Zaznacz stronę

IBM

Firma Atom-tech oferuje pełną obsługę technologii firmy IBM, poczynając od doboru rozwiązań i produktów, poprzez usługi wdrożenia i obsługi, na wsparciu technicznym i konsultacjach kończąc.
IBM QRadar

Rodzina IBM QRadar wspiera bezpieczeństwo IT przy pomocy:

 • Analizy dzienników, przepływów, słabych punktów zabezpieczeń oraz danych o użytkownikach i zasobach za pośrednictwem jednej, zintegrowanej architektury rozwiązania.
 • Rozpoznawanie zagrożeń o wysokim prawdopodobieństwie z zastosowaniem mechanizmów korelacji w czasie rzeczywistym i wykrywania anomalii w zachowaniach.
 • Wykrywanie słabych punktów zabezpieczeń, zarządzanie ryzykiem i rozpoznawanie incydentów o wysokim priorytecie wśród miliardów punktów danych.
 • Pełna widoczność funkcjonowania sieci, aplikacji i działań użytkowników.
 • Pogłębiona analiza incydentów umożliwiająca szybkie przeprowadzenie dochodzenia i zablokowanie szkodliwych działań.
 • Tworzenie i realizacja planów zautomatyzowanej reakcji na incydenty
 • Zapewnienie zgodności z  wymogami formalno-prawnymi w oparciu o funkcje gromadzenia, korelacji i raportowania danych.

Produkty:

IBM QRadar SIEM wykrywa anomalie, ujawnia zaawansowane zagrożenia i eliminuje fałszywe alarmy. Konsoliduje dane z dzienników i dane o przepływach sieciowych pochodzące z tysięcy urządzeń, punktów końcowych i aplikacji rozproszonych w sieci. Następnie korzysta z zaawansowanego mechanizmu Sense Analytics, który normalizuje i koreluje te dane oraz wykrywa naruszenia, które wymagają podjęcia dochodzenia i analizy. Opcjonalnie oprogramowanie to może współpracować z serwisem IBM X-Force® Threat Intelligence, który udostępnia listy potencjalnie szkodliwych adresów IP, w tym hostów ze szkodliwym oprogramowaniem, źródeł spamu i innych zagrożeń. Produkt QRadar SIEM jest dostępny w wersji do instalacji lokalnej oraz w środowisku chmurowym.

IBM QRadar Log Manager zbiera, analizuje, przechowuje zdarzenia istotne dla bezpieczeństwa odnotowywane w dziennikach sieciowych i generuje na tej podstawie raporty, aby pomóc organizacjom w ochronie przed atakami, zagrożeniami i naruszeniami. Działa w oparciu o mechanizm QRadar Sense Analytics™, który przekształca nieprzetworzone dane o zdarzeniach z urządzeń, serwerów, systemów operacyjnych, aplikacji, punktów końcowych i innych źródeł w praktycznie użyteczne i dające się przeszukiwać informacje „wywiadowcze”. QRadar Log Manager pomaga w spełnieniu wymagań formalnych w zakresie monitorowania i sprawozdawczości. Rozwiązanie to można bez zakłócania pracy przekształcić w bardziej rozbudowany system QRadar SIEM, aby uzyskać jeszcze wyższy poziom ochrony przed zagrożeniami.

IBM QRadar Vulnerability Manager wykrywa słabe punkty zabezpieczeń, wzbogaca zebrane informacje o kontekst i pomaga w ustaleniu priorytetów oraz realizacji działań naprawczych. Jest rozwiązaniem w pełni zintegrowanym z platformą QRadar Security Intelligence Platform i korzysta z zaawansowanego aparatu analitycznego, by wzbogacać wyniki poszukiwań słabych punktów w celu ograniczenia ryzyka i spełnienia wymagań formalnych. QRadar Vulnerability Manager koreluje dane o słabych punktach zabezpieczeń z informacjami o topologii sieci i połączeniach, aby inteligentnie zarządzać ryzykiem. Mechanizm zarządzania strategiami automatyzuje kontrole jej przestrzegania. Informacje, których dostarcza QRadar Vulnerability Manager, pomagają zespołowi odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo w opracowaniu zoptymalizowanego planu działań.

