VMware

Rozbudowany pakiet sprawdzonych rozwiązań firmy VMware do wirtualizacji pozwala działom informatycznym ...

Rozbudowany pakiet sprawdzonych rozwiązań firmy VMware do wirtualizacji pozwala działom informatycznym wyeliminować wiele złożonych problemów.

Atom-tech oferuje Państwu pełną obsługę związaną z produktami i technologiami firmy VMware, poczynając od doboru najlepszego rozwiązania, poprzez sprzedaż licencji, wdrożenie i szkolenia, na wsparciu technicznym kończąc.

Firma VMware oferuje szeroki zakres produktów do wirtualizacji, od bezpłatnego oprogramowania do wirtualizacji komputerów biurowych i serwerów po kompleksowe platformy dla przedsiębiorstw umożliwiające optymalizację centrum przetwarzania danych i infrastruktury informatycznej.

Rozbudowany pakiet sprawdzonych rozwiązań firmy VMware do wirtualizacji pozwala działom informatycznym wyeliminować wiele złożonych problemów w następujących dziedzinach:

 • Konsolidacja serwerów i optymalizacja infrastruktury,
 • Ciągłość biznesowa,
 • Automatyzacja laboratorium wirtualnego,
 • Zarządzanie komputerami biurowymi w przedsiębiorstwie.

Atom-tech jako partner firmy VMware zapewnia wsparcie dla następujących produktów:

Vmware vSphere

VMware vSphere jest kompleksowym rozwiązaniem do wirtualizacji i konsolidacji serwerów. Produkt sprawdza się jako doskonałe narzędzie dla całej infrastruktury sieciowej oraz chmury obliczeniowej. Kompletny zestaw oprogramowania pozwala na pełne wykorzystanie zalet wirtualizacji, uzupełnione o funkcje zarządzania oraz zaawansowanych technik bezpieczeństwa. Ochrona danych pozwala na szybkie wykrywanie ryzyka (wyszukuje braki zabezpieczeń danych), pozwala izolować informacje oraz przenosić reguły bezpieczeństwa.
VMware vSphere pozwala na wirtualizację nie tylko serwerów, ale także pamięci masowych oraz urządzeń sieciowych. Produkt dzieli serwer fizyczny na wiele, działających równolegle serwerów wirtualnych (co daje możliwość uruchomienia na jednej maszynie fizycznej wielu systemów operacyjnych, jak Windows, Linux, czy NetWare). Technologia pozwala na konsolidację i centralizację zarządzania, pozwala na dostępność i migrację danych w czasie rzeczywistym (bez przerw w ciągłości).
VMware vSphere jest obecnie najpełniejszą na rynku, platformą dedykowaną do budowy środowiska wirtualnego oferująca zarówno infrastrukturę jak i usługi aplikacyjne, które pozwalają przekształcić technologie informatyczne i oferować je w postaci usług.
W ramach pakietów oferujemy:

 • Rozwiązania przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw.
  VMware vSphere Essentials Kit – pakiet zaprojektowanyz myślą o wirtualizacji niewielkich środowisk fizycznych . Oferuje rozwiązania klasy korporacyjnej – zintegrowane zarządzanie środowiskiem wirtualnym.
 • VMware vSphere Essentials Plus Kit – rozbudowany pakiet vSphere Essentials o narzedzia wyskokiej dostepności (HA), zdolność odtwarzania (VDP) i migracji danych przy równoczesnym zachowaniu ciagłości pracy (vMotion).

 

Produkty VMware vSphere Acceleration Kit przeznaczone są dla przedsiębiorstw które chcą zwirtualizować ponad 20 fizycznych serwerów.

 • VMware vSphere Standard Acceleration Kit – narzędzia podstawowej konsolidacji do maksymalnie 35 serwerów fizycznych, posiada mechanizmy wysokiej dostepności (HA), zdolność odtwarzania i migracji danych przy równoczesnym zachowaniu ciagłości pracy (vMotion).
 • VMware vSphere Enterprise Acceleration Kit – konsolidacja do 100 fizycznych serwerów, pakiet rozszerzony o narzędzia automatyzacji alokacji posiadanych zasobów – pomagające w równoważeniu obciążeń, zarządzanie zasilaniem czy migracji pamięci masowej (vStorage vMotion).
 • VMware vSphere Enterprise Plus Acceleration Kit – dodatkowe operacje sieciowe oraz gotowe szablony konfiguracji hostów.
VMware vSphere with Operations Management (vSOM) – automatyczne zarządzanie operacjami

VMware vSphere with Operations Management jest rozwiązaniem zapewniającym funkcję wirtualizacji z w pełni zautomatyzowanym zarządzaniem operacjami. Technologia pozwala na całościowe monitorowanie procesów, ich wydajności i jakości. Pozwala na wgląd do szczegółowych informacji dotyczących vSphere, takich jak dane dotyczące nieużywanej przestrzeni  czy ilości wirtualnych maszyn, pozwalając administratorom na zoptymalizowanie procesów i wykorzystanie możliwości platformy wirtualizacji (takich jak konsolidacja czy wykorzystanie zasobów dostępnych maszyn).
vSOM poprawia wydajność aplikacji, ograniczając koszty i upraszczając zarządzanie ciągłością organizacyjną. Zwiększa przy tym bezpieczeństwo danych, chroniąc przed przestojami i utratą danych, zaś dostępność funkcji ułatwia powroty po awarii. Uproszczone zarządzanie usługami IT wpływa pozytywnie na kontrolę jakości i obsługi. Operation Management zbiera i analizuje wszelkie dane dotyczące wydajności, alarmuje o zmianach oraz ustala ich przyczyny. Pozwala to na pełną optymalizację pojemności, dopasowując przydziały do poziomu najefektywniejszego wykorzystania.
vSphere with Operations Management skraca czas przestojów aplikacji, pozwala na dokładną diagnostykę i rozwiązanie problemów, dokonuje konsolidacji oraz usprawnia stopień  wykorzystania zasobów, generując tym samym oszczędności.

