Zaznacz stronę

MS-20703-2 Integrating MDM and Cloud Services with System Center Configuration Manager

Czas trwania szkolenia – 3 dni

 

Informacje o szkoleniu

Szkolenie porusza tematy związane z integracją System Center Configuration Manager z usługami w chmurze Microsoft.  Kursant dowiaduje jakie są jego wyzwania przy integracji System Center Configuration Manager z usługami w chmurze Microsoft. Uczestnikowi zostają nakreślone problemy jakie pojawią się przy zarządzaniu komputerami pracującymi w Internecie jak i przy zarządzaniu urządzeniami mobilnymi.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Mile widziana jest wiedza z:
-podstaw pracy w sieci,
-zasad Active Directory Domain Services (AD DS).
-podstaw zarządzania usługami AD DS.
-instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów dla komputerów osobistych z systemem Windows.
-podstawowych pojęcia bezpieczeństwa PKI.
-podstaw zrozumienia skryptów i składni Windows PowerShell.
-podstaw zrozumienia ról i usług Windows Server.
-podstaw zrozumienia opcji konfiguracyjnych dla platform urządzeń z systemami iOS,
Android i Windows Mobile.
-podstaw zrozumienia zadań zarządzania za pomocą programu Configuration Manager.

Zagadnienia

Rozszerzenie System Center Configuration Manager do zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz komputerami w Internecie.
Integracja System Center Configuration Manager z usługami w chmurze Microsoft.
Konfiguracja zarządzania komputerami pracującymi poza siecią firmową.
Wymagania dotyczace PKI przy integracji z usługą w chmurze oraz komputerami poza siecią firmową.
Rozszerzenie dostępności zawartości poprzez konfigurację punktów dystrybucyjnych w chmurze Microsoft.
Zarządzanie komputerami pracującymi w Internecie.
Metody zarządzania komputerami pracującymi w Internecie.
Planowanie i wdrażanie zarządzania komputerami pracującymi w Internecie.
Planowanie i zarządzanie Cloud Management Gateway.
Zarządzanie Microsoft Store for Business przy użyciu System Center Configuration Manager.
Omówienie Microsoft Store for Business.
Zarządzanie Microsoft Store for Business przy użyciu System Center Configuration Manager.
Zarządzanie aplikacjami Office 365 przy użyciu System Center Configuration Manager.
Wprowadzenie do Office 365 ProPlus.
Wdrażanie aplikacji klienckich Office 365 przy użyciu System Center Configuration Manager.
Zarządzanie i aktualizacje office 365 ProPlus przy użyciu System Center Configuration Manager.
Zarządzanie urządzeniami przenośnymi przy użyciu System Center Configuration Manager.
Wprowadzenia do zarządzania urządzeniami mobilnymi.
Konfiguracja konektora serwera Exchange do zarządzaniami urządzeniami mobilnymi.
Hybrydowe zarządzanie urządzeniami mobilnymi (Mobile Device Management – MDM) przy użyciu System Center.
Planowanie i przygotowanie do zarządzania hybrydowymi usługami MDM.
Konfiguracja hybrydowa MDM Configuration Manager’a i Windows Intune.
Dołączanie urządzeń mobilnych do serwera Configuration Manager w trybie MDM.
Dołączanie urządzeń Windows do MDM.
Dołączanie urządzeń Android.
Dołączanie urządzeń iOS do MDM.
Zarządzanie urządzeniami przenośnymi w System Center Configuration Manager.
Zarządzanie urządzeniami mobilnym przy użyciu on-premises System Center Conffiguration Manager.
Wprowadzenie do zarządzania on-premises urządzeń przenośnych przy użyciu System Center Configuration Manager.
Konfiguracja on-premises MDM przy użyciu System Center Configuration Manager.