IBM QRadar Incident Forensics umożliwia prześledzenie, krok po kroku, działań potencjalnego agresora i szybkie przeprowadzenie pogłębionego dochodzenia w razie podejrzenia, że w sieci doszło do incydentu spowodowanego celowymi szkodliwymi działaniami. Skraca czas potrzebny zespołom bezpieczeństwa na przeanalizowanie śladów i dokumentacji naruszeń — z wielu dni do godzin, a nawet minut. Może także pomóc w skutecznym reagowaniu na naruszenia zabezpieczeń sieci oraz zapobieganiu podobnym incydentom w przyszłości. Można także zakupić opcjonalne dedykowane urządzenie IBM QRadar Packet Capture, które służy do zbierania danych i zarządzania nimi, jeśli w sieci nie funkcjonuje żadne inne urządzenie do przechwytywania pakietów sieciowych.

IBM QRadar User Behavior Analytics (UBA) to aplikacja do wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami ze strony użytkowników wewnętrznych. Będąc rozszerzeniem systemu QRadar Security Intelligence Platform, analizuje zachowania użytkowników wewnętrznych, by wykrywać przypadki wykorzystania ich danych uwierzytelniających do działań przestępczych. Aplikacja jest wyposażona w panel kontrolny, na którym wskazani są użytkownicy zachowujący się ryzykownie wraz z informacjami o ich nietypowych działaniach oraz powiązane z nimi incydenty na platformie QRadar. Jednym kliknięciem można dodać podejrzaną osobę do listy obserwowanych użytkowników, wprowadzić tekstowy komentarz do spostrzeżeń lub przejść do źródłowej treści dziennika i danych o przepływach.

IBM QRadar Network Security (XGS) należy do nowej generacji rozwiązań zabezpieczających. Gdy agresorzy nieustannie próbują łamać zabezpieczenia sieci, potrzebne jest rozwiązanie, które będzie wykrywać i powstrzymywać aktywne eksploity w punkcie ataku i sprawi, że będziesz zawsze o krok przed zagrożeniem — Ahead of the Threat®. Zapewnia lepszą widoczność aktywności i zacieśnia nadzór nad siecią, wykorzystując techniki głębokiej inspekcji pakietów oraz analizy heurystyczne i behawioralne do wykrywania i powstrzymywania wtargnięć realizowanych zarówno już znanymi, jak i nowymi metodami. Jako element platformy IBM QRadar Security Intelligence Platform rozwiązanie QRadar XGS odgrywa kluczową rolę we wszechstronnym wykrywaniu zagrożeń i analizie funkcjonowania sieci.

IBM QRadar Network Security for VMware to wirtualne urządzenie dedykowane do zabezpieczania sieci, które zapewnia ten sam poziom ochrony przed zagrożeniami co fizyczne urządzenia dedykowane QRadar XGS. Analizuje ruch szyfrowany pod kątem zagrożeń, ujawnia aktywność aplikacji i użytkowników w sieci i pozwala sprawować nad nią większą kontrolę, a także oferuje działającą uprzedzająco ochronę Ahead of the Threat® z zapleczem wywiadowczo-informacyjnym IBM X-Force®. Jako element platformy IBM QRadar Security Intelligence Platform rozwiązanie QRadar XGS odgrywa kluczową rolę we wszechstronnym wykrywaniu zagrożeń i analizie funkcjonowania sieci.

IBM BigFix

IBM BigFix — produkty z tej rodziny, oparte na technologii Bigfix — pomagają w inteligentnym i efektywnym zarządzaniu punktami końcowymi oraz zapewnieniu im bezpieczeństwa. Oprogramowanie to umożliwia w pełni kontrolowane zarządzanie fizycznymi i wirtualnymi końcówkami — od serwerów, komputerów desktop, notebooków, smartfonów, tabletów po urządzenia specjalistyczne, takie jak terminale POS, bankomaty i kioski samoobsługowe. Ułatwia rozwiązywanie problemów, zapewnienie bezpieczeństwa i uzyskiwanie informacji z punktów końcowych w czasie bliskim rzeczywistemu.
Produkty:

