CompTIA

CompTIA Data+ (DAO-001)

Length – 5 days (40h)

Overview
The Official CompTIA Data+ (DA0-001) have been developed by CompTIA for the CompTIA Data+ candidate. Rigorously evaluated to validate coverage of the CompTIA Data+ (DA0-001) exam objectives. The OfficialCompTIA Data+ teaches learners the knowledge and skills required to transform business requirements in support of data-driven decisions by mining data, manipulating data, applying basic statistical methods, and analyzing complex data sets while adhering to governance and quality standards throughout the entire data lifecycle. In addition, it will help prepare candidates to take the CompTIA Data+ certification exam.

Objectives
Lesson 1: Identifying Basic Concepts of Data Schemas
Lesson 2: Understanding Different Data Systems
Lesson 3: Understanding Types and Characteristics of Data
Lesson 4: Comparing and Contrasting Different Data Structures, Formats, and Markup Languages
Lesson 5: Explaining Data Integration and Collection Methods
Lesson 6: Identifying Common Reasons for Cleansing and Profiling Data
Lesson 7: Executing Different Data Manipulation Techniques
Lesson 8: Explaining Common Techniques for Data Manipulation and Optimization
Lesson 9: Applying Descriptive Statistical Methods
Lesson 10: Describing Key Analysis Techniques
Lesson 11: Understanding the Use of Different Statistical Methods
Lesson 12: Using the Appropriate Type of Visualization
Lesson 13: Expressing Business Requirements in a Report Format
Lesson 14: Designing Components for Reports and Dashboards
Lesson 15: Distinguishing Different Report Types
Lesson 16: Summarizing the Importance of Data Governance
Lesson 17: Applying Quality Control to Data
Lesson 18: Explaining Master Data Management Concepts

CompTIA Strata IT Fundamentals

Czas trwania – 5 dni

Informacje o szkoleniu
Szkolenie daje wiedzę na temat podstaw technologii i sprzętu komputerowego, podstaw pracy w sieci oraz o typowych błędach i problemach z kompatybilnością, instalacji oraz funkcji oprogramowania, zagrożeń dla bezpieczeństwa i zapobiegania im, procedury „zielonej informatyki” a także konserwacji zapobiegawczej.

 
Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Brak wymagań wstępnych.

Zagadnienia
Wprowadzenie do certyfikacji CompTIA STRATA
Podstawy technologii i sprzętu komputerowego
Procesory
Pamięci
Dyski twarde
Karty graficzne
Karty sieciowe
Płyty główne
Sieci bezprzewodowe
Standardy
Bezpieczeństwo
Budowanie
Sieci Przewodowe
Technologie
Standardy
Wykorzystanie
VoIP
Streaming
Nośniki danych
Charakterystyka i funkcje urządzeń peryferyjnych
Typy złączy
D-SUB
DVI
HDMI
USB
PS/2
FireWire
Złącza sieciowe
PCMCIA
ExpressCard
Złącza zasilania
Rozwiązywanie problemów z typowymi błędami systemu
Instalacja oprogramowania i jego funkcje
Przeprowadzanie podstawowej instalacji, deinstalacji i upgrade’u oprogramowania
Tworzenie punktów przywracania system Windows
Aktualizacje aplikacji i systemów operacyjnych
Konfiguracja systemu operacyjnego
Zagadnienia związane z zarządzaniem folderami i plikami
Korzystanie z menu Start, Opcje folderów, Polityka kopii zapasowych
Struktury RAID
Monitor zasobów
Dzienniki zdarzeń
Narzędzia kompresji plików
Bezpieczeństwo
Identyfikacja ryzyka
Social Engineering
Wirusy
Tobaki
Konie trojańskie
Makro
Fałszywka
Phishing
Spyware
Adware
Malware
Backdoor
Exploit
Rootkit
Keylogger
dialery
Metody zapobiegania ryzykom
Edukacja użytkowników
Oprogramowanie antywirusowe
Certyfikaty i używanie SSL
Anti-spyware
Praktyki haseł
Metody kontroli dostępu
Zamek elektroniczny na kod PIN (hasło)
Czytnik kart zbliżeniowych
Green IT i czynności konserwacyjne
Działania przyjazne środowisku
Ograniczenie zużycia energii elektrycznej
Cloud Computing
Ekologiczna serwerownia
Energy
Konserwacja sprzętu komputerowego
Prawo autorskie

CompTIA A+

Length – 5 days (40 h)

CompTIA A+ is the industry standard for establishing a career in IT.

CompTIA A+ Core 1 + CompTIA A+ Core 2

I The Official CompTIA A+ Core 1
What’s included
Content mapped to Core 1 exam objectives (220-1001)
Hands-on Activities designed to put knowledge into practice
Videos developed exclusively for CompTIA by ITPro.TV
Practice questions that check for understanding
PowerPoint slides
Access to the CompTIA Learning Center

What you’ll learn
The Official CompTIA A+ Core 1 Student Guide has been developed by CompTIA for the CompTIA certification candidate.
Rigorously evaluated by third party subject matter experts to validate coverage of the Core 1 exam objectives.
The Official CompTIA A+ Core 1 Student Guide teaches the essential skills and information needed to troubleshoot
and problem solve, helps learners understand a wide variety of issues ranging from networking and operating systems
to mobile devices and security, and prepares candidates to take the CompTIA A+ certification exam (220-1001).

