CI/CD w oparciu o Docker engine i Ansible

Czas trwania: 3 dni

Poziom podstawowy

Informacje o szkoleniu
W trakcie szkolenia uczestnikowi przybliżone zostają zagadnienia związane ze sposobami budowania aplikacji w oparciu o kontenery i ich deployment (na różnych środowiskach włącznie z produkcyjnym) oraz ich późniejsze skalowanie.
Szkolenie ma formę warsztatów i jest prowadzone z wykorzystaniem narzędzi Ansible, Docker, Jenkins i system Ubuntu (Linux).
Ćwiczenia są prowadzone w oparciu o przykładową aplikacją napisaną w języku Python.
Każdy z uczestników na czas szkolenia dostaje swoją infrastrukturę wirtualną w chmurze publicznej składającą się z kilku serwerów Ubuntu na których są wykonywane ćwiczenia.

Komu dedykowane jest szkolenie?
Szkolenie jest dedykowane osobom budują procesy CI/CD, programistom, oraz innym osobom zainteresowanym praktycznym wykorzystywaniem przedstawionych narzędzi.

Co należy wiedzieć przed szkoleniem?
Wymagana jest podstawowa znajomość:
– systemu kontroli wersji Git,
– systemów Linux,
– sieci komputerowych,
– klienta SSH,
– języka Python i budowy aplikacji webowych.

Zagadnienia
I dzień
1. Wprowadzenie teoretyczne do CI/CD
2. Wprowadzenie do Docker
Wstęp teoretyczny
Ćwiczenia praktyczne
a) Podstawowe operacje na kontenerach
b) Docker i storage
c) Docker i sieci
d) Budowanie obrazów Docker i dzielenie się nimi
e) Docker i logi aplikacji uruchomiomych w kontenerach oraz opcje ich agregacji na przykładzie Elastic (ELK) Stack
f) Docker-Compose

II dzień
1 Wprowadzenie do Ansible
Wstęp teoretyczny
Ćwiczenia praktyczne
a) sposoby instalacji.
b) wykonywanie komend ad-hoc.
c) pisanie playbook-ów.
d) szyfrowanie haseł i innych ważnych danych.
e) tworzenie i testowanie ról.

III dzień
1.  Omówienie strategii deployment-u aplikacji.
2. Omówienie konfiguracji load balancer-a na przykładzie HAproxy.
3. Ćwiczenia na przykładzie deployment-u aplikacji składającej się z Load Balancer-a i kilku mikroserwisów (fontend, backend, baza danych).
4. Budowa CI/CD na omówionym przykładzie w oparciu o Jenkins.

Wymagania sprzętowe
Każdy z uczestników powinien posiadać.
1. Laptop z systemem:
– Windows 10
– MacOS
– Linux np Ubuntu który posiada wsparcie dla Docker CE.
2. Zainstalowany klient OpenSSH

Jesteś zainteresowany szkoleniem?
Kliknij poniżej
KONTAKT