 • IBM BigFix Lifecycle może błyskawicznie wykrywać i eliminować problemy we wszystkich punktach końcowych — stacjonarnych, mobilnych, fizycznych i wirtualnych. W ciągu godzin lub minut jest w stanie wykryć, zabezpieczyć i objąć zarządzaniem tysiące punktów końcowych z ponad 90 wersjami różnych systemów operacyjnych. Oprócz instalacji poprawek i kontroli zabezpieczeń produkt może także automatyzować migracje systemów operacyjnych, w czasie rzeczywistym odpytywać punkty końcowe w poszukiwaniu szkodliwych plików, szybko instalować oprogramowanie, wprowadzać zaawansowaną automatyzację lub realizować proste kontrole zdalne — wystarczy kilka kliknięć. BigFix Query bezbłędnie identyfikuje i dokładnie sprawdza punkty kontrolne, komunikując się z użytkownikiem przez przyjazny interfejs WWW i zadając proste, intuicyjne pytania.
 • IBM BigFix Compliance egzekwuje przestrzeganie strategii bezpieczeństwa na wszystkich punktach końcowych organizacji, zarówno znajdujących się wewnątrz sieci firmowej, jak i poza nią. Uwzględnia między najpopularniejsze testy bezpieczeństwa zgodne z wymogami CIS, DISA STIG, USGCB i PCI-DSS — bez konieczności adaptacji ani instalowania dodatkowych komponentów. W każdym punkcie końcowym — niezależnie od typu systemu operacyjnego i lokalizacji — działa inteligentny agent, który w czasie rzeczywistym monitoruje i raportuje status konfiguracji zabezpieczeń punktu końcowego oraz egzekwuje zgodność z wymaganiami. Wszelkie odstępstwa od norm są natychmiast raportowane, dzięki czemu można je błyskawicznie zniwelować, co przekłada się na wyższy ogólny poziom bezpieczeństwa.
 • IBM BigFix Patch realizuje zautomatyzowany, uproszczony proces zarządzania poprawkami, którym można administrować z pojedynczej konsoli. Udostępnia zunifikowane, aktualizowane w czasie rzeczywistym ujęcie stanu wdrożenia poprawek i umożliwia wymuszanie ich instalacji w punktach końcowych — zarówno w sieci firmowej, jak i poza nią. Doświadczenia klientów wskazują, że oprogramowanie to umożliwia uzyskanie ponad 98-procentowego wskaźnika powodzenia pierwszej próby instalacji poprawek. Opisywane rozwiązanie nie tylko zwiększa skuteczność instalowania poprawek, lecz także ogranicza koszty operacyjne, skraca czas całego cyklu instalacji i sprzyja bezpieczeństwu w punktach końcowych.
 • IBM BigFix Inventory może istotnie zmniejszyć czasochłonność spisywania oprogramowania — procesu koniecznego do weryfikacji i zachowania zgodności z warunkami licencji. Zapewnia wgląd w stan posiadania organizacji oraz wykazuje zasoby, które są zainstalowane, mimo że organizacja nie posiada do nich uprawnień. Dostarcza także informacji o częstotliwości wykorzystania poszczególnych programów. Pomaga w planowaniu, budżetowaniu i przestrzeganiu warunków licencji, jednocześnie niwelując ryzyko.
IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager)

IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager) to platforma ochrony danych, która udostępnia przedsiębiorstwom pojedynczy punkt zarządzania tworzeniem i odtwarzaniem kopii zapasowych. Jest to flagowy produkt w rodzinie IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager).
Umożliwia niezawodne, ekonomiczne tworzenie kopii i szybkie odtwarzanie w środowiskach wirtualnych, fizycznych i w chmurach różnej wielkości.
Zastosowanie oprogramowania IBM Spectrum Protect przynosi szereg korzyści:

 • Niższe koszty ochrony danych to więcej środków na innowacje. Zmniejsza koszty infrastruktury tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych nawet o 38%.1
 • Ochrona danych i pewność, że będzie je można odtworzyć. Umożliwia efektywne i wizualne sterowanie kopiami zapasowymi — wirtualnymi, fizycznymi i w chmurze — z jednego miejsca, w sposób sprzyjający wysokiej efektywności pracy administratora.
 • Elastyczne rozwiązania dla organizacji o różnej wielkości. Spectrum Protect to rozwiązanie skalowalne, odpowiednie zarówno do obsługi podstawowych aplikacji, jak i dużych obciążeń korporacyjnych.
 • Niższe koszty ochrony danych to więcej środków na innowacje
 • Przejście na oprogramowanie Spectrum Protect może przynieść redukcję kosztów infrastruktury obsługi kopii zapasowych nawet o 38 procent — na co wskazuje ponad 450 raportów analitycznych Butterfly.
 • „Nielimitowane” kopie przyrostowe w połączeniu z deduplikacją danych mogą w środowiskach wirtualnych i fizycznych ograniczyć objętość kopii zapasowych nawet o 95%.3