VMware vRealize Operations

VMware vRealize Operations – VMware vRealize Operations zapewnia organizacjom dostęp do spójnej platformy zarządzania podczas przejścia z pracy w prywatnym środowisku chmury do wdrożeń technologii dla chmury hybrydowej. Funkcja Intelligent Workload Placement umożliwia użytkownikom VMware vRealize Operations dopasowywanie obciążeń do konkretnych potrzeb biznesowych i IT klientów, oferuje również rekomendacje dotyczące najlepszej lokalizacji. Funkcja Proactive Rebalancing umożliwia klientom ciągłe dostosowywanie się do tych potrzeb. System operacyjny i narzędzie do monitoringu aplikacji są dostępne jako rozwiązania natywne w ramach VMware vRealize Operations, natomiast prognostyczne funkcje analityczne pomagają zespołom IT proaktywnie rozpoznawać potencjalne problemy w stosach infrastruktury i aplikacji oraz zapobiegać im przy wsparciu jednolitego, samodzielnie uczącego się rozwiązania służącego do zarządzania. VMware vRealize Operations wspiera platformy chmurowe AWS, Azure oraz Google

vRealize Log Insight

vRealize Log Insight – funkcje rozwiązania vRealize Log Insight umożliwiają między innymi podwojenie liczebności i wydajności operacji do 15 tysięcy komunikatów na sekundę, zwiększenie odporności na błędy w klastrach, ulepszenie funkcji analitycznych poprzez dodanie nowych wykresów i snapshotów stanu systemu, lepszą integrację z rozwiązaniem vRealize Operations, a także sprawniejszą realizację zapytań Big Data.

VMware NSX

VMware NSX to rozwiązanie wirtualizacji sieci, a jednocześnie platforma bezpieczeństwa dedykowana do zastosowań w centrach danych. Pozwala ono wirtualizować funkcjonalności typowych urządzeń sieciowych. Należą do nich zapory ogniowe, przełączniki, routery, narzędzia do balansowania ruchem, systemy bezpieczeństwa. Narzędzie odwzorowuje kompletny model sieciowy OSI/ISO w warstwach L2-L7.
VMware NSX pracuje ponad fizyczną infrastrukturą sieciową. Pozwala administratorom na zarządzanie wirtualnymi funkcjonalnościami sieciowymi z poziomu konsoli, bez dotykania kabli czy fizycznych urządzeń. NSX dostarcza usługi sieciowe, ale samodzielnie nie zapewnia łączności z siecią fizyczną. Nadal potrzebne będzie fizyczne połączenie hypervisora z siecią. Infrastruktura fizyczna, która jest wymagana przestaje być tak skomplikowana jak niegdyś.

Korzystając z NSX w standardzie otrzymujemy podstawowe funkcjonalności:
– przełącznik logiczny pracujący w warstwie L2/L3,
– ruter logiczny trasujący pomiędzy wirtualnymi sieciami,
– NSX API – interfejs pozwalając na integrację z dowolną platformą zarządzania chmurą.
Dodatkowe, zaawansowane logiczne usługi sieciowe oferowane przez NSX to m.in.:
– logiczna zapora sieciowa – rozproszona i wydajna zintegrowana zapora sieciowa pracująca na poziomie jądra systemu,
– logiczny Load Balancer – aplikacja rozkładająca obciążenia generowane przez ruch sieciowy,
– logiczny VPN – obsługuje bezpieczne połączenia zdalne w postaci punkt-punkt oraz zdalny dostęp.
Uzupełnieniem mogą być systemy bezpieczeństwa (IPS, IDS) oraz sieciowe, dostarczane przez niezależne firmy, które mają status partnerów rozszerzających funkcje rozwiązania VMware NSX.
Podobnie jak w przypadku wirtualizacji serwerów, wirtualizacja sieci oznacza znacznie szybszą, efektywniejszą i tańszą opcję, niż zastosowanie dedykowanego sprzętu. Jeżeli chcielibyśmy uruchomić skomplikowaną strukturę sprzętową do zastosowań sieciowych, wdrożenie niezbędnego sprzętu będzie wymagało czasu i środków finansowych. Konfiguracja z wykorzystaniem CLI może zająć dodatkowy czas. W przypadku VMware NSX zbudowanie wirtualnej, nawet wielopoziomowej topologii sieci przez wykwalifikowanego inżyniera, zajmie kilka minut. Wiele opcji konfiguracyjnych jest automatyzowanych, co dodatkowo przyspiesza prace związane z konfiguracją systemu. Dodatkowo, tak utworzoną wirtualną strukturę sieciową możemy powiązać z istniejącą siecią sprzętową. Niewątpliwą zaletą NSX jest wysoka skalowalność i praktycznie niegraniczone możliwości rozbudowy wirtualnej sieci. W zakresie bezpieczeństwa NSX oferuje API umożliwiające integrację z innymi produktami sieciowymi oraz rozwiązaniami bezpieczeństwa.

loga partnerow