Podstawy CD/CI – w oparciu o Azure DevOps

Czas trwania  – 3 dni

Informacje o szkoleniu
W trakcie szkolenia uczestnikowi przybliżone zostają zagadnienia związane z Continuous Delivery i Continuous Integration. Poruszane są tematy związane z budową oraz wdrażaniem aplikacji na serwery. Szkolenie ma formę warsztatów i jest prowadzone z wykorzystaniem platformy Azure DevOps, na przykładzie aplikacji .NET Core.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Wymagana jest podstawowa wiedza programistyczna związana z budową aplikacji oraz fundamentalna wiedza związana z administracją serwerów.

Zagadnienia
Co to jest Continous Delivery i Continuous Integration, po co wymyślono CI/CD?
Przegląd narzędzi CD/CI
Konfiguracja Azure DevOps
Budowa aplikacji .NET (Azure DevOps)
Release aplikacji .NET (Azure DevOps)
Bezpieczeństwo w Azure DevOps
Integracja z innymi narzędziami
Wstęp do testowania i analizy kodu – sonarqube, unitTests