IBM

Firma Atom-tech oferuje pełną obsługę technologii firmy IBM, poczynając od doboru rozwiązań i produktów, poprzez usługi wdrożenia i obsługi, na wsparciu technicznym i konsultacjach kończąc.
IBM QRadar
Rodzina IBM QRadar wspiera bezpieczeństwo IT przy pomocy:

 • Analizy dzienników, przepływów, słabych punktów zabezpieczeń oraz danych o użytkownikach i zasobach za pośrednictwem jednej, zintegrowanej architektury rozwiązania.
 • Rozpoznawanie zagrożeń o wysokim prawdopodobieństwie z zastosowaniem mechanizmów korelacji w czasie rzeczywistym i wykrywania anomalii w zachowaniach.
 • Wykrywanie słabych punktów zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem i rozpoznawanie incydentów o wysokim priorytecie wśród miliardów punktów danych.
 • Pełna widoczność funkcjonowania sieci, aplikacji i działań użytkowników.
 • Pogłębiona analiza incydentów umożliwiająca szybkie przeprowadzenie dochodzenia i zablokowanie szkodliwych działań.
 • Tworzenie i realizacja planów zautomatyzowanej reakcji na incydenty
 • Zapewnienie zgodności z  wymogami formalno-prawnymi w oparciu o funkcje gromadzenia, korelacji i raportowania danych.

Produkty:

IBM QRadar SIEM wykrywa anomalie, ujawnia zaawansowane zagrożenia i eliminuje fałszywe alarmy. Konsoliduje dane z dzienników i dane o przepływach sieciowych pochodzące z tysięcy urządzeń, punktów końcowych i aplikacji rozproszonych w sieci. Następnie korzysta z zaawansowanego mechanizmu Sense Analytics, który normalizuje i koreluje te dane oraz wykrywa naruszenia, które wymagają podjęcia dochodzenia i analizy. Opcjonalnie oprogramowanie to może współpracować z serwisem IBM X-Force® Threat Intelligence, który udostępnia listy potencjalnie szkodliwych adresów IP, w tym hostów ze szkodliwym oprogramowaniem, źródeł spamu i innych zagrożeń. Produkt QRadar SIEM jest dostępny w wersji do instalacji lokalnej oraz w środowisku chmurowym.

IBM QRadar Log Manager zbiera, analizuje, przechowuje zdarzenia istotne dla bezpieczeństwa odnotowywane w dziennikach sieciowych i generuje na tej podstawie raporty, aby pomóc organizacjom w ochronie przed atakami, zagrożeniami i naruszeniami. Działa w oparciu o mechanizm QRadar Sense Analytics™, który przekształca nieprzetworzone dane o zdarzeniach z urządzeń, serwerów, systemów operacyjnych, aplikacji, punktów końcowych i innych źródeł w praktycznie użyteczne i dające się przeszukiwać informacje „wywiadowcze”. QRadar Log Manager pomaga w spełnieniu wymagań formalnych w zakresie monitorowania i sprawozdawczości. Rozwiązanie to można bez zakłócania pracy przekształcić w bardziej rozbudowany system QRadar SIEM, aby uzyskać jeszcze wyższy poziom ochrony przed zagrożeniami.

IBM QRadar Vulnerability Manager wykrywa słabe punkty zabezpieczeń, wzbogaca zebrane informacje o kontekst i pomaga w ustaleniu priorytetów oraz realizacji działań naprawczych. Jest rozwiązaniem w pełni zintegrowanym z platformą QRadar Security Intelligence Platform i korzysta z zaawansowanego aparatu analitycznego, by wzbogacać wyniki poszukiwań słabych punktów w celu ograniczenia ryzyka i spełnienia wymagań formalnych. QRadar Vulnerability Manager koreluje dane o słabych punktach zabezpieczeń z informacjami o topologii sieci i połączeniach, aby inteligentnie zarządzać ryzykiem. Mechanizm zarządzania strategiami automatyzuje kontrole jej przestrzegania. Informacje, których dostarcza QRadar Vulnerability Manager, pomagają zespołowi odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo w opracowaniu zoptymalizowanego planu działań.

