Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5607

Nowoczesny monitoring IT bazujący na rozwiązaniach: Stos Tick, Prometheus, Grafana

Czas trwania 2 dni

Informacje o szkoleniu:
Na szkoleniu uczestnik zostaje zapoznany z poszczególnymi elementami systemu monitoringu. Uczy się rozumieć zachodzące między nimi zależności jak również nabywa umiejętności jak wykorzystać wiedzę w celu ich integracji.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Należy posiadać wiedzę z zakresu podstaw administracji Linux oraz podstaw obsługi maszyn wirtualnych bądź Dockera.

Zagadnienia
Podstawy z szeregów czasowych i monitoringu:
Złote sygnały
Rodzaje monitoringu
Dlaczego warto używać konkretnych narzędzi
Budowa i sposób działania systemu monitoringu opartego o Stos Tick
Budowa i sposób działania poszczególnych elementów stosu TICK
Przykłady wykorzystania
Instalacja i konfiguracja stosu TICKo Instalacja i konfiguracja InfluxDB
Instalacja i konfiguracja Telegraf
Instalacja i konfiguracja Kapacitor
Instalacja i konfiguracja Chronograf
Integracja poszczególnych elementów w stos TICK
Wprowadzenie do InfluxQL, eksploracja InfluxDB
Wprowadzenie do Tick script, tworzenie alertów w Kapacitor
Tworzenie wizualizacji za pomocą Chronograf
Dobre praktyki
Budowa i sposób działania systemu monitoringu opartego o rozwiązanie Prometheus
System monitoringu opartego o rozwiązanie Prometheus
Przykłady wykorzystania
Instalacja i konfiguracja poszczególnych elementów
Tworzenie alertów
Wprowadzenie do PromQL
Dobre praktyki
Tworzenie wizualizacji w oparciu o Grafana
Budowa i sposób działania
Instalacja i konfiguracja
Integracja z Prometeus/InfluxDB
Tworzenie wizualizacji
Dobre praktyki