Administering System Center Configuration Manager – MS 20703-1

 

Czas trwania – 5 dni

 

Informacje o szkoleniu

Na szkoleniu uczestnik uczy się jak zarządzać zasobami sieciowymi przy użyciu Menedżera konfiguracji. Każdemu z kursantów zostają przybliżone codzienne zadania związane z zarządzaniem: aplikacjami, stanem „zdrowia” stacji klienckich, sprzętem i oprogramowaniem. Kurs porusza kwestie wdrożeń systemów operacyjnych, aktualizacji oprogramowania oraz konfiguracji ochrony na stacjach końcowych.

 

Zagadnienia

Zarządzanie komputerami oraz urządzeniami mobilnymi w przedsiębiorstwie.

Objaśnienie architektury systemu Configuration Manager

Objaśnienie narzędzi administracyjnych Configuration Manager

Objaśnienie narzędzi do monitorowania oraz rozwiązywania problemów związanych z systemem

Analiza danych przy użyciu zapytań i raportów

Objaśnienie tworzenia zapytań

Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server reporting Services

Przygotowanie środowiska do zarządzania komputerami PC oraz urządzeniami mobilnymi

Konfiguracja granic oraz grup granic

Konfiguracja wykrywania zasobów

Integracja z serwerem Exchange do zarządzaniami urządzeniami mobilnymi

Konfiguracja użytkowników oraz kolekcji komputerów

Instalacja oraz zarządzanie klientami systemu

Objaśnienie klienta Configuration Manager

Instalacja klienta Configuration Manager

Konfiguracja oraz monitorowanie statusu klientów Configuration Manager

Zarządzanie ustawieniami klientów Configuration Manager

Zarządzanie zbieraniem danych o komputerach PC i aplikacjach

Wprowadzenie do zbierania danych

Konfiguracja zapasów sprzetowych i aplikacyjnych

Zarządzanie zbieraniem spisu

Objaśnienie zliczania użycia oprogramowania

Konfiguracja oraz zarządzanie Asset Intelligence

Zarządzanie oraz dystrybucja plików używanych we wdrożeniach

Przygotowanie infrastruktury do zarządzania treścią

Dystrybucja oraz zarządzanie treścią na punktach dystrybucyjnych

Wdrażanie oraz zarządzanie aplikacjami

Objaśnienie zarządzania aplikacjami

Tworzenie aplikacji

Wdrażanie aplikacji

Zarządzanie aplikacjami

Wdrażanie wirtualnych aplikacji App-V przy uzyciu SCCM (opcjonalnie)

Wdrażanie oraz zarządzanie aplikacjami z Windows Store.

Zarządzanie oraz wdrażanie aktualizacji dla komputerów PC

Objaśnienie zarządzania aktualizacjami

Przygotowanie serwera Configuration Manager do zarządzania aktualizacjami

Zarządzanie aktualizacjami

Konfiguracja automatycznych reguł wdrażania aktualizacji

Monitorowanie oraz rozwiązywanie problemów z aktualizacjami

Wdrożenie Endpoint Protection dla komputerów PC

Objaśnienie Endpoint Protection w SCCM

Konfiguracja, wdrożenie oraz monitorowanie polityk Endpoint Protection

Zarządzanie zgodnością oraz zabezpieczanie dostępu do danych

Objaśnienie zarządzania zgodnością oraz zabezpieczania dostępu do danych

Konfiguracja ustawień zgodności z wyznaczonymi standardami

Przeglądanie wyników sprawdzania zgodności

Zarzadzanie dostępem do zasobów oraz danych

Wdrażanie systemów operacyjnych

Objaśnienie instalacji systemu operacyjnego

Przygotowanie do wdrażania systemu operacyjnego

Wdrażanie systemu operacyjnego

Zarządzanie systemem Windows jak usługą

Zarządzanie oraz utrzymanie serwera Configuration Manager

Konfiguracja ról administracyjnych oraz dostępu do konsoli

Konfiguracja narzędzi zdalnych

Objaśnienie utrzymania serwera Configuration Manager

Back- up oraz odtwarzanie serwera Configuration Manager