Zaznacz stronę

CompTIA Security+

 

Czas trwania – 5 dni

Informacje o szkoleniu
Szkolenie Security+ jest dedykowane dla osób zajmujących się bezpieczeństwem sieci komputerowych. Nauczy Cię podstawowych zasad instalacji i konfiguracji kontroli cyberbezpieczeństwa oraz udziału w reagowaniu na incydenty i ograniczaniu ryzyka.

Co warto wiedzieć przed szkoleniem?
Brak

Zagadnienia
Zagrożenia, ataki i słabości
Wskaźniki kompromisu
Krytyczne kontrole bezpieczeństwa
Narzędzia oceny postaw bezpieczeństwa
Reagowania na incydenty
Zarządzanie tożsamością i dostępem
Kryptografia
Infrastruktura klucza publicznego
Identyfikacja i uwierzytelnianie
Usługi tożsamości i dostępu
Zarządzanie kontem
Architektura i wzornictwo (1)
Bezpieczne projektowanie sieci
Zapory sieciowe i load balancery
IDS i SIEM
Bezpieczny dostęp bezprzewodowy
Kontrola bezpieczeństwa fizycznego
Architektura i wzornictwo (2)
Zabezpieczenia protokołów i usług
Zabezpieczenia dostępu zdalnego
Projektowanie bezpiecznych systemów
Zabezpieczenia usług urządzeń mobilnych
Bezpieczeństwo wirtualizacji i usługi w chmurze
Zarządzanie ryzykiem
Forensics
Odzyskiwanie po awarii i odporność na awarie
Zarządzanie ryzykiem
Bezpieczne tworzenie aplikacji
Bezpieczeństwo organizacyjne