DevOpsowe kompendium dla początkujących- Zwinne dostarczanie aplikacji

Czas trwania – 2 dni

Opis szkolenia
Szkolenie porusza najważniejsze aspekty związane z metodyką DevOps.
Omawia najpopularniejsze narzędzia używane na co dzień przez zespoły DevOps do zwinnego dostarczenia aplikacji. Daje obraz czym jest Devops w ujęciu filozoficznym.
Kurs jest wstępem do świata DevOps, stąd ma formę teoretyczną z przykładami z życia wziętymi. Osoba prowadząca kurs jest przede wszystkim praktykiem, na co dzień pracującym w metodyce Devopsowej, mająca doświadczenie trenerskie.
Każdy z poruszonych modułów może zostać rozwinięty w formie odrębnego warsztatu na dodatkowym kursie.

Komu dedykowane jest szkolenie?
Szkolenie dedykowane jest:
– testerom, developerom, programistom, administratorom, którzy chcą rozpocząć przygodę z zagadnieniami DevOps.

Zagadnienia
1. Omówienie metodyki DevOps?
– Rozwój projektu z punktu widzenia developera.
– Rozwój projektu z punktu widzenia administratora.
– Rozwój projektu z punktu widzenia zespołu DevOps.

2. Omówienie narzędzi DevOps
– Continuous Integration/Continuous Deployment.
– Mikroserwisy, kontenery Linux.
– System kontroli wersji: Git, Mercurial, SVN.
– Automatyzacji infrastruktury i zarządzanie za pomocą kodu (IaC):
– narzędzia do automatyzacji konfiguracji systemów: Ansible, SaltStack, Puppet, Chef.
– narzędzia do automatyzacji zarządzania infrastrukturą: AWS CloufFormation, Terraform.
– Modele pracy z Git-em

3. Zarządzanie oraz konfiguracja elementów środowiska IT przy użyciu narzędzi DevOps do automatyzacji
Wprowadzenie.
– Omówienie Ansible Pull vs Push.
– Omówienie: idempotencja, moduły, inventory, tasks, polecenia ad-hoc.
– Podstawy w Ansible: Playbook, YAML, moduly, zmienne, role.

4. Mikroserwisy bazujące na technologii Docker w procesach DevOps
– Czym jest Docker?
– Architektura oraz komponenty Docker.
– Budowanie obrazów – Dockerfile i uruchamianie na przykładzie docker-compose.
– Omówienie sieci i wolumenów w Docker.
– Zbieranie logów z aplikacji.
– Omówienie koncepcji „The twelve-factor App”.

5. Pipeline DevOps wraz z powiązanymi technologiami oraz narzędziami
– CI/CD na przykładzie Jenkins Pipelines.

6. Porównanie metodyki SRE i DevOps

7. Kubernetes, a DeVops – wprowadzenie

8. Cloud Services w usługach DevOps na podstawie AWS