Bezpieczne zarządzanie danymi i niezawodna ochrona

 • Produkt jest łatwy w obsłudze za sprawą kokpitu IBM Spectrum Protect (Tivoli Storage Manager) Operations Center, funkcji administracyjnych sterowanych strategiami i mechanizmów integracji z chmurą.
 • Administratorzy VMware mogą zarządzać tworzeniem i odtwarzaniem kopii zapasowych, korzystając z interfejsów użytkownika, do jakich są przyzwyczajeni. Nie są wymagane bezpośrednie interakcje z serwerami kopii zapasowych.
 • Sterowniki do obsługi kopii zapasowych w chmurze OpenStack, podobnie jak integracja z VMware vCloud, otwierają drogę do automatyzacji tworzenia kopii i uproszczenia procesów odtwarzania.

Elastyczne rozwiązania dla organizacji o różnej wielkości

 • Spectrum Protect jest rozwiązaniem wysoce skalowalnym — jeden serwer kopii zapasowych może chronić miliardy obiektów obiektów oraz importować, deduplikować i replikować do 20 terabajtów nowych i zmienionych danych klienckich na dobę.
 • Platforma jest w stanie chronić nawet dziesięć razy więcej danych użytkowników dziennie w przeliczeniu na jeden serwer kopii zapasowych.
 • Dostępne są wersje podstawowe, przeznaczone dla małych i średnich organizacji, oferowane są w specjalnych cenach i konfiguracjach. Wersje te są w pełni funkcjonalne, a klienci mają do wyboru różne warianty pojemności i zestawy komponentów.
IBM Infosphere BigInsights Enterprise Edition

IBM InfoSphere BigInsights Enterprise Edition udostępnia funkcje analizy wielkich zbiorów danych na platformie klasy korporacyjnej. Produkt ten łączy komponenty projektu Open Source Apache Hadoop z funkcjami klasy korporacyjnej oraz mechanizmami integracji, pozwalając na realizację analiz na bardzo dużą skalę, na platformie charakteryzującej się wysoką odpornością na błędy. Oprogramowanie zapewnia maksymalną elastyczność, obsługując dane ustrukturyzowane, częściowo ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane w ich rodzimym formacie.

InfoSphere BigInsights Enterprise Edition:

 • Udostępnia zaawansowane funkcje analityczne bazujące na technologii Hadoop i spełnia wymagania związane z analizą wielkich zbiorów danych.
 • Jest rozwiązaniem zaprojektowanym pod kątem wydajności i łatwości używania, oferującym zoptymalizowane funkcje, wizualizacje, rozbudowane narzędzia programistyczne i zaawansowane funkcje analityczne.
 • Oferuje narzędzia z dziedziny zarządzania, bezpieczeństwa i zapewnienia niezawodności, które szczególnie przydatne okazują się we wdrożeniach o dużej skali i sprawiają, że inwestycja w rozwiązanie analityczne jest bardziej efektywna.
 • Współdziała z systemami informacyjnymi IBM i innych producentów, a tym samym upraszcza i usprawnia realizację zadań wymagających operowania na danych.
IBM PureData for Analytics

IBM PureData for Analytics oparty na technologii Netezza to proste, dedykowane urządzenie zdolne do realizacji poważnych zadań analitycznych. Upraszcza i optymalizuje obsługę danych na potrzeby aplikacji analitycznych, pozwalając na wykonywanie bardzo skomplikowanych algorytmów w czasie rzędu minut, a nie godzin.

Oto najważniejsze cechy urządzenia PureData System for Analytics:

 • Znakomita wydajność
  • Szybkość obsługi zapytań od 10 do 100 razy większa w porównaniu z tradycyjnymi systemami w konfiguracjach indywidualnych
  • Błyskawiczna gotowość do działania — ładuje dane z szybkością 5 TB/godzinę.2
  • Opatentowany mechanizm filtrowania danych oparty na programowalnym sprzęcie jest zdolny do niezwykle szybkiego przetwarzania złożonych zapytań.
  • Architektura asymetrycznego przetwarzania masowo równoległego zapewnia skalowalność potrzebną do pracy z wielkimi zbiorami danych (big data).
 • Inteligentne analizy:
  • Korzysta z platformy Netezza stworzonej z myślą o inteligentnej obsłudze aplikacji bazodanowych i zawierającej sprzętowe układy FPGA (field programmable gate arrays) wspomagające zadania analityczne.
  • Oferuje ponad 200 funkcji analitycznych operujących bezpośrednio na bazie danych.
  • Dzięki obsłudze języka PMML (Predictive Model Markup Language) umożliwia wykonywanie zadań prognozowania i oceny bezpośrednio w bazie danych.
  • Oferuje funkcje analizy geoprzestrzennej, dzięki którym można skorelować informacje transakcyjne z lokalizacją.
 • Prostota i łatwość używania:
  • Minimalne wymagania co do strojenia i administracji oraz duża odporność.
  • Integracja sprzętu, oprogramowania i pamięci masowych przyspiesza wdrażanie aplikacji analitycznych i rozwiązań z dziedziny business intelligence.
  • Urządzenie można wdrożyć bardzo szybko — już po kilku godzinach będzie gotowe na załadowanie danych.
  • System niemal wcale nie wymaga wstępnych prac projektowych, a zakres bieżącej administracji jest ograniczony do minimum.
  • Nie wymaga indeksowania ani strojenia.
  • Daje się w prosty sposób integrować z platformami IBM i innych firm do pracy z wielkimi zbiorami danych.
  • Umożliwia integrację z aplikacjami analitycznymi, ETL i BI za pośrednictwem standardowych interfejsów ODBC i JDBC.
  • Udostępnia pojedynczą konsolę administracyjną
IBM WebSphere Application Server

IBM WebSphere Application Server umożliwia zbudowanie szybkiego, elastycznego środowiska wykonawczego opartego na serwerze aplikacji Java. Oferuje wysoką niezawodność i odporność jako platforma aplikacyjna przeznaczona m.in. dla aplikacji mobilnych i działających w chmurze. Dobrze nadaje się zarówno do budowy konfiguracji jednoserwerowych, jak i środowisk o średniej wielkości, a także do realizacji dużych wdrożeń wymagających zastosowania konfiguracji klastrowej na poziomie WWW, obejmującej wiele instancji serwera aplikacji.

Klient może wybrać taki profil serwera WebSphere Application Server, który będzie najlepiej dopasowany do konkretnych potrzeb operacyjnych i biznesowych. Ta edycja uprawnia do nieograniczonego korzystania z profilu pełnego i Liberty Profile w zastosowaniach programistycznych i produkcyjnych.
Oto najważniejsze korzyści, jakie przynosi WebSphere Application Server:

 • Większa produktywność pracy programistów dzięki obsłudze standardów otwartych i różnych modeli programowania, w tym „lekkich” opcji odpowiednich dla wdrożeń w środowisku WWW.
 • Wdrażanie aplikacji i usług oraz zarządzanie nimi bez ograniczeń czasowych, związanych z miejscem lub typem urządzenia.
 • Zawiera profil Liberty — dynamiczny profil serwera aplikacji zapewniający dużą swobodę zestawiania komponentów.
 • Wyższy poziom bezpieczeństwa i skuteczniejsza kontrola za sprawą zintegrowanych narzędzi wspomagających administrację i zarządzanie.
IBM Notes i Domino

IBM Notes i Domino – w skład rodziny produktów wchodzi oprogramowanie klienckie i serwerowe do obsługi poczty elektronicznej, wiadomości błyskawicznych i pracy grupowej, które może działać w wielu różnych środowiskach operacyjnych. Produkty te mogą przybliżyć Twoją organizację do modelu biznesu społecznościowego i ułatwiają szybkie tworzenie oraz wdrażanie aplikacji wspomagających pracę grupową i przepływy pracy. Umożliwiają dużym i małym przedsiębiorstwom usprawnienie bieżącej działalności i procesów decyzyjnych oraz osiągnięcie wyższej produktywności pracy.
Wybrane produkty:
IBM Domino: Produkt stanowi ekonomiczną i bezpieczną platformę dla aplikacji społecznościowych, wspomagających pracę grupową i komunikację.

IBM Domino Collaboration and Messaging Express: Produkt udostępnia bezpieczne, w pełni funkcjonalne środowisko dla aplikacji i poczty elektronicznej przeznaczone dla średnich przedsiębiorstw.

IBM Domino Designer: Wysoce produktywne środowisko do tworzenia aplikacji działających na platformie IBM Notes i Domino.

IBM Notes: Instalowany lokalnie klient dla biznesu społecznościowego.

loga partnerzy