IBM QRadar Incident Forensics umożliwia prześledzenie, krok po kroku, działań potencjalnego agresora i szybkie przeprowadzenie pogłębionego dochodzenia w razie podejrzenia, że w sieci doszło do incydentu spowodowanego celowymi szkodliwymi działaniami. Skraca czas potrzebny zespołom bezpieczeństwa na przeanalizowanie śladów i dokumentacji naruszeń — z wielu dni do godzin, a nawet minut. Może także pomóc w skutecznym reagowaniu na naruszenia zabezpieczeń sieci oraz zapobieganiu podobnym incydentom w przyszłości. Można także zakupić opcjonalne dedykowane urządzenie IBM QRadar Packet Capture, które służy do zbierania danych i zarządzania nimi, jeśli w sieci nie funkcjonuje żadne inne urządzenie do przechwytywania pakietów sieciowych.

IBM QRadar User Behavior Analytics (UBA) to aplikacja do wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami ze strony użytkowników wewnętrznych. Będąc rozszerzeniem systemu QRadar Security Intelligence Platform, analizuje zachowania użytkowników wewnętrznych, by wykrywać przypadki wykorzystania ich danych uwierzytelniających do działań przestępczych. Aplikacja jest wyposażona w panel kontrolny, na którym wskazani są użytkownicy zachowujący się ryzykownie wraz z informacjami o ich nietypowych działaniach oraz powiązane z nimi incydenty na platformie QRadar. Jednym kliknięciem można dodać podejrzaną osobę do listy obserwowanych użytkowników, wprowadzić tekstowy komentarz do spostrzeżeń lub przejść do źródłowej treści dziennika i danych o przepływach.

IBM QRadar Network Security (XGS) należy do nowej generacji rozwiązań zabezpieczających. Gdy agresorzy nieustannie próbują łamać zabezpieczenia sieci, potrzebne jest rozwiązanie, które będzie wykrywać i powstrzymywać aktywne eksploity w punkcie ataku i sprawi, że będziesz zawsze o krok przed zagrożeniem — Ahead of the Threat®. Zapewnia lepszą widoczność aktywności i zacieśnia nadzór nad siecią, wykorzystując techniki głębokiej inspekcji pakietów oraz analizy heurystyczne i behawioralne do wykrywania i powstrzymywania wtargnięć realizowanych zarówno już znanymi, jak i nowymi metodami. Jako element platformy IBM QRadar Security Intelligence Platform rozwiązanie QRadar XGS odgrywa kluczową rolę we wszechstronnym wykrywaniu zagrożeń i analizie funkcjonowania sieci.

IBM QRadar Network Security for VMware to wirtualne urządzenie dedykowane do zabezpieczania sieci, które zapewnia ten sam poziom ochrony przed zagrożeniami co fizyczne urządzenia dedykowane QRadar XGS. Analizuje ruch szyfrowany pod kątem zagrożeń, ujawnia aktywność aplikacji i użytkowników w sieci i pozwala sprawować nad nią większą kontrolę, a także oferuje działającą uprzedzająco ochronę Ahead of the Threat® z zapleczem wywiadowczo-informacyjnym IBM X-Force®. Jako element platformy IBM QRadar Security Intelligence Platform rozwiązanie QRadar XGS odgrywa kluczową rolę we wszechstronnym wykrywaniu zagrożeń i analizie funkcjonowania sieci.

IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager)
IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager) to platforma ochrony danych, która udostępnia przedsiębiorstwom pojedynczy punkt zarządzania tworzeniem i odtwarzaniem kopii zapasowych. Jest to flagowy produkt w rodzinie IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager).
Umożliwia niezawodne, ekonomiczne tworzenie kopii i szybkie odtwarzanie w środowiskach wirtualnych, fizycznych i w chmurach różnej wielkości.
Zastosowanie oprogramowania IBM Spectrum Protect przynosi szereg korzyści:

 • Niższe koszty ochrony danych to więcej środków na innowacje. Zmniejsza koszty infrastruktury tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych nawet o 38%.1
 • Ochrona danych i pewność, że będzie je można odtworzyć. Umożliwia efektywne i wizualne sterowanie kopiami zapasowymi — wirtualnymi, fizycznymi i w chmurze — z jednego miejsca, w sposób sprzyjający wysokiej efektywności pracy administratora.
 • Elastyczne rozwiązania dla organizacji o różnej wielkości. Spectrum Protect to rozwiązanie skalowalne, odpowiednie zarówno do obsługi podstawowych aplikacji, jak i dużych obciążeń korporacyjnych.
 • Niższe koszty ochrony danych to więcej środków na innowacje
 • Przejście na oprogramowanie Spectrum Protect może przynieść redukcję kosztów infrastruktury obsługi kopii zapasowych nawet o 38 procent — na co wskazuje ponad 450 raportów analitycznych Butterfly.
 • „Nielimitowane” kopie przyrostowe w połączeniu z deduplikacją danych mogą w środowiskach wirtualnych i fizycznych ograniczyć objętość kopii zapasowych nawet o 95%.3

Bezpieczne zarządzanie danymi i niezawodna ochrona

 • Produkt jest łatwy w obsłudze za sprawą kokpitu IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager) Operations Center, funkcji administracyjnych sterowanych strategiami i mechanizmów integracji z chmurą.
 • Administratorzy VMware mogą zarządzać tworzeniem i odtwarzaniem kopii zapasowych, korzystając z interfejsów użytkownika, do jakich są przyzwyczajeni. Nie są wymagane bezpośrednie interakcje z serwerami kopii zapasowych.
 • Sterowniki do obsługi kopii zapasowych w chmurze OpenStack, podobnie jak integracja z VMware vCloud, otwierają drogę do automatyzacji tworzenia kopii i uproszczenia procesów odtwarzania.

Elastyczne rozwiązania dla organizacji o różnej wielkości

 • Spectrum Protect jest rozwiązaniem wysoce skalowalnym — jeden serwer kopii zapasowych może chronić miliardy obiektów obiektów oraz importować, deduplikować i replikować do 20 terabajtów nowych i zmienionych danych klienckich na dobę.
 • Platforma jest w stanie chronić nawet dziesięć razy więcej danych użytkowników dziennie w przeliczeniu na jeden serwer kopii zapasowych.
 • Dostępne są wersje podstawowe, przeznaczone dla małych i średnich organizacji, oferowane są w specjalnych cenach i konfiguracjach. Wersje te są w pełni funkcjonalne, a klienci mają do wyboru różne warianty pojemności i zestawy komponentów.
IBM WebSphere Application Server
IBM WebSphere Application Server umożliwia zbudowanie szybkiego, elastycznego środowiska wykonawczego opartego na serwerze aplikacji Java. Oferuje wysoką niezawodność i odporność jako platforma aplikacyjna przeznaczona m.in. dla aplikacji mobilnych i działających w chmurze. Dobrze nadaje się zarówno do budowy konfiguracji jednoserwerowych, jak i środowisk o średniej wielkości, a także do realizacji dużych wdrożeń wymagających zastosowania konfiguracji klastrowej na poziomie WWW, obejmującej wiele instancji serwera aplikacji.

Klient może wybrać taki profil serwera WebSphere Application Server, który będzie najlepiej dopasowany do konkretnych potrzeb operacyjnych i biznesowych. Ta edycja uprawnia do nieograniczonego korzystania z profilu pełnego i Liberty Profile w zastosowaniach programistycznych i produkcyjnych.
Oto najważniejsze korzyści, jakie przynosi WebSphere Application Server:

 • Większa produktywność pracy programistów dzięki obsłudze standardów otwartych i różnych modeli programowania, w tym „lekkich” opcji odpowiednich dla wdrożeń w środowisku WWW.
 • Wdrażanie aplikacji i usług oraz zarządzanie nimi bez ograniczeń czasowych, związanych z miejscem lub typem urządzenia.
 • Zawiera profil Liberty — dynamiczny profil serwera aplikacji zapewniający dużą swobodę zestawiania komponentów.
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa i skuteczniejsza kontrola za sprawą zintegrowanych narzędzi wspomagających administrację i zarządzanie.
loga partnerzy