systemów klienckich (Windows Vista, Windows 7, Windows 8). Przydatna będzie umiejętność zrozumienia zasad bezpieczeństwa opartego o certyfikaty.

 

Zagadnienia

Przegląd Windows 10

Wprowadzenie do Windows 10.

Poruszanie się po interfejsie.

Instalacja Windows 10

Instalacja Windows 10.

Upgrade do Windows 10.

Konfiguracja urządzenia

Przegląd narzędzi wykorzystywanych przy konfiguracji Windows 10.

Opcje konfiguracyjne.

Zarządzanie kontami użytkowników.

Wykorzystanie OneDrive.

Konfiguracja połączeń sieciowych

Konfiguracja adresacji IP połączenia sieciowego.

Wdrożenie rozwiązywania nazw.

Wdrożenie bezprzewodowego połączenia sieciowego.

Przegląd zagadnień dotyczących dostępu zdalnego.

Zarządzanie magazynem

Przegląd opcji przechowywania danych.

Zarządzanie dyskami, partycjami i wolumenami.

Utrzymywanie dysków i wolumenów.

Zarządzanie przestrzenią dyskową.

Zarządzanie plikami i drukarkami

Wprowadzenie do systemu plików.

Konfiguracja i zarządzanie dostępem do plików.

Konfiguracja i zarządzanie folderami udostępnionymi.

Work Folders.

Zarządzanie drukarkami.

Zarządzanie aplikacjami w Windows 10

Przegląd sposobów dostarczania aplikacji użytkownikom.

Sklep Windows.

Przeglądarki internetowe.

Zarządzanie bezpieczeństwem danych

Przegląd zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych.

Ochrona danych z wykorzystaniem EFS.

Wdrażanie i zarządzanie funkcją BitLocker.

Zarządzanie bezpieczeństwem urządzeń

Korzystanie z ustawień zabezpieczeń w celu ograniczenia zagrożeń.

Konfiguracja Kontroli Konta Użytkownika.

Konfiguracja restrykcji związanych z aplikacjami.

Zarządzanie bezpieczeństwem sieci

Przegląd zagrożeń powiązanych z siecią.

Zapora systemu Windows.

Reguły bezpiecznych połączeń.

Windows Defender.

Rozwiązywanie problemów i odtwarzanie

Zarządzanie urządzeniami i sterownikami.

Odtwarzanie plików.

Odtwarzanie urządzeń.

Utrzymanie Windows 10

Zarządzanie aktualizacjami systemu.

Monitorowanie Windows 10.

Optymalizacja wydajności.