Cloud computing

Wirtualizacja umożliwia przesłonięcie wykorzystywanego sprzętu przed systemami, które z nich korzystają i w ten sposób uniezależnienie tych systemów od faktycznie wykorzystywanego sprzętu. Na bazie wirtualizacji można zbudować środowiska typu Cloud Computing gdzie użytkownikom przekazuje się jedynie wydzielony fragment współdzielonego środowska.
Jest to szerokie pojęcie odnoszące się do rozwiązań programowych i/lub sprzętowych umożliwiających oddzielenie wykorzystywanych zasobów sprzętowych od systemów i/lub aplikacji, które z tych zasobów korzystają.
W tradycyjnym środowisku IT używane systemy i aplikacje są uruchomione bezpośrednio na konkretnym typie sprzętu lub korzystają bezpośrednio z konkretnych typów zasobów. Systemy te są ściśle związane z wykorzystywanym sprzętem i nie można ich łatwo przenieść na inny sprzęt bez ingerencji w konfigurację samego systemu.

Najlepszym przykładem jest system operacyjny, który pracując na konkretnym typie serwera (z konkretną płytą główną, procesorem, kartą sieciową, kontrolerem dysków itp.) nie może zostać szybko i bezproblemowo przeniesiony na inny sprzęt (np. w przypadku awarii używanego serwera) ponieważ nowy sprzęt będzie miał inne komponenty, które wymagają innej obsługi przez system operacyjny (np. będą wymagały innych sterowników).

Dodatkowo wykorzystanie tradycyjnego modelu środowiska IT wiąże się również z wieloma ograniczeniami technicznymi, których nie da się wyeliminować lub ich eliminacja jest nadmiernie kosztowna lub skomplikowana organizacyjnie. Technicznie oczywiście da się zakupić drugi zapasowy serwer z takim samym systemem operacyjnym jak na serwerze podstawowym, który będzie mógł przejąć zadania tego serwera w przypadku jego awarii, jednak konfiguracja taka jest zazwyczaj nazbyt droga w stosunku do korzyści, które oferuje.

W wirtualnym środowisku IT używane systemy i aplikacje oddzielone są od sprzętu i zasobów, z których korzystają poprzez platformę wirtualizacji. Wprowadzenie warstwy wirtualizacji pomiędzy sprzęt a używane systemy pozwala uniezależnić się od faktycznie wykorzystywanego sprzętu lub zasobów co daje ogromne korzyści i dodatkowe możliwości.

Podstawowym celem platformy wirtualizacji jest ukrycie faktycznego sprzętu lub zasobów przed systemem, aplikacjami lub użytkownikami i udostępnienie konkretnego, stałego środowiska niezależnego od faktycznie wykorzystywanych zasobów sprzętowych. Warstwa wirtualizacji ma w intencji producentów być dedykowanym i jak najmniejszym rozwiązaniem, które będzie spełniać swoje zadanie bez negatywnych konsekwencji związanych ze zmniejszeniem jakości i szybkości pracy wykorzystywanego sprzętu.

System operacyjny, który pracując na warstwie wirtualizacji nie jest związany z konkretnym typem serwera. Tak uruchomiony system może zostać szybko i bezproblemowo przeniesiony na inny sprzęt (np. w przypadku awarii używanego serwera) ponieważ na nowym sprzęcie będzie miał do dyspozycji takie same wirtualne komponenty, które miał do dyspozycji dotychczas. Rozwiązania wirtualizacji udostępniają cały szereg korzyści oraz nowych możliwości, które dotychczas nie były dostępne lub ich realizacja była nazbyt kosztowna. Wiele rzeczy, których realizacja w tradycyjnym środowisku IT była bardzo skomplikowana stała się w środowisku wirtualnym trywialnie prosta, a dodatkowo można wykonać wiele rzeczy, które dotychczas były wręcz niemożliwe do realizacji.

Atom-tech oferuje swoim klientom rozwiązania wirtualizacyjne do budowy środowisk Cloud typu:


  • Infrastructure as a Service (IaaS),
  • Platform as a Service (PaaS),
  • Software as a Service (SaaS).

Rozwiązanie dobieramy indywidualnie dla każdego klienta zgodnie z jego wymogami, możliwościami, dostępnymi technologiami czy polityką dotyczącą sprzętu i oprogramowania jakie preferuje. Platformy wirtualizacyjne i konteneryzacyjne w tym technologie typu cloud budujemy, oprócz standardowo dostępnych elementów Open Source, w oparciu o oprogramowanie firm takich jak:

  • Red Hat
  • IBM
  • VMware
  • SuSE

Zajmujemy się również migracją z jednej technologii wirtualizacyjnej do innej, lub ze starszej wersji do nowszej tego samego producenta – jeżeli pomiędzy wersjami zaszła konieczność konwersji maszyn wirtualnych z jednego formatu na inny. Dla naszych klientów oferujemy rozbudowę istniejących rozwiązań oraz pełen zakres wsparcia dla posiadanych technologii i rozwiązań. Nawet w przypadkach kiedy to nie Atom-tech był dostawcą rozwiązania. Proponujemy również audyty Państwa infrastruktury wirtualnej w celu poprawienia jej wydajności i skalowalności.