Zaznacz stronę

MS-50331 Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician

 

Czas trwania- 5 dni

Informacje o szkoleniu

Szkolenie dostarcza wiedzy i umiejętności niezbędnych do wyodrębniania, dokumentowania i rozwiązywania problemów występujących na komputerach stacjonarnych i mobilnych, pracujących w środowisku Windows 7.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Mile widziane minimum 3-letnie doświadczenie w konfigurowaniu i rozwiązywaniu problemów z komputerami stacjonarnymi i mobilnymi, a także znajomość TCP/IP.  Dodatkowo należy posiadać doświadczenie w pracy w środowisku domenowym jak również doświadczenie w rozwiązywaniu problemów z aplikacjami. Istotna będzie umiejętność konfigurowania ustawień rejestrów i Polityk Grupowych.

 

Zagadnienia

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z instalacją oprogramowania

Planowanie wdrożenia oprogramowania.
Wdrażanie oprogramowania wielojęzykowego.
Wykorzystanie GPO w dystrybucji oprogramowania.
Zastosowanie polityk ograniczeń oprogramowania.
Podpisywanie cyfrowe oprogramowania.
Wykorzystanie WMI.
Zastosowanie AppLocker.
Wykorzystanie wirtualizacji w testowaniu.
Rozwiązywanie problemów z błędami instalacji.

Rozwiązywanie problemów związanych z konfiguracją oprogramowania

Zmiana domyślnych ustawień w obrazach.
Włączanie i wyłączanie funkcji.
Konfiguracja poprawek.
Rozwiązywanie problemów z GPO.
Aktualizacje sterowników.
Zastosowanie Problem Steps Recorder.
Rozwiązywanie błędów konfiguracji oprogramowania.

Rozwiązywanie błędów oprogramowania

Podgląd zdarzeń.
Przekazywanie zdarzeń.
Zastosowanie Application Compatibility Toolkit.
Zastosowanie Windows Troubleshooting Platform.
Zastosowanie Windows Experience Index.
Testowanie kompatybilności w trybie awaryjnym.
Odtwarzanie systemu.
Rozwiązywanie problemów z błędami oprogramowania.

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z logowaniem

Proces uwierzytelniania.
Konta komputerów.
Relacje zaufania.
Usługi sieciowe.
Właściwości kont użytkowników.
Profile użytkowników.

Rozwiązywanie problemów z logowaniem.

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z połączeniami sieciowymi

Zakres problematyki.
Błędy sprzętowe.
Konfiguracja TCP/IP.
Trasowanie.
Konfiguracja IPSec.
Narzędzia połączeń sieciowych.

Branch Cache

Rozwiązywanie problemów połączeniami sieciowymi.

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z rozpoznawaniem nazw

Rozpoznawanie nazw DNS.
Wykorzystanie pliku hosts.
Konfiguracja WINS.
Wykorzystanie pliku lmhosts.
Kolejność rozpoznawania nazw.
Rozwiązywanie problemów z rozpoznawaniem nazw.

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z drukowaniem

Podłączanie do drukarek sieciowych.
Zarządzanie kolejką wydruku.
Ustawianie priorytetów wydruku.
Tworzenie pul drukarek.
Konfiguracja sterowników.
Harmonogram wydruku.
Uprawnienia wydruku.
Zarządzanie drukarkami z wykorzystaniem GPO.
Rozwiązywanie problemów z drukowaniem.

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z wydajnością

Analiza zdarzeń.
Ustawienia zasilania.
Optymalizacja wykorzystania procesora.
Optymalizacja wykorzystania pamięci.
Optymalizacja wykorzystania dysku twardego.
Optymalizacja wykorzystania interfejsów sieciowych.
Narzędzia wydajności.
Rozwiązywanie problemów z wydajnością.

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z błędami sprzętu

Diagnostyka błędów pamięci.
Błędy dysku twardego.
Błędy interfejsów sieciowych.
Błędy zasilania.
Narzędzia diagnostyki sprzętu
Rozwiązywanie problemów z błędami sprzętu

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z połączeniami bezprzewodowymi

Zasięg sieci bezprzewodowych
Zabezpieczenia sieci bezprzewodowych
Profile sieci bezprzewodowych
Zarządzanie interfejsami bezprzewodowymi
Rozwiązywanie problemów z połączeniami bezprzewodowymi

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z dostępem zdalnym

Metody dostępu zdalnego
Konfiguracja dial-up
Konfiguracja VPN
Konfiguracja DirectAccess
Protokoły uwierzytelniania
Rozwiązywanie problemów z dostępem zdalnym

Zarządzanie synchronizacją plików

Konfiguracja dostępu do plików trybu offline
Ustawienia synchronizacji
Transparentne przechowywanie w pamięci podręcznej
Profile mobilne
Odtwarzanie plików przechowywanych w zasobach sieciowych
Rozwiązywanie problemów z synchronizacją plików

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami Internet Explorer

Konfiguracja stref zabezpieczeń
Konfiguracja poziomów zabezpieczeń
Konfiguracja ustawień prywatnych
Zarządzanie dodatkami
Konfiguracja filtra Smart Screen
Inne błędy zabezpieczeń

Rozwiązywanie problemów z zabezpieczeniami Internet Explorer
Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z zaporą ogniową

Zabezpieczanie aplikacji i funkcji
Wyjątki w zakresie portów i aplikacji
Konfiguracja powiadamiania i rejestrowania
Narzędzia zabezpieczeń sieci
Rozwiązywanie problemów z zaporą ogniową

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów ze złośliwym oprogramowaniem

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem
Ochrona Internet Explorer
Aktualizacje Windows i oprogramowania antywirusowego
Odtwarzanie po infekcji złośliwym oprogramowaniem
Rozwiązywanie problemów ze złośliwym oprogramowaniem

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z szyfrowaniem

Konfiguracja agentów odzyskiwania
Wykorzystanie EFS
Wykorzystanie BitLocker
Narzędzia szyfrowania
Rozwiązywanie problemów z szyfrowaniem

Identyfikacja i rozwiązywanie problemów z aktualizacjami oprogramowania

Rodzaje aktualizacji Windows
Wykorzystanie Windows Update
Rozwiązywanie problemów z Windows Update