Automatyzacja testów aplikacji z językiem Python dla testerów oprogramowania

Czas trwania – 3 dni

Dzień 1

Podstawy języka Python

1. Programowanie strukturalne – tworzenie wyrażeń – struktury danych – warunki

2. Programowanie funkcyjne – funkcje i procedury – dekoratory

3. Programowanie obiektowe – klasy i instancje- dziedziczenie

4. Obsługa wyjątków

Dzień 2

Podstawy testów automatycznych

1. Przygotowanie środowiska testowego

2. Praca z debuggerem

3. Rodzaje testów automatycznych- jednostkowe- integracyjne- systemowe i akceptacyjne

4. Continuous Integration / Cont. Deployment

5. Wstęp do Selenium- instalacje i konfiguracja webdrivera- podstawowe użycie- selektory

Dzień 3

Selenium – projekt

1. Page Object Model

2. Generowanie raportów

3. Warsztaty – Stworzenie projektu testującego przykładową aplikację