Bezpieczeństwo danych

Dynamiczny rozwój organizacji biznesowych stawia przed nimi wciąż nowe wyzwania. Firmy stają się coraz bardziej rozbudowane, dysponują majątkiem olbrzymiej wartości.

Dynamiczny rozwój organizacji biznesowych stawia przed nimi wciąż nowe wyzwania. Firmy stają się coraz bardziej rozbudowane, dysponują majątkiem olbrzymiej wartości.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom naszych klientów stworzyliśmy pakiet usług o nazwie Bezpieczeństwo danych.

Jest pełen pakiet usług projektowych, wdrożeniowych, doradczych i szkoleniowych, dobieranych odpowiednio do potrzeb Klienta w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony informacji obejmujących bezpieczeństwo fizyczne, bezpieczeństwo teleinformatyczne, bezpieczeństwo osobowe, kompleksowe podejście do bezpieczeństwa w firmie poprzez wprowadzenie sprawnie działających procedur, które pozwalają nie tylko eliminować drobne ryzyka cechujące się znacznym prawdopodobieństwem wystąpienia lub pojawiające się okresowo w firmie, ale przede wszystkim mają istotny wpływ na zachowanie ciągłości działania firmy.

W ramach tego produktu oferujemy Państwu zaawansowane rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa informacji, wykorzystujące najnowsze technologie informatyczne o najwyższym standardzie. Bezpieczeństwo informacji to kompleksowe rozwiązanie techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie należytej poufności, wysokiej dostępności i integralności przetwarzanych danych w firmie.

W zakres tych usług wchodzą

Zarządzanie bezpieczeństwem
 • projektowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO/IEC 27001: 2005,
 • opracowanie ramowych wytycznych dotyczących zasad ochrony informacji będących podstawą do tworzenia projektów,
 • projektowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemów zapewniających bezpieczeństwo fizyczne,
 • tworzenie polityki bezpieczeństwa informacji,

Audyty:


 • audyt bezpieczeństwa informacji,
 • audyt skuteczności wdrożonych systemów zapewniających bezpieczeństwo fizyczne,
 • tworzenie procedur bezpieczeństwa,
 • opracowanie planów ciągłości działania i procedur odtwarzania po katastrofie (BCP,DRP),
 • testowanie i nadzorowanie systemu zarządzania ciągłością działania,
 • przygotowanie do certyfikacji.
Doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych
 • opracowanie i wdrożenie procesów zapewniających dostosowanie do wymogów Ustawy o Ochronie Informacji Niejawnych,
 • pomoc w tworzeniu kancelarii tajnych,
 • opracowanie projektu dokumentacji bezpieczeństwa informatycznego, według wymogów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dla wszystkich systemów i sieci informatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne,
 • tworzenie i aktualizacja planów ochrony informacji niejawnych,
 • opracowanie dokumentacji kancelaryjnej oraz wynikającej z wymogów ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnych.
Szkolenia i seminaria poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa informacji,
 • szkolenia z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego,
 • szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 • szkolenia z problematyki ochrony danych osobowych,
 • szkolenia z zakresu utrzymywania systemów zapewniających bezpieczeństwo fizyczne.
Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych
 • opracowywanie i wdrażanie systemu ochrony danych osobowych,
 • analiza wszystkich procesów, w których przetwarzane są dane osobowe,
 • audyt bezpieczeństwa danych osobowych,
 • opracowanie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,
 • opracowanie wytycznych dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI),
 • szkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych,
 • zgłoszenie zbiorów danych do rejestracji GIODO.
Usługi związane z ujawnieniem inwigilacji elektronicznej
Usługi z zakresu bezpieczeństwa informacji oferowane przez Atom-tech to:


 • zgodność z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony danych i informacji,
 • racjonalne szacowanie potrzeb i kosztów zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym,
 • profesjonalne zarządzanie jakością i ryzykiem procesów informatycznych,
 • stabilne i pewne działanie systemów teleinformatycznych w sytuacji zagrożenia.

Kompleksowe rozwiązania, które proponujemy zapewniają:


 • bezpieczeństwo fizyczne,
 • bezpieczeństwo dokumentów,
 • bezpieczeństwo personelu,
 • bezpieczeństwo techniczne,
 • bezpieczeństwo systemów informacji.

Metodologia oparta jest o standardy:


 • Ustawy o ochronie informacji niejawnych,
 • Ustawy o ochronie baz danych,
 • Ustawy o ochronie danych osobowych,
 • Rozporządzenia MSWiA o bezpieczeństwie danych osobowych,
 • Rozporządzenia Rady Ministrów o bezpieczeństwie TI,
 • Rozporządzenia Rady Ministrów o ochronie obiektów,
 • Rozporządzenie MSWiA o wewnętrznych służbach ochrony,
 • ISO 27001:2005,
 • ISO/IEC 17799:2005 Technika informatyczna. Praktyczne zasady zarządzania bezpieczeństwem informacji, Zalecenia Służb Ochrony Państwa.