Advanced ASP.NET MVC

 

Czas trwania – 5 dni

Informacje o kursie
Szkolenie Advanced ASP.NET MVC dedykowane jest programistom, którzy mają podstawową wiedzę na temat ASP.NET MVC i chcieliby ją poszerzyć o zaawansowane oraz praktyczne aspekty tworzenia aplikacji webowych.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Istotna będzie podstawowa wiedza z zakresu szkoleń MS 10264, MS 10267 lub MS 20486.

 

Zagadnienia
Architektura aplikacji
Ogólna architektura aplikacji
Podział aplikacji na projekty
Implementacja modelu logiki biznesowej
Zastosowanie View modeli
Problemy z przekazywaniem czystego modelu do widoków
Zastosowanie view modeli do przekazywania danych – różne scenariusze
Omówienie Automappera
Biblioteka Automapper

Dodanie konfiguracji Automappera przy starcie aplikacji
Zastosowanie automappera
Szablony
Zastosowanie Display oraz Editor templates
Wykorzystanie szablonów T4
– Szablony widoków
– Szablony kontrolerów
Dependency Injection w ASP.NET MVC
Idea Dependency Injection oraz kontenerów DI

Praca z Autofac
Zastosowanie Autofac w aplikacji ASP.NET MVC
Dostęp do danych
Podstawy Entity Code First
Migracje baz danych
Generowanie danych testowych
jQuery oraz AJAX
Podstawy jQuery

Zastosowanie jQuery w ASP.NET MVC
Podstawy AJAX z jQuery
AJAX oraz ASP.NET MVC
Walidacja danych
Problemy domyślnego mechanizmu walidacji ASP.NET MVC
Działanie biblioteki Fluent Validation
Wykorzystanie Fluent Validation w ASP.NET MVC
Style css
Tworzenie styli css z wykorzystaniem LESS
Zastosowanie gotowych styli z Bootstrap
Obsługa błędów oraz diagnostyka
Obsługa błędów w aplikacji ASP.NET MVC
Logowanie wyjątków z wykorzystaniem biblioteki Elmah
Logowanie działania aplikacji z wykorzystaniem biblioteki nLog
Analiza działania aplikacji z wykorzystaniem Glimpse
Optymalizowanie działania aplikacji
Zastosowanie catche w ASP.NET MVC
Łączenie i minimalizacja plików css oraz js
Łączenie małych obrazków
ASP.NET MVC oraz PDFy
Sposoby generowania PDFów w aplikacji ASP.NET MVC
Generowanie PDFa na podstawie widoku z wykorzystaniem biblioteki Penchin
Wysyłka wiadomości emal
Generowanie treści z wykorzystaniem Postal
Hangfire – wysyłka z wykorzystaniem kolejek
Web API
Tworzenie API dla klientów portalu (np.. Aplikacje mobilne)
Testy jednostkowane aplikacji ASP.NET MVC
Testy akcji kontrolera
Testy rountingu