Almanach Menedżerski

Czas trwania – 2/3 dni

Cel Szkolenia
Wyposażenie uczestników w wiedzę dotyczącą zarządzania sobą oraz zarządzania innymi

PROGRAM
1. Krok przed wszystkimi – poznaj siebie
Mechanizmy naszego funkcjonowania
2. Rola osobowości Samoświadomość
Pozytywne nastawienie
Poczucie własnej wartości
Wyznaczanie celów zawodowych i osobistych
Odkrywanie osobistych strategii życiowych
Moja osobista postawa a postawy innych
3. W centrum uwagi Jak skutecznie komunikować się z odbiorcami?
Pozytywna autoprezentacja
Techniki wywierania wpływu
Rola przekazu niewerbalnego
Jak radzić sobie z własnymi emocjami, tremą?
Techniki odpowiadania na pytania, rozwiewania wątpliwości uczestników
4. Leadership w prostych krokach Style kierowania
Funkcje zarządzania: planowanie (cele i zadania zespołu), organizowanie (budowanie wewnętrznej struktury zespołu), kierowanie (delegowanie, motywowanie), kontrolowanie
Przywództwo – predyspozycje przywódcy
Mechanizmy funkcjonowania zespołu na różnych etapach jego rozwoju
Motywowanie pozafinansowe
5. Motywowanie bez limitów Istota motywowania
Analiza czynników podnoszących poziom motywacji
Analiza typowych błędów w motywowaniu i angażowaniu personelu
Znaczenie informacji zwrotnej (feedback) w motywowaniu do pracy
Potrzeba uznania i akceptacji
Uświadamianie kluczowej roli postawy i zachowań lidera w budowaniu ducha zespołu, rozwiązywania trudnych sytuacji, zapobiegania konfliktom