Automatyzacja testów aplikacji z językiem Java dla testerów oprogramowania

Czas trwania – 3 dni

Dzień 1

Podstawy języka Java

1. Wprowadzenie

2. Instalacja niezbędnych narzędzi

3. Typy danych w Javie

4. Klasy i metody – podstawy programowania obiektowego

5. Instrukcje warunkowe i pętle

6. Słowo kluczowe static

7. Koncept programowania obiektowego (dziedziczenie, enkapsulacja, abstrakcja, polimorfizm itp.)

8. Obsługa wyjątków w Javie

9. Zaawansowana Java, API i Java Collections Framework (JCF): interfejsy (listy, zbiory, mapy itp.)

Dzień 2

Podstawy testów automatycznych

1. Przygotowanie środowiska testowego

2. Praca z debuggerem

3. Rodzaje testów automatycznych- jednostkowe- integracyjne- systemowe i akceptacyjne

4. Continuous Integration / Cont. Deployment

5. Wstęp do Selenium- instalacje i konfiguracja webdrivera- podstawowe użycie- selektory

Dzień 3

Selenium – projekt

1. Page Object Model

2. Generowanie raportów

3. Warsztaty – Stworzenie projektu testującego przykładową aplikację