Table of Contents
Lesson 1: Installing and Configuring PC Components
Lesson 2: Installing, Configuring, and Troubleshooting Display and Multimedia Devices
Lesson 3: Installing, Configuring, and Troubleshooting Storage Devices
Lesson 4: Installing, Configuring, and Troubleshooting Internal System Components
Lesson 5: Network Infrastructure Concepts
Lesson 6: Configuring and Troubleshooting Networks
Lesson 7: Implementing Client Virtualization and Cloud Computing
Lesson 8: Supporting and Troubleshooting Laptops
Lesson 9: Supporting and Troubleshooting Mobile Devices
Lesson 10: Installing, Configuring, and Troubleshooting Print Devices

II The Official CompTIA A+ Core 2
What’s included
Content mapped to Core 2 exam objectives (220-1002)
Hands-on Activities designed to put knowledge into practice
Videos developed exclusively for CompTIA by ITPro.TV
Practice questions that check for understanding
PowerPoint slides
Access to the CompTIA Learning Center

What you’ll learn
The Official CompTIA A+ Core 2 Student Guide has been developed by CompTIA for the CompTIA certification candidate.
Rigorously evaluated by third party subject matter experts to validate coverage of the A+ Core 2 exam objectives, The Official CompTIA A+ Core 2 Student Guide teaches the essential skills and information needed to troubleshoot and problem solve, helps learners understand a wide variety of issues ranging from networking and operating systems to mobile devices and security, and prepares candidates to take the CompTIA A+ Core 2 certification exam (220-1002).

Table of Contents
Lesson 1: Supporting Operating Systems
Lesson 2: Installing, Configuring, and Maintaining Operating Systems
Lesson 3: Maintaining and Troubleshooting Microsoft Windows
Lesson 4: Configuring and Troubleshooting Networks
Lesson 5: Managing Users, Workstations, and Shared Resources
Lesson 6: Security Concepts
Lesson 7: Securing Workstations and Data
Lesson 8: Troubleshooting Workstation Security Issues
Lesson 9: Supporting and Troubleshooting Mobile Devices
Lesson 10: Implementing Operational Procedures

CompTIA CySA+ (CS0-002)

Length – 5 days (40 h)

Overview
The CySA+ Certification Course will teach you the fundamental principles of using threat and vulnerability analysis tools plus digital forensics tools.
It will prepare you to take the CompTIA CySA+ CS0-002 exam by providing 100% coverage of the objectives and content examples listed on the syllabus.
This is 5 day course, with all official guidelines.

Recomendation
To get the most out of the CompTIA CySA+ Course and be able to prepare for your exam you should have successfully
earned the CompTIA Network+ certification and CompTIA Security+ certification or have equivalent knowledge.
Specifically, it is recommended that you have the following skills and knowledge before starting this course:

  • Know basic network terminology and functions (such as OSI Model, Topology, Ethernet, Wi-Fi, switches, routers),
  • Understand TCP/IP addressing, core protocols, and troubleshooting tools,
  • Identify network attack strategies and defenses,
  • Know the technologies and uses of cryptographic standards and products,
  • Identify network- and host-based security technologies and practices,
  • Describe the standards and products used to enforce security on web and communications technologies.

Course Outline
Lesson 1: Explaining the Importance of Security Controls and Security Intelligence
Lesson 2: Utilizing Threat Data and Intelligence
Lesson 3: Analyzing Security Monitoring Data
Lesson 4: Collecting and Querying Security Monitoring Data
Lesson 5: Utilizing Digital Forensics and Indicator Analysis Techniques
Lesson 6: Applying Incident Response Procedures
Lesson 7: Applying Risk Mitigation and Security Frameworks
Lesson 8: Performing Vulnerability Management
Lesson 9 Applying Security Solutions for Infrastructure Management
Lesson 10: Understanding Data Privacy and Protection
Lesson 11: Applying Security Solutions for Software Assurance
Lesson 12: Applying Security Solutions for Cloud and Automation

CompTIA Pentest+ (PT0-001)

Length – 5 days (40 h)

Overview
The Official CompTIA PenTest+ Course (PT0-001) has been developed by CompTIA with input from instructors across the world.
Rigorously evaluated by third party subject matter experts to validate coverage of the PenTest+ exam objectives,
The Official CompTIA PenTest+ Instructor Guide teaches the essential skills and information needed to troubleshoot and problem solve,
helps learners understand a wide variety of issues ranging from networking and operating systems to mobile devices and security,
and prepares candidates to take the CompTIA PenTest+ certification exam (PT0-001).

This is 5 day course, with all official guidelines.

