Zaznacz stronę

MS-20697-2 Deploying and Managing Windows 10 Using Enterprise Services

 

Czas trwania – 5 dni

Informacje o kursie

Uczestnik nabywa umiejętności i wiedzę istotną do planowania, wdrożenia i zarządzania komputerami, urządzeniami i aplikacjami systemu Windows 10. Szkolenie dedykowane jest administratorom, specjalistom IT zainteresowanym systemem Windows 10, wdrażaniem aplikacji oraz integracją z usługami w chmurze.

 

Zagadnienia

Zarządzanie komputerami oraz urządzeniami w środowisku przedsiębiorstwa 

zarządzanie Windows 10

zarządzanie pracownikami mobilnymi

wspieranie urządzeń

rozszerzenie zarządzania IT i usług do chmury

Wdrażanie Windows 10 

przegląd wdrożenia Windows 10

dostosowanie wdrożenia

wdrażanie Windows 10 przy pomocy Microsoft Deployment Toolkit

utrzymywanie instalacji Windows 10

zarządzanie aktywacjami dla Windows 10

Zarządzanie profilami użytkowników oraz wirtualizacją stanu użytkowników

zarządzanie profilem użytkownika i stanem użytkownika

wdrożenie wirtualizacji stanu użytkowników z wykorzystaniem zasad grupy

konfiguracja UE-V

zarządzanie migracją stanu użytkowników

Zarządzanie logowaniem i tożsamością w Windows 10 

przegląd tożsamości w przedsiębiorstwie

planowanie integracji tożsamości z rozwiązaniem chmurowym.

Zarządzanie ustawieniami komputerów i aplikacji przy pomocy zasad grupy 

zarządzanie obiektami zasad grupy

konfigurowanie komputerów przedsiębiorstwa z wykorzystaniem zasad grupy

przegląd preferencji zasad grupy

Zarządzanie dostępem do danych z urządzeń z systemem Windows 

przegląd rozwiązań dostępu do danych

wdrażanie rejestracji urządzenia

wdrażanie folderów roboczych

zarządzanie dostępem do danych w trybie online z wykorzystaniem rozwiązań opartych o chmurę

Zarządzanie rozwiązaniami dostępu zdalnego 

przegląd rozwiązań dostępu zdalnego

konfiguracja dostępu do sieci zdalnych z wykorzystaniem VPN

zastosowanie DirectAccess w Windows 10

wsparcie aplikacji zdalnych

Konfiguracja i zarządzanie klientem Hyper-V 

instalacja i konfiguracja klienta Hyper-V

konfiguracja przełącznika wirtualnego

tworzenie i zarządzanie wirtualnymi dyskami twardymi

tworzenie i zarządzanie maszynami wirtualnymi

Zarządzanie urządzeniami z Windows 10 z wykorzystaniem rozwiązań Enterprise Mobility 

przegląd Enterprise Mobility Suite

przegląd usługi Azure Active Directory Premium

przegląd usługi Azure Rights Management

przegląd usługi Microsoft Intune

Zarządzanie komputerami i klientami mobilnymi z wykorzystaniem Microsoft Intune 

wdrażanie oprogramowania klienckiego Microsoft Intune

przegląd zasad Microsoft Intune

zarządzanie urządzeniami mobilnymi z wykorzystaniem Microsoft Intune

Zarządzanie aktualizacjami oraz ochroną z wykorzystaniem Microsoft Intune

zarządzanie aktualizacjami z wykorzystaniem Microsoft Intune

zarządzanie ochroną z wykorzystaniem Endpoint Protection.

Dostęp do aplikacji i zasobów z wykorzystaniem Microsoft Intune 

przegląd zarządzania aplikacjami z wykorzystaniem Microsoft Intune

procesy wdrażania aplikacji

kontrola dostępu do zasobów organizacji