Zaznacz stronę

MS 10992 Integrating On-Premises Core Infrastructure with Microsoft Azure

 

Czas trwania – 3 dni

Informacje o kursie

Kurs przedstawia rozwiązania chmurowe, w oparciu o platformę Azure. Porusza założenia wdrożenia usług Azure. Wyjaśnia główne metody integracji usług na żądanie za pomocą maszyn wirtualnych Azure Virtual Machines czy Azure Cloud Services. Opisuje w jaki sposób zaimplementować rozwiązania awaryjnego odzyskiwania środowiska z implementacją rozwiązań na żądanie.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Wymagane umiejętności zarządzania infrastrukturą małych jak i średnich środowisk korporacyjnych.

 

Zagadnienia

Wprowadzenie do Microsoft Azure

Wprowadzenie do przetwarzania w chmurze i Azure.

Wprowadzenie do modeli wdrożeń Azure.

Integracja z usługami Microsoft Azure

Wprowadzenie do maszyn wirtualnych i usług chmurowych Azure.

Migracja maszyn wirtualnych do Azure za pomocą obrazów i dysków wirtualnych.

Rozszerzanie obciażeń High Performance Computing do Azure.

Integracja obciazen obliczeniowych przez wykorzystanie kontenerów i Azure Service Fabric.

Integracja sieci wirtualnych z Microsoft Azure.

Przygotowanie usług wirtualizacji sieci Azure.

Rozszerzanie sieci lokalnych do Azure.

Integracja usług magazynowych z Azure Storage.

Wstęp do usług magazynowych Azure Storage.

Wdrażanie usługi Azure Backup dla danych lokalnych.

Projektowanie i wdrażanie rozwiązań Azure Site Recovery.

Wstęp do Azure Site Recovery.

Planowanie Azure Site Recovery.

Wdrażanie rozwiązań odzyskiwania lokalizacji za pomocą Azure Site Recovery.

Projektowanie i wdrażanie aplikacji w rozwiązaniach chmurowych.

Wprowadzenie do możliwości wdrożeniowych aplikacji w konfiguracji hybrydowej.

Wdrożenie rozwiązań hybrydowych dla stacji roboczych, aplikacji WWW i mobilnych.

Integracja działań zarządzania i monitoringu aplikacji.

Wprowadzenie do możliwości zarzadzania i monitoringu w rozwiązaniach hybrydowych. Microsoft Azure.

Wdrażanie rozwiązań hybrydowych monitoringu i zarządzania Azure.