Automatyzacja zarządzania systemem Linux z Ansible

Czas trwania – 4 dni

Komu dedykowane jest szkolenie ?
Administratorom systemu Linux i Windows, inżynierom DevOps, inżynierom automatyzacji infrastruktury oraz
inżynierom projektującym systemy.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem ?
Bazowa wiedza na temat architektury i zarządzania systemem Linux

Metoda realizacji szkolenia
Wykłady i ćwiczenia praktyczne

Zagadnienia
Koncepcje Ansible i instalacja środowiska
Wdrażanie Ansible i konfiguracja Ansible do zarządzania hostami i uruchamiania poleceń ad hoc
Tworzenie prostego playbook’a Ansible, uruchamianie go, aby zautomatyzować zadania na wielu zarządzanych hostach
Zarządzanie zmiennymi i faktami.
Tworzenie playbook’ów, które używają zmiennych, aby uprościć zarządzanie playbookiem i faktami jak również powiązanie z konfiguracją zarządzanych hostów.
Wdrażanie kontroli zadań i zarządzanie kontrolą zadań, programami obsługi i błędami zadań w Ansible Playbooks.
Zarządzanie dużymi projektami i playbooki, które są zoptymalizowane pod kątem większych, bardziej złożonych projektów.
Uproszczenie playbooków dzięki rolom, użycie ról Ansible, aby szybciej opracować scenariusze i ponownie wykorzystać kod Ansible.
Rozwiązywanie problemów z Ansible. Rozwiązywanie problemów z playbooks i hostami zarządzanymi.
Automatyzacja zadań administracyjnych w systemie Linux i automatyzacja typowych zadań administracyjnych w systemie Linux za pomocą Ansible.

Jakie Umiejętności nabywa uczestnik po szkoleniu?
Instalacja i konfigurowanie Ansible na stacji roboczej do zarządzania
Przygotowanie zarządzanych hostów do automatyzacji
Projektowanie Ansible Playbooks, aby zautomatyzować zadania
Uruchamianie Playbooks, aby upewnić się, że serwery zostały poprawnie wdrożone i skonfigurowane.