IT w ludzkim wymiarze

Kontakt do nas

 


 

Atom-tech Sp. z o.o. informuje, że kontaktując się z naszą firmą wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, możliwość ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
Administratorem danych osobowych jest Atom-tech sp z o.o. z siedzibą przy ulicy al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

 

Klauzula Informacyjna Administratora Danych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Atom-tech sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu


Atom-tech sp. z o.o.


al. Jana Pawła II 22
00-133 Warszawa

email: kontakt[at]atom-tech.pl


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000301754, NIP: 527-256-96-62, Kapitał zakładowy 50.000 PLN

 

Dział Szkoleń

email: szkolenia[at]atom-tech.pl