Course Outline
Lesson 1: Planning and Scoping Penetration Tests
Lesson 2: Conducting Passive Reconnaissance
Lesson 3: Performing Non-Technical Tests
Lesson 4: Conducting Active Reconnaissance
Lesson 5: Analyzing Vulnerabilities
Lesson 6: Penetrating Networks
Lesson 7: Exploiting Host-Based Vulnerabilities
Lesson 8: Testing Applications
Lesson 9: Completing Post-Exploit Tasks
Lesson 10: Analyzing and Reporting Pen Test Results

CompTIA Security+(SY0-601)

Length – 5 days (40h)

Overview
CompTIA Security+ is the first security certification a candidate should earn. It establishes the core knowledge required of any cybersecurity role and provides a springboard to intermediate-level cybersecurity jobs. Security+ incorporates best practices in hands-on troubleshooting, ensuring candidates have practical security problem-solving skills required to:

  • Assess the security posture of an enterprise environment and recommend and implement appropriate security solutions
  • Monitor and secure hybrid environments, including cloud, mobile, and IoT
  • Operate with an awareness of applicable laws and policies, including principles of governance, risk, and compliance
  • Identify, analyze, and respond to security events and incidents

This is 5 day course, with all official guidelines.

Security+ is compliant with ISO 17024 standards and approved by the US DoD to meet directive 8140/8570.01-M requirements.
Regulators and government rely on ANSI accreditation, because it provides confidence and trust in the outputs of an accredited program.
Over 2.3 million CompTIA ISO/ANSI-accredited exams have been delivered since January 1, 2011.

Course Outline
Lesson 1: Comparing Security Roles and Security Controls
Lesson 2: Explaining Threat Actors and Threat Intelligence
Lesson 3: Performing Security Assessments
Lesson 4: Identifying Social Engineering and Malware
Lesson 5: Summarizing Basic Cryptographic Concepts
Lesson 6: Implementing Public Key Infrastructure
Lesson 7: Implementing Authentication Controls
Lesson 8: Implementing Identity and Account Management Controls
Lesson 9: Implementing Secure Network Designs
Lesson 10: Implementing Network Security Appliances
Lesson 11: Implementing Secure Network Protocols
Lesson 12: Implementing Host Security Solutions
Lesson 13: Implementing Secure Mobile Solutions
Lesson 14: Summarizing Secure Application Concepts
Lesson 15: Implementing Secure Cloud Solutions
Lesson 16: Explaining Data Privacy and Protection Concepts
Lesson 17: Performing Incident Response
Lesson 18: Explaining Digital Forensics
Lesson 19: Summarizing Risk Management Concepts
Lesson 20: Implementing Cybersecurity Resilience
Lesson 21: Explaining Physical Security

CompTIA Server+ (SK0-004)

Length – 5 days (40 h)

Overview
The Official CompTIA Server+ Instructor Course (SK0-004) has been developed by CompTIA with input from instructors across the world.
Rigorously evaluated by third party subject matter experts to validate coverage of the Server+ exam objectives,
The Official CompTIA Server+ Course teaches the essential skills and information needed to troubleshoot and problem solve,
helps learners understand a wide variety of issues ranging from networking and operating systems to mobile devices and security,
and prepares candidates to take the CompTIA Server+ certification exam (SK0-004).
This is 5 day course, with all official guidelines.

Zagadnienia
Lesson 1: Managing Server Hardware
Lesson 2: Installing a Server
Lesson 3: Configuring Networking
Lesson 4: Creating a Virtual Environment
Lesson 5: Performing Basic Server Configuration
Lesson 6: Administering the Server
Lesson 7: Implementing Storage Solutions
Lesson 8: Securing the Server
Lesson 9: Planning and Testing Disaster Recovery
Lesson 10: Troubleshooting Server Issues

 

CompTIA Network+ (N10-007)

Length – 5 days

Overview
The Official CompTIA Network+ Course (N10-007) has been developed by CompTIA with input from instructors across the world. Rigorously evaluated by third party subject matter experts to validate coverage of the Network+ exam objectives, The Official CompTIA Network+ Instructor Guide 2019 Update teaches the essential skills and information needed to troubleshoot and problem solve, helps learners understand a wide variety of issues ranging from networking and operating systems to mobile devices and security, and prepares candidates to take the CompTIA Network+ certification exam (N10-007).

This is 5 day course, with all official guidelines.

Objectives
Lesson 1: Explaining the OSI Model and TCP/IP Models
Lesson 2: Explaining Properties of Network Traffic
Lesson 3: Installing and Configuring Switched Networks
Lesson 4: Configuring IP Networks
Lesson 5: Installing and Configuring Routed Networks
Lesson 6: Configuring and Monitoring Ports and Protocols
Lesson 7: Explaining Network Applications and Storage Services
Lesson 8: Monitoring and Troubleshooting Networks
Lesson 9: Explaining Networking Attacks and Mitigations
Lesson 10: Installing and Configuring Security Devices
Lesson 11: Explaining Authentication and Access Controls
Lesson 12: Deploying and Troubleshooting Cabling Solutions
Lesson 13: Implementing and Troubleshooting Wireless Technologies
Lesson 14: Comparing and Contrasting WAN Technologies
Lesson 15: Using Remote Access Methods
Lesson 16: Identifying Site Policies and Best Practices