Zaznacz stronę

MS 10993 Integrating On-Premises Identity Infrastructure with Microsoft Azure

 

Czas trwania – 2 dni

Informacje o kursie

Kurs zapoznaje uczestnika z zagadnieniami integracji środowiska Active Directory z Azure AD oraz wykorzystania Azure AD jako usługi katalogowej. Szkolenie uczy jak wykorzystać Azure RMS do ochrony wrażliwych dokumentów. Uczestnik po szkoleniu nabędzie umiejętności w jaki sposób rozszerzyć proces uwierzytelniania za pomocą uwierzytelnienia wieloskładnikowego i monitorować proces synchronizacji usługi katalogowej.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Należy posiadać doświadczenie z technologii AD DS w systemie Windows Server 2012 lub Windows Server 2016, a także doświadczenie w konfiguracji systemu Windows Server 2012 lub Windows Server 2016. Wymagane jest; podstawowe doświadczenie z Windows PowerShell, podstawowe doświadczenie z usługami w chmurze, takimi jak Microsoft Office 365, podstawowe doświadczenie z platformą Azure, a także podstawowe doświadczenie w zarządzaniu usługami identyfikacji.

 

Zagadnienia

Wprowadzenie do Azure AD

Wstęp do Azure

Wdrożenie i konfiguracja Azure AD

Zarządzanie Azure AD

Integracja lokalnego Active Directory z Azure AD

Rozszerzanie domen lokalnych AD do Azure

Wstęp do synchronizacji katalogów

Wdrażanie i konfiguracja synchronizacji usługi katalogowej

Zarządzanie synchronizowanymi katalogami

Wykorzystywanie Azure AD jako usługi katalogowej w środowiskach hybrydowych

Azure AD jako usługa katalogowa dla środowisk lokalnych

Konfiguracja SSO z Azure AD

Wdrazanie Azure AD PIM

Konfiguracja i ochrona procesu uwierzytelniania w środowiskach hybrydowych

Uwierzytelnianie użytkowników w środowisku hybrydowym

Wdrażanie uwierzytelniania wieloskładnikowego

Wdrozenie Azure RMS ze srodowiskiem lokalnym

Wstęp do RMS

Wdrażanie Azure RMS

Integracja Azure RMS z usługami lokalnymi

Monitorowanie Azure AD

Raportowanie Azure AD

Monitorowanie Azure AD