Bazy danych ORACLE – administracja

 

Czas trwania 5 dni

 

Informacje o szkoleniu

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestnika do pracy z bazami danych ORACLE

Szkolenie podstawowe – brak wymagań wstępnych

 

Zagadnienia

1. Wprowadzenie do Oracle 11g.
2. Oracle 11g architektura.
3. Instancja Oracle.
4. Architektura systemu Oracle 11g – pliki bazy danych.
5. Uruchamianie i zamykanie instancji bazy danych.
6. Sesja a transakcja.
7. Struktura bazy danych systemu Oracle.
8. Struktura bazy danych – przestrzenie tabel.
9. Mechanizm uruchamiania zadań.
10. Współbieżność w systemie Oracle.
11. Użytkownicy bazy danych w systemie Oracle.
12. Uprawnienia w bazie danych.
13. Konfiguracja sieci.
14. Narzędzia graficzne.
15. Automatic storage management – informacje ogólne.
16. Tworzenie bazy danych – dbca.
17. Backup&Recovery.
18. Zarządzanie strukturami danych.
19. Backup&Recovery z wykorzystaniem narzędzi systemu operacyjnego.
20. Odtwarzanie pełne bazy danych w trybie archivelog.
21. Odzyskiwanie utraconego pliku kontrolnego.
22. Oracle Recovery Manager jako narzędzie do backupu bazy danych.
23. Zastosowanie zarządcy mediów.
24. Archiwizacja narzędziami data pump oraz export/import.