Zaznacz stronę

MS-55004 Installing and Configuring System Center 2012 Operations Manager

 

Czas trwania – 5 dni

Informacje o szkoleniu

Szkolenie omawia proces instalacji, konfiguracji i przygotowania do zarządzania środowiskiem System Center Operations Manager 2012. Szkolenie MS 55004 przeznaczone jest dla Administratorów IT, zarządzającymi System Center 2012 Operations Manager.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Mile widziana znajomość sprzęu komputerowego i urządzeń, także doświadczenie w przeglądaniu aplikacji Windows oraz logów usług. Dodatkowo należy posiadać doświadczenie w konfiguracji lub wsparciu środowisk dystrybucji aplikacji, jak również praktyczną znajomość systemu operacyjnego Windows Server i konfiguracji sieci. Przydatna będzie praktyczna znajomość usługi Active Directory.

 

Zagadnienia

 

Prezentacja System Center 2012 Operations Manager
Wprowadzenie i podstawowe komponenty System Center 2012 Operations Manager.
Omówienie nowości w System Center 2012 Operations Manager.
Wymagania systemowe.

Instalacja infrastruktury System Center 2012 Operations Manager
Integracja Active Directory.
konfiguracja SQL Server.
Względy bezpieczeństwa.
Scenariusze wdrożenia Operations Manager.
Instalacja Operations Manager 2012.

Poruszanie się po Operations Manager
Omówienie konsoli Operations Manager.
Dopasowanie konsoli Operations Manager.
Zabezpieczenie konsoli Operations Manager.
Omówienie konsoli zdalnego zarządzania (WEB) Operations Manager.

Ustawienia i powiadomienia globalnych grup zarządzania
Połączenie grup zarządzania i zarządzania usługami.
Konfiguracja ustawień globalnej grupy zarządzania.
Nadpisywanie ustawień globalnej grupy zarządzania.
Tworzenie powiadomień.

Instalowanie i konfiguracja agentów
Wymagania do zainstalowania agenta.
Metody instalacji agenta.
Zarządzanie ustawieniami agenta.

Management Pack
Omówienie Management Pack.
Wstępnie zainstalowane Management Packs.
Importowanie i eksportowanie Management Packs.
Autoryzacja Management Pack.

Monitorowanie Operations Manager
Omówienie monitorowania.
Typy monitorowania.
Monitoring sieci.

Monitorowanie bez użycia agenta
Monitorowanie bez agenta.
Wyjątki monitorowania bez agenta.

Raportowanie Operations Manager
Instalacja programu SQL Server Reporting Services.
Instalacja Reporting Operations Manager.
Tworzenie, przeglądanie i dostosowywanie raportów.

Operations Manager Audit Collection Services
Omówienie ACS.
Instalacja i konfiguracja ACS.
Forwardery i kolektory.
ACS w systemach innych niż Windows (Unix / Linux).

Transakcje syntetyczne
Omówienie transakcji syntetycznych.
Tworzenie transakcji syntetycznych.

Dystrybucja aplikacji
Omówienie dystrybucji aplikacji.
Projektowanie i tworzenie aplikacji rozproszonych.

Monitorowanie złożonych środowisk
Grupy zarządzające i wieloadresowi agenci.
Serwery wyjścia i niezabezpieczone środowiska.

Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii
Omówienie i planowanie kopii zapasowych.
Konfigurowanie i wykonywanie kopii zapasowych.
Planowanie odzyskiwania danych.