Zarządzanie tożsamością

Proponujemy rozwiązania zarządzania tożsamością oparte o najlepsze produkty na rynku.

Wdrożenie modelu IDA umożliwia zarządzanie tożsamością i dostępem do zasobów dla użytkowników przedsiębiorstwa od momentu zatrudnienia pracownika w firmie.

Wdrożenie modelu IDA (Identity & Access Management) umożliwia zarządzanie tożsamością i dostępem do zasobów dla użytkowników przedsiębiorstwa od momentu zatrudnienia pracownika w firmie.

Pozwala na przydzielanie pracownikom odpowiednich zasobów oraz dostępu do systemów i zarządzanie ich tożsamością aż do opuszczenia przez nich organizacji.

Dodatkowo, gdy pracownik odejdzie już z organizacji, wszystkie związane z nim konta mogą być usunięte automatycznie. Zapobiega to powstawaniu luk w systemie bezpieczeństwa, tworzonych przez zapomniane konta zwolnionych już pracowników.

System do zarządzania tożsamością ma m.in. następujące zadania:

  • konsolidować dane o pracownikach z wielu źródeł do postaci pojedynczego obiektu, centralnie przechowywanego,
  • prezentować skonsolidowany widok na najważniejsze informacje dotyczące użytkownika systemu,
  • usuwać dane zdublowane,
  • umożliwiać automatyczne tworzenie kont użytkowników w połączonych źródłach danych oraz zarządzać nimi,
  • wspierać proces usuwania/blokowania kont użytkowników.

Proponujemy Państwu rozwiązania zarządzania tożsamością oparte o najlepsze produkty IBM, RedHat, oraz dostępne na zasadzie Open Source.