Administracja systemem Linux – Poziom Podstawowy

Czas trwania – 3 dni

Informacje o szkoleniu
Szkolenie wprowadza w tajniki administracji systemem Linux. Zostaje przybliżona budowa systemu Linux, a także praca w linii poleceń. Uczestnicy uczą się zarządzania zasobami, uprawnieniami, procesami i użytkownikami systemu.

Komu dedykowane jest szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób rozpoczynających przygodę z zarządzaniem systemem Linux.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Wymagana jest podstawowa wiedza dotycząca systemów operacyjnych, pracy w linii poleceń i elementarnych zagadnień sieci TCP/IP

Zagadnienia
Wprowadzenie do systemu Linux
Obsługa CLI, Pomoc systemowa, edytory tekstu
Działanie na plikach i wyszukiwanie
Wyszukiwanie przy pomocy GREP i REGEXP
Filtry tekstu: wc, head, tail, cut, sort. SED i AWK
Uprawnienia w systemie Linux, ACL
Zarządzanie użytkownikami i grupami
Zarządzanie oprogramowaniem w systemie, menedżery pakietów
Zarządzanie dyskami.
Archiwizacja i synchronizacja katalogów.