Administracja systemem Linux – Poziom Zaawansowany

Czas trwania – 4 dni

Informacje o szkoleniu
Szkolenie jest rozwinięciem poziomu podstawowego w dziedzinie administracji systemem Linux.
Uczestnicy nabywają umiejętności zarządzania usługami sieciowymi. Uczą się jak przygotować magazyn danych w różnych konfiguracjach, a także
jak implementować bezpieczeństwo systemu konfigurując zaporę sieciową i SELinux. Kursanci zostają wprowadzeni do podstaw wirtualizacji i konteneryzacji usług.

Komu dedykowane jest szkolenie?
Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących poszerzyć tematykę zarządzania systemem, bezpieczeństwem i usługami sieciowymi Linux

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Wymagana jest średniozaawansowana wiedza dotycząca systemów operacyjnych, pracy w linii poleceń i bezpieczeństwa Linux

Zagadnienia
Zarządzanie i analiza logów systemowych.
Harmonogram zadań CRON i AT
SystemD – zarządzanie usługami i startem systemu
Konfiguracja sieci, diagnostyka, NIC Teaming przy pomocy Network Manager
Konfiguracja FirewallD
Konfiguracja SELinux
Zdalne udziały sieciowe NFS, SMB
Zaawansowane zarządzanie dyskami LVM, SW RAID, VDO, Stratis
Wprowadzenie do CGroups
Wprowadzenie do zarządzania kontenerami docker/podman