Warning: A non-numeric value encountered in /wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5607

CompTIA Security+

 

Czas trwania – 5 dni

Informacje o szkoleniu

Szkolenie Security+ jest dedykowane dla osób zajmujących się bezpieczeństwem sieci komputerowych. Nauczy Cię podstawowych zasad instalacji i konfiguracji kontroli cyberbezpieczeństwa oraz udziału w reagowaniu na incydenty i ograniczaniu ryzyka.

 

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?

Brak

 

Zagadnienia

Zagrożenia, ataki i słabości

Wskaźniki kompromisu
Krytyczne kontrole bezpieczeństwa
Narzędzia oceny postaw bezpieczeństwa
Reagowania na incydenty
Zarządzanie tożsamością i dostępem

Kryptografia

Infrastruktura klucza publicznego
Identyfikacja i uwierzytelnianie
Usługi tożsamości i dostępu
Zarządzanie kontem
Architektura i wzornictwo (1)

Bezpieczne projektowanie sieci

Zapory sieciowe i load balancery
IDS i SIEM
Bezpieczny dostęp bezprzewodowy
Kontrola bezpieczeństwa fizycznego
Architektura i wzornictwo (2)

Zabezpieczenia protokołów i usług

Zabezpieczenia dostępu zdalnego
Projektowanie bezpiecznych systemów
Zabezpieczenia usług urządzeń mobilnych
Bezpieczeństwo wirtualizacji i usługi w chmurze
Zarządzanie ryzykiem

Forensics

Odzyskiwanie po awarii i odporność na awarie
Zarządzanie ryzykiem
Bezpieczne tworzenie aplikacji
Bezpieczeństwo organizacyjne