Monitoring

Kluczową kwestią wdrożenia systemów jest zapewnienie ciągłości ich działania.

Proponujemy Państwu wyspecjalizowane środowisko do monitorowania, inwentaryzacji oraz wsparcia procesów serwisowych w pełni bazujące na oprogramowaniu Open Source, oparte na licencji GNU/GPL.

Dzięki temu nie ponoszą Państwo kosztów licencji oprogramowania oraz otrzymują pełen wgląd w kod źródłowy aplikacji, zyskując możliwość modyfikacji kodu, a co za tym idzie możliwość dostosowania do własnych potrzeb i wymagań.

W skład zestawu proponowanych aplikacji wchodzą systemy o ugruntowanej pozycji na rynku, ciągle rozwijane i ulepszane. Każdy z systemów jako platformę systemową, bazodanową oraz aplikacyjną wykorzystuje rozwiązania Open Source.

Ze swej strony jako system operacyjny dla aplikacji proponujemy Państwu RedHat Enterprise Linux, będący zaawansowanym rozwiązaniem dla platform serwerowych, spełniający wszystkie wymagania stawiane przez aplikacje do monitoringu i zarządzania.

Kluczową kwestią dla wdrożenia powyższych systemów jest zapewnienie dla nich ciągłości działania. W związku z tym proponujemy zastosowanie jednej z poniższych technologii, celem wyeliminowania przestoju systemów na wypadek awarii:

Wirtualizacja
  • instalacja i konfiguracja aplikacji w środowisku wirtualnym, ułatwiająca konsolidację, odzyskiwanie oraz transfer serwerów na wypadek awarii. Dodatkowo technologia wirtualizacji może być wykorzystana jednocześnie z metodą klastrowania czy konteneryzacji, co zapewni najlepszą ochronę i możliwości zarządzania.
Klastry
  • instalacja i konfiguracja aplikacji w oparciu o technologię klastra, zapewniająca ciągłość działania w przypadku awarii jednego z serwerów (węzłów).

Na wdrożenie składają się m.in. następujące procesy:


  • wybór wraz z Klientem optymalnej platformy serwerowej (również sprzętowej), w tym technologii zapewniającej wysoką dostępność oraz wymaganą wydajność,
  • instalacja i konfiguracja podstawy serwerowej dla wdrażanych systemów: systemy operacyjne, bazy danych oraz serwery aplikacyjne,
  • instalacja i konfiguracja aplikacji do monitorowania, inwentaryzacji oraz wsparcia procesów serwisowych,
  • optymalizacja i dostosowanie aplikacji do wymagań Klienta,
  • testy na wybranej grupie urządzeń, aplikacji i użytkowników,
  • pełne wdrożenie produkcyjne zarówno w centrali firmy jak i w lokalizacjach zdalnych,
  • pełne wsparcie serwisowe dla wdrożonych produktów.