Zaznacz stronę

MS-20741 Networking with Windows Server 2016

Czas trwania – 5 dni

 

Informacje o szkoleniu

Szkolenie skierowane do administratorów IT zajmujących się wdrażaniem, konfiguracją i monitorowaniem infrastruktury sieciowej. W trakcie 5 dni omawiana jest wiedza z głównych usług sieciowych platformy Windows Server 2016, m.in. Dynamic Host Configuration Protocol, Domain Name System, IP address management, dostęp zdalny, DirectAccess, Virtual Private Network.

 

Zagadnienia

Planowanie i implementacja infrastruktury sieciowej opartej o protokół IPv4.

Planowanie adresacji IPv4.

Konfiguracja hostów w oparciu o protokół IPv4.

Zarządzanie i rozwiązywanie problemów związanych z protokołem sieciowym IPv4.

Implementacja DHCP.

Przegląd opcji roli DHCP.

Wdrażanie DHCP.

Zarządzanie oraz rozwiązywanie problemów związanych z DHCP.

Implementacja protokołu IPv6.

Omówienie podstaw teoretycznych adresacji IPv6.

Wdrażanie IPv6.

Implementacja protokołów IPv6 i IPv4.

Proces migracji z protokołu IPv4 do IPv6.

Implementacja DNS.

Implementacja roli DNS.

Konfiguracja stref w DNS.

Konfiguracja rozwiązywania nazw pomiędzy strefami DNS.

Infrastruktura powiązań usługi DNS i integracja z Active Directory Domain Services (AD DS).

Konfiguracja zaawansowanych ustawień roli DNS.

Implementacja i zarządzanie IPAM.

Omówienie funkcjonalności IPAM.

Wdrażanie IPAM.

Zarządzanie przestrzenią adresów IP przy pomocy IPAM.

Metody zdalnego dostępu w Windows Server 2016.

Przegląd metod zdalnego dostępu.

Implementacja Web Application Proxy.

Implementacja DirectAccess.

Omówienie DirectAccess.

Implementacja  DirectAccess przy użyciu kreatora.

Implementacja i zarządzanie zaawansowanymi usługami w infrastrukturze DirectAccess.

Implementacja VPN.

Planowanie wdrożenia VPN.

Implementacja VPN.

Implementacja usług sieciowych dla oddziałów.

Usługi sieciowe oraz analiza potrzeb oddziałów.

Implementacja Distributed File System (DFS).

Implementacja BranchCache dla oddziałów.

Konfiguracja zaawansowanych usług sieciowych.

Przegląd wysokowydajnych opcji sieciowych.

Konfiguracja zaawansowanych opcji sieciowych w Hyper-V.

Implementacja sieciowych rozwiązań programowych.

Omówienie Software Defined Networking.

Implementacja wirtualizacji sieci.

Implementacja usługi